Göte Wahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Drifttekniker
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Arbetsmiljöarbete inom småföretag

  Skriftlig fråga 2008/09:1216 av Wahlström, Göte (s)

  den 10 september Fråga 2008/09:1216 Arbetsmiljöarbete inom småföretag av Göte Wahlström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den europeiska arbetsmiljöbyrån har sedan ett par år tillbaka identifierat ett antal nya arbetslivstrender som även präglar den svenska arbetsmarknaden i allra högsta grad.

  Inlämnad
  2009-09-10
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Utvisning av kristna irakier

  Skriftlig fråga 2008/09:1160 av Wahlström, Göte (s)

  den 18 augusti Fråga 2008/09:1160 Utvisning av kristna irakier av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Enligt Sveriges radio och Assyrian International News Agency befinner sig i dag fyra miljoner irakier på flykt. Förföljelsen av kristna irakier har varit ihållande de senaste åren och den 15 juli

  Inlämnad
  2009-08-18
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Säsongsanställningar

  Skriftlig fråga 2008/09:1045 av Wahlström, Göte (s)

  den 18 juni Fråga 2008/09:1045 Säsongsanställningar av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Frågan om begreppet säsongsanställningar belystes bara kort i den större Kakiutredningen som behandlats i riksdagen under 2008 detta utifrån att det inte låg i utredningsuppdraget samt att frågan förväntades

  Inlämnad
  2009-06-18
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • med anledning av skr. 2008/09:90 Nordiskt samarbete 2008

  Motion 2008/09:U20 av Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:U20 av Göte Wahlström s med anledning av skr. 2008/09:90 Nordiskt samarbete 2008 s3066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett mer kraftfullt agerande för att bevara och utveckla vad som brukar benämnas den nordiska

  Inlämnad
  2009-05-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:UU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Svenskt engagemang kring spridning av hiv/aids och tuberkulos i nordvästra Ryssland

  Skriftlig fråga 2008/09:880 av Wahlström, Göte (s)

  den 23 april Fråga 2008/09:880 Svenskt engagemang kring spridning av hiv/aids och tuberkulos i nordvästra Ryssland av Göte Wahlström s till statsrådet Maria Larsson kd Sverige har liksom flera av de nordiska länderna engagerat sig i åtgärder för att förhindra spridning av hiv/aids och tuberkulos i vårt närområde.

  Inlämnad
  2009-04-23
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Gränsvärden för transfetter i livsmedel

  Skriftlig fråga 2008/09:879 av Wahlström, Göte (s)

  den 23 april Fråga 2008/09:879 Gränsvärden för transfetter i livsmedel av Göte Wahlström s till statsrådet Maria Larsson kd Nordiska rådet fattade vid sin session i Helsingfors 2008 beslut om ökad restriktivitet vad gäller användande av transfettsyror i livsmedel. Grunden till ställningstagandet var de åtgärder

  Inlämnad
  2009-04-23
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Småhusindustrin och bostadsbyggandet

  Småhusindustrin och bostadsbyggandet

  Interpellation 2008/09:306 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

  den 4 februari Interpellation 2008/09:306 Småhusindustrin och bostadsbyggandet av Helene Petersson i Stockaryd s till statsrådet Mats Odell kd Det finns ett stort behov av bostäder i vårt land. Det behövs flerfamiljshus med hyresrätter, det behövs små lägenheter för studenter och de ungdomar som vill flytta hemifrån

  Inlämnad
  2009-02-04
  Besvarare
  Mats Odell (KD)
 • Anställningsförhållandena för personliga assistenter

  Skriftlig fråga 2008/09:671 av Wahlström, Göte (s)

  den 25 februari Fråga 2008/09:671 Anställningsförhållandena för personliga assistenter av Göte Wahlström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I Sverige finns i dag en stor grupp anställda som tituleras personliga assistenter. Denna grupp har ett anställningsförhållande som i viss utsträckning skiljer

  Inlämnad
  2009-02-25
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Viseringsärenden

