Göte Wahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Drifttekniker
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister

  Motion 2001/02:T76 av Göte Wahlström och Lena Sandlin-Hedman (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T76 av Göte Wahlström och Lena Sandlin-Hedman s med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en tolkning av EG-direktivet för två- och trehjuliga

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:TU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.

  Motion 2001/02:T71 av Lena Sandlin-Hedman och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T71 av Lena Sandlin-Hedman och Göte Wahlström s med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av amatörfordonsbyggares möjligheter att besiktiga sina fordon samt om behovet

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • skyddsfilter

  Skriftlig fråga 2001/02:568 av Wahlström, Göte (s)

  den 22 januari Fråga 2001/02:568 av Göte Wahlström s till statsrådet Mona Sahlin om skyddsfilter Larmrapporter kommer nu om ökat antal människor som drabbas av problem med andningsorganen. Problemen anses i stor utsträckning vara förknippade med den arbetsrelaterade ohälsan. De skyddsfilter som i dag finns tillgängliga

  Inlämnad
  2002-01-22
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • Vindkraftens påverkan på fisket

  Motion 2001/02:MJ484 av Christer Skoog m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ484 av Christer Skoog m.fl. s Vindkraftens påverkan på fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konsekvensanalyser innan havsbaserad vindkraft byggs ut. Motivering I arbetet med att ställa om vår energiförsörjning

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Strandskyddet

  Motion 2001/02:MJ483 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ483 av Carina Hägg m.fl. s Strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strandskyddet. Motivering Det kommer nu oroande signaler från bland annat vårt eget län, Jönköpings län, om att strandskyddet bör uppluckras.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Elektronisk handel

  Motion 2001/02:L349 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:L349 av Göte Wahlström m.fl. s Elektronisk handel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftning vid Internethandel. Motivering E-handeln har under senare år ökat i Sverige. En fråga av vikt är att tillförlitliga säkerhetslösningar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Forskningsresurser till Högskolan i Jönköping

  Motion 2001/02:Ub509 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub509 av Margareta Sandgren m.fl. s Forskningsresurser till Högskolan i Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade forskningsresurser till högskolan i Jönköping. Motivering Högskolan i Jönköping består av Internationella

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Information i skolan från politiska partier

  Motion 2001/02:Ub503 av Göte Wahlström och Martin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub503 av Göte Wahlström och Martin Nilsson s Information i skolan från politiska partier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att utreda hur de demokratiska politiska partierna kan ges ökade möjligheter till

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Jämställdhetsarbete mot pornografi

  Motion 2001/02:Ub348 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub348 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Jämställdhetsarbete mot pornografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om främjande av jämställdhet och motverkande av pornografi. Motivering Det svenska samhället kännetecknas

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Översyn av bilstödet för personer med funktionshinder

  Motion 2001/02:So552 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So552 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Översyn av bilstödet för personer med funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av bilstödet för personer med funktionshinder. Motivering För personer

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Tandvårdsförsäkringen

  Motion 2001/02:So493 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So493 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Tandvårdsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utveckling av tandvårdsförsäkringen. Motivering De förändringar som under de senaste åren skett inom

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Europakorridoren

  Motion 2001/02:T347 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T347 av Carina Hägg m.fl. s Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studier av projektet Europakorridoren. Motivering Projektet Europakorridoren omfattar ett stort antal städer och regioner från Mälardalen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Reklamskatten

  Motion 2001/02:Sk402 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk402 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Reklamskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av rättvisa förutsättningar vad gäller utgivningen av lokal press. Motivering Den lokala dagstidningen är trots

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Minröjningscentrum i Eksjö

  Motion 2001/02:Fö249 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö249 av Carina Hägg m.fl. s Minröjningscentrum i Eksjö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utveckla minröjningscentrum i Eksjö. Motivering 1996 lade vi en motion om behovet av ett minröjningscentrum och Eksjö som

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Det lokala arbetsmiljöarbetet

  Motion 2001/02:A261 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A261 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Det lokala arbetsmiljöarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för utbildning av lokala skyddsombud och insatser för attitydförändring rörande lokalt verksamma

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Jämställda arbetsverktyg

  Motion 2001/02:A260 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A260 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Jämställda arbetsverktyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av information och utveckling av mer jämställda arbetsverktyg. Motivering Jämställdhet mellan kvinnor

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Boendekostnader

  Motion 2001/02:Bo307 av Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo307 av Göte Wahlström s Boendekostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om neutralitet mellan olika boendeformer. Motivering Boendekostnaderna har ökat dramatiskt för det enskilda hushållet under 1990-talet. Flera

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Krontalstaket för lönebidrag

  Motion 2001/02:A362 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A362 av Göte Wahlström m.fl. s Krontalstaket för lönebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av krontalstaket för lönebidrag. Motivering Lönebidrag är en effektiv åtgärd för att ge personer med arbetsrelaterade

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stimulans för arbete inom vård och omsorg

  Motion 2001/02:A343 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A343 av Göte Wahlström m.fl. s Stimulans för arbete inom vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kraftfulla åtgärder måste vidtas inom vård- och omsorgsområdet för att skapa stimulans för utbildning och

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Semesterlönegrundande studier för vuxenstuderande

  Motion 2001/02:A301 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A301 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Semesterlönegrundande studier för vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs vad gäller semesterlönegrundande studier för vuxenstuderande. Motivering Många vuxna har

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter

Valda filter