Göte Wahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Drifttekniker
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan

  Motion 2003/04:Ub8 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub8 av Margareta Sandgren m.fl. s med anledning av prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att aktivt följa upp effekterna av frisök

  Inlämnad
  2004-05-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande ochvittnen

  Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande ochvittnen

  Betänkande 2003/04:SFU6

  Skärpta straff för smugglarna och tillfälliga uppehållstillstånd för brottsoffer och vittnen ska öka möjligheterna att sätta stopp för människosmuggling och människohandel. Maxstraffet vid människosmuggling höjs vid grovt brott från fängelse i två år, och i vissa fall fyra år, till sex år. Det blir också

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  30, 101 minuter
  Justering
  2004-03-02
  Debatt
  2004-03-18
  Beslut
  2004-03-24
 • Utbildning inom företagshälsovård

  Motion 2003/04:Ub487 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub487 av Göte Wahlström m.fl. s Utbildning inom företagshälsovård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning i företagshälsovård vid Högskolan i Jönköping. Motivering Inom ramen för regeringens 11-punktsprogram samt

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Handlingsplan mot skattekonkurrens

  Motion 2003/04:Sk397 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk397 av Martin Nilsson m.fl. s Handlingsplan mot skattekonkurrens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en handlingsplan mot skattekonkurrens. Motivering Kraven på de moderna välfärdsstaterna tilltar. I Sverige

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Regler om strandskyddet

  Motion 2003/04:MJ214 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ214 av Carina Hägg m.fl. s Regler om strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en skärpning av lagen om strandskydd. Motivering Bestämmelserna om strandskydd tillämpas inte lika över hela Sverige.

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Forskning och utveckling

  Motion 2003/04:N252 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N252 av Margareta Sandgren m.fl. s Forskning och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsning på forskning och utveckling för mindre och medelstora industriföretag. Motivering I Sverige har vi en väl utvecklad

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Infrastrukturplanering för ett utvidgat EU

  Motion 2003/04:T540 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T540 av Martin Nilsson m.fl. s Infrastrukturplanering för ett utvidgat EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om infrastrukturplanering. Motivering Med ett utvidgat EU ökar vår hemmamarknad högst betydligt. Det ger möjlighet

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Upphandlingsförfarandet i trafiksektorn

  Motion 2003/04:T539 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T539 av Göte Wahlström m.fl. s Upphandlingsförfarandet i trafiksektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upphandlingsförfarandet i trafiksektorn. Motivering Genom upphandlingsförfarandet i trafiksektorn sätts hård

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Järnvägsförbindelsen mellan Nässjö och Jönköping

  Motion 2003/04:T457 av Helene Petersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T457 av Helene Petersson m.fl. s Järnvägsförbindelsen mellan Nässjö och Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättringar av Guldlänken, järnvägsförbindelsen mellan Nässjö och Jönköping. Motivering Bra kommunikationer

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården med tekniklösningar

  Motion 2003/04:So579 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So579 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården med tekniklösningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Motivering Olika initiativ

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Personalbehovet i vård och omsorg

  Motion 2003/04:So549 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So549 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Personalbehovet i vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kraftfulla åtgärder för att klara framtida personalrekrytering till vård- och omsorgsarbete. Motivering

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Europakorridoren

  Motion 2003/04:T242 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T242 av Carina Hägg m.fl. s Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förnyade studier av Europakorridoren ur en samhällsekonomisk och ekologisk synvinkel. Motivering Projektet Europakorridoren Europabanan

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skatt på gjuterisand

  Motion 2003/04:Sk337 av Agneta Ringman och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk337 av Agneta Ringman och Göte Wahlström s Skatt på gjuterisand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skatt på gjuterisand. Motivering För att öka tillväxten i Sverige är det av största vikt att utveckla de områden som

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Prisreglering inom tandvården

  Motion 2003/04:So309 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So309 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Prisreglering inom tandvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en prisreglering inom tandvården. Motivering Den tandvårdsförsäkring som har gällt sedan föregående

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Delat barnbidrag

  Motion 2003/04:Sf277 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf277 av Martin Nilsson m.fl. s Delat barnbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om delat barnbidrag. Motivering Den svenska lagstiftningen i familjerätt utgår numera från att delad vårdnad är norm. Enskild vårdnad

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Chefslöner i statliga bolag

  Motion 2003/04:N259 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N259 av Margareta Sandgren m.fl. s Chefslöner i statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en policy för löner och anställningsvillkor i statliga bolag. Motivering Hans lön motsvarar vad en vanlig arbetare kanske

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Effekterna av en EU-anpassad moms

  Motion 2003/04:Sk437 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk437 av Carina Hägg m.fl. s Effekterna av en EU-anpassad moms Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU-anpassad moms. Motivering Det är självklart att Sveriges medlemskap i EU måste innebära en anpassning i många avseenden.

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Elektronisk handel

  Motion 2003/04:L281 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:L281 av Göte Wahlström m.fl. s Elektronisk handel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av konsumentskydd och konsumentinformation vad gäller elektronisk handel. Motivering Den elektroniska handeln är väl etablerad

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:LU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skärpt lagstiftning för skogsskötsel

  Motion 2003/04:MJ262 av Helene Petersson och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ262 av Helene Petersson och Göte Wahlström s Skärpt lagstiftning för skogsskötsel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för en bättre skogsskötsel. Motivering Idag avverkas det inte tillräckligt med skogsråvaror

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skogsindustrins utbildningsbehov

  Motion 2003/04:MJ392 av Carina Adolfsson Elgestam och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ392 av Carina Adolfsson Elgestam och Göte Wahlström s Skogsindustrins utbildningsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildningsbehovet inom skogsindustrin. Motivering I flera utredningar, bland annat SUS 2001,

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter