Gunnar Hökmark (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 2004-07-19

Europaparlamentet

Ledamot
2004-07-20 – 2019-07-02

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2003-01-23 – 2004-06-18
Ledamot
2003-01-01 – 2003-01-22
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29
Ledamot
1987-10-05 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-18
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-10-05

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-23
Ledamot
1996-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-10-23

Finansutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Förste vice ordförande
2003-02-18 – 2003-11-20

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-12-03 – 2002-12-18

EU-nämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08

Krigsdelegationen

Ledamot
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-17

EFTA-delegationen

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 85/86-86/87, Utrikesutskottet 85/86-86/87 och 88/89-91/92 samt Kulturutskottet 94/95-96/97. Ledamot av Utrikesutskottet 87/88, Näringsutskottet 88/89-90/91, Försvarsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 96/97-. Suppleant i EFTA-delegationen 88/89-90/91, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Reservofficersexamen 75. Civilekonom vid Lunds universitet 76. Trainee och produktchef vid Svenska Unilever 76-80. Förbundsordf i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 79-84. Chef för Timbro Idé och redaktör för Svensk Tidskrift 84-91. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 91-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Timbro AB 88-. - Ledamot av styrelsen för MUF, 2:e vice ordförande 78-79, ordförande 79-84. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-84 och 91-00, sekreterare 91-00. Ordförande i Democratic Youth Community of Europe 81-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sveriges Television AB 83-85, datainspektionen 85-90, Sveriges Riksradio AB 86-, Sveriges Lokalradio AB, statens energiverk 89-91, Sveriges Utbildningsradio AB 91- och institutet för framtidsstudier 93-. - Ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-79, data- och offentlighetskommittén 84-88, kommissionen angående folk- och bostadsräkningen år 1985 85-89, public-service beredningen om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 95-96.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a En ny giv. Om ett uppbrott för att klara 80-talet (1981), När makt går före rätt. Ingen är ofelbar, inte ens facket (1982) och Det goda Sverige (1986, tillsammans med Odd Eiken).

Föräldrar

Generalmajoren Anders Gösta Hökmark och folkskolläraren Manny Anne-Marie Forneborg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Ett friskare Sverige

  Motion 2003/04:Sf289 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf289 av Bo Lundgren m.fl. m Ett friskare Sverige 1 Sammanfattning Sjukskrivningarna har fördubblats sedan 1997 och varje dag är det åttahundratrettiotusen människor i arbetsförs ålder som inte arbetar därför att de är sjukskrivna eller förtidspensionerade. Regeringen har inte förmått ta

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2003/04:AU1 2003/04:FiU1 2003/04:SfU1 2003/04:SoU1 2003/04:UbU6 2004/05:AU6 2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): 21 avslag
 • Svensk säkerhetspolitik

  Motion 2003/04:U256 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:U256 av Bo Lundgren m.fl. m Svensk säkerhetspolitik 1 Sammanfattning 1.1 Säkerhetspolitik i en ny tid Sverige behöver en framåtblickande säkerhetspolitik som främjar befolkningens säkerhet och trygghet på både kort och lång sikt. Säkerhetspolitiken måste ge handlingsfrihet och utgå från

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2003/04:UU10 2003/04:UU13 2004/05:FöU5 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Fria och oberoende media

  Motion 2003/04:K444 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K444 av Gunnar Hökmark m.fl. m Fria och oberoende media 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Medier skall stå fria från staten 3 4 Nya medier bidrar till ökad frihet 4 5 Pressfrihetens ideal skall prägla mediers utveckling 5 6 Statens roll

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2003/04:KU1 2003/04:KU16 2003/04:KU24 2004/05:KrU1 2004/05:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Presstöd

  Motion 2003/04:K424 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K424 av Gunnar Hökmark m.fl. m Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Presstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:2 Presstöd för budgetåret 2004 209.029.000 kr. Riksdagen beslutar att presstödet avvecklas helt

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:KU1
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Partistödet

  Motion 2003/04:K423 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K423 av Gunnar Hökmark m.fl. m Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Partistödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en minskning av partistödet. Minskat stöd till politiska partier De politiska partierna har en stor och

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Regeringskansliet

  Motion 2003/04:K422 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K422 av Gunnar Hökmark m.fl. m Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Regeringskansliet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 90:6 Regeringskansliet för budgetåret 2004 4.920.532.000 kr. Motiv för våra förslag Regeringen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Riksdagsförvaltningen

  Motion 2003/04:K421 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K421 av Gunnar Hökmark m.fl. m Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Riksdagsförvaltningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, Rikets styrelse, anslag 90:3 Riksdagens förvaltning för budgetåret 2004 530.642.000 kr. Motiv

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rikets styrelse, Allmänna val

  Motion 2003/04:K420 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K420 av Gunnar Hökmark m.fl. m Rikets styrelse, Allmänna val Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 1, anslag 46:1 Allmänna val för budgetåret 2004 225.000.000 kr i enlighet med vad som anförs i motionen. Motiv för våra förslag Regeringen föreslår i budgetpropositionen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stärkt personlig integritet

  Motion 2003/04:K348 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K348 av Gunnar Hökmark m.fl. m Stärkt personlig integritet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Gällande rätt 4 5 Offentlighetsprincipen 5 6 Registerlagstiftningen 6 6.1 Speciallagstiftning som tar över personuppgiftslagen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2003/04:KU17 2004/05:KU12 2004/05:KU22
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Kommunal näringsverksamhet

  Motion 2003/04:K275 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K275 av Gunnar Hökmark m.fl. m Kommunal näringsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till förstärkt möjlighet för medborgarna att laglighetspröva verksamhet som bedrivs av kommuner och landsting i enlighet med vad som anförs i motionen.

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:KU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • En frihetens författning

  Motion 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:KU11 2003/04:KU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU24 2003/04:KU4 2003/04:KU5 2003/04:KU9 2003/04:KUU1 2003/04:SkU25 2004/05:KU14
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,
 • Stockholmsregionen

  Motion 2003/04:N341 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:N341 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2003/04:BoU1 2003/04:FiU3 2003/04:JuU1 2003/04:NU9 2003/04:SkU20 2003/04:SkU22 2003/04:SkU35 2003/04:TU1 2003/04:TU10 2003/04:UbU1 2003/04:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • med anledning av förs. 2002/03:RR18 Riksdagens revisorers förslag angående Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel

  Motion 2003/04:Fö7 av Ola Sundell m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fö7 av Ola Sundell m.fl. m med anledning av förs. 2002/03:RR18 Riksdagens revisorers förslag angående Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel 1 Sammanfattning Försvarsmaktens omstrukturering innebär att ett stort överskott av äldre försvarsmateriel uppstår. Samtidigt är det uppenbart

  Inlämnad
  2003-09-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,
 • med anledning av förs. 2002/03:RR19 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av det militära försvaret

  Motion 2003/04:Fö3 av Ola Sundell m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fö3 av Ola Sundell m.fl. m med anledning av förs. 2002/03:RR19 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av det militära försvaret 1 Sammanfattning Försvarsbeslutet 2001 fattades som följd av hastigt påkomna ekonomiska svårigheter, snarare än som ett steg i en rationell process.

  Inlämnad
  2003-09-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,
 • med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning

  Motion 2002/03:Fö9 av Ola Sundell m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö9 av Ola Sundell m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 11 2 Förslag till riksdagsbeslut 12 3 Förebyggande åtgärder 12 4 Geografisk avgränsning 12 5 Vissa frågor om sekretess 13 2 Förslag till

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande

  Granskningsbetänkande

  Betänkande 2002/03:KU30

  Riksdagen lade till handlingarna konstitutionsutskottets (KU) granskning av regeringen och godkände två reservationer. Statsminister Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh får kritik av KU för att de inte samrått med riksdagens EU-nämnd om ett så kallat non-paper som behandlade frågan om en vald

  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  167, 304 minuter
  Beredning
  2003-01-23
  Justering
  2003-05-22
  Debatt
  2003-06-04
  Beslut
  2003-06-05
 • med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Starkare statsfinanser, lägre skatter och stramare bidragssystem Moderaternas ekonomiska vårmotion, som är vårt svar på regeringens proposition som presenterades för några

  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU19 2002/03:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar

  Motion 2002/03:K10 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K10 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 14 2 Förslag till riksdagsbeslut 15 3 Mediepolitikens grunder 15 4 Utgångspunkter för en moderat mediepolitik 16 5 Den digitala teknikens fördelar 18

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:KU33
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

  Motion 2002/03:K6 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K6 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens uppfyllande av riksdagens mål. Motivering

  Inlämnad
  2003-04-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Frågor om regional demokrati

  Frågor om regional demokrati

  Betänkande 2002/03:KU18

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om regional demokrati. De flesta av motionerna handlar om regional självstyrelse med direktvalda regionfullmäktige som övertar befogenheter från främst länsstyrelserna.

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 125 minuter
  Beredning
  2003-01-23
  Justering
  2003-02-13
  Debatt
  2003-03-05
  Beslut
  2003-03-05

Filter