  Skriftlig fråga 2008/09:641 av Wahlström, Göte (s)

  den 19 februari Fråga 2008/09:641 Viseringsärenden av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m De svenska viseringsreglerna bygger på såväl Schengenregler som nationella svenska regler. Tidigare hade Migrationsverkets styrelse fått i uppdrag att fastlägga de nationella reglerna. När Migrationsverkets

  Inlämnad
  2009-02-19
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Barnfattigdom

  Barnfattigdom

  Interpellation 2008/09:297 av Pettersson, Marina (s)

  den 30 januari Interpellation 2008/09:297 Barnfattigdom av Marina Pettersson s till statsrådet Maria Larsson kd Samhället i dag präglas av den konjunkturnedgång som drabbar såväl vårt land som stora delar av världen i övrigt. Det är många människor i Sverige som redan blivit arbetslösa, och många går med ängslan

  Inlämnad
  2009-01-30
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • med anledning av redog. 2008/09:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Sänkta socialavgifter

  Motion 2008/09:Sf10 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2008/09:Sf10 av Veronica Palm m.fl. s, v, mp med anledning av redog. 2008/09:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Sänkta socialavgifter s68096 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en uppföljning och utvärdering

  Inlämnad
  2008-12-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Svensk hållning rörande avvisningar till Grekland

  Svensk hållning rörande avvisningar till Grekland

  Interpellation 2008/09:64 av Wahlström, Göte (s)

  den 24 oktober Interpellation 2008/09:64 Svensk hållning rörande avvisningar till Grekland av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I den migrationspolitiska debatten framhåller migrationsminister Billström behovet av en EU-gemensam migrationspolitisk hållning. Jag kan instämma i denna grundsyn men

  Inlämnad
  2008-10-24
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nya regler för arbetskraftsinvandring

  Nya regler för arbetskraftsinvandring

  Betänkande 2008/09:SfU3

  Den 15 december 2008 blev det nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige. Den så kallade myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen, där Arbetsförmedlingen undersöker om det finns behov att rekrytera arbetskraft utanför EU, upphörde. I stället ska arbetsgivarens bedömning av behovet vara utgångspunkten.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 118 minuter
  Justering
  2008-10-30
  Debatt
  2008-11-12
  Beslut
  2008-11-12
 • med anledning av skr. 2008/09:33 Migration och asylpolitik

  Motion 2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:33 Migration och asylpolitik s68089 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om snabbare utredning av den nya instans- och processordningen. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2008-10-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2008/09:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk

 • med anledning av prop. 2008/09:22 Vissa socialförsäkringsfrågor

  Motion 2008/09:Sf1 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:Sf1 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:22 Vissa socialförsäkringsfrågor s68086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljning. Riksdagen avslår regeringens förslag om att nämndemän inte längre

  Inlämnad
  2008-10-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2008/09:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga

  Motion 2008/09:Sf5 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:Sf5 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga s68087 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2008-10-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2008/09:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Energi-och klimatarbetet i Östersjöregionen

  Motion 2008/09:N421 av Alf Eriksson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:N421 av Alf Eriksson m.fl. s Energi-och klimatarbetet i Östersjöregionen s16013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till och aktivt verka för att samordna och samarbeta beträffande

  Inlämnad
  2008-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:NU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Trygghetslarm och fast teleförbindelse

  Motion 2008/09:T535 av Margareta Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:T535 av Margareta Persson m.fl. s Trygghetslarm och fast teleförbindelse s45122 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om trygghetslarm och fast teleförbindelse. Motivering Den som behöver kalla på hjälp i akuta situationer

  Inlämnad
  2008-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:TU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Åtgärdsplan för Östersjön

  Motion 2008/09:MJ483 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:MJ483 av Sinikka Bohlin m.fl. s Åtgärdsplan för Östersjön s28068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utveckla ett nationellt åtgärdsprogram för Östersjön inför Helcoms ministermöte 2010. Motivering

  Inlämnad
  2008-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:MJU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter