Göte Wahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Drifttekniker
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan

  Motion 2003/04:Ub8 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub8 av Margareta Sandgren m.fl. s med anledning av prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att aktivt följa upp effekterna av frisök

  Inlämnad
  2004-05-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande ochvittnen

  Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande ochvittnen

  Betänkande 2003/04:SFU6

  Skärpta straff för smugglarna och tillfälliga uppehållstillstånd för brottsoffer och vittnen ska öka möjligheterna att sätta stopp för människosmuggling och människohandel. Maxstraffet vid människosmuggling höjs vid grovt brott från fängelse i två år, och i vissa fall fyra år, till sex år. Det blir också

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  30, 101 minuter
  Justering
  2004-03-02
  Debatt
  2004-03-18
  Beslut
  2004-03-24
 • Handlingsplan mot skattekonkurrens

  Motion 2003/04:Sk397 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk397 av Martin Nilsson m.fl. s Handlingsplan mot skattekonkurrens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en handlingsplan mot skattekonkurrens. Motivering Kraven på de moderna välfärdsstaterna tilltar. I Sverige

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Forskning och utveckling

  Motion 2003/04:N252 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N252 av Margareta Sandgren m.fl. s Forskning och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsning på forskning och utveckling för mindre och medelstora industriföretag. Motivering I Sverige har vi en väl utvecklad

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbildning inom företagshälsovård

  Motion 2003/04:Ub487 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub487 av Göte Wahlström m.fl. s Utbildning inom företagshälsovård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning i företagshälsovård vid Högskolan i Jönköping. Motivering Inom ramen för regeringens 11-punktsprogram samt

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården med tekniklösningar

  Motion 2003/04:So579 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So579 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården med tekniklösningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Motivering Olika initiativ

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Personalbehovet i vård och omsorg

  Motion 2003/04:So549 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So549 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Personalbehovet i vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kraftfulla åtgärder för att klara framtida personalrekrytering till vård- och omsorgsarbete. Motivering

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Europakorridoren

  Motion 2003/04:T242 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T242 av Carina Hägg m.fl. s Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förnyade studier av Europakorridoren ur en samhällsekonomisk och ekologisk synvinkel. Motivering Projektet Europakorridoren Europabanan

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kommunal ekonomi över en konjunkturcykel

  Motion 2003/04:Fi280 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi280 av Martin Nilsson m.fl. s Kommunal ekonomi över en konjunkturcykel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten att utjämna den kommunala ekonomin över en konjunkturcykel. Motivering Inför folkomröstningen om

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Statens ekonomiska ansvar för reformer

  Motion 2003/04:Fi261 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi261 av Margareta Sandgren m.fl. s Statens ekonomiska ansvar för reformer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en fortlöpande utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna av beslutade reformer. Motivering I

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ansvarsfördelningen vid större publika arrangemang

  Motion 2003/04:Ju289 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju289 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Ansvarsfördelningen vid större publika arrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av ansvarsfördelningen vid större publika arrangemang. Motivering

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skyddsombudens roll i det förebyggande hälsoarbetet

  Motion 2003/04:A206 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:A206 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Skyddsombudens roll i det förebyggande hälsoarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att stärka skyddsombudens roll i det förebyggande hälsoarbetet. Motivering

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lönebidraget

  Motion 2003/04:A349 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:A349 av Göte Wahlström m.fl. s Lönebidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönebidraget. Motivering Arbetsmarknadsverket konstaterar att man nått de mål som satts upp vad gäller antal anställda med lönebidrag. Således

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Semesterlön för vuxenstuderande

  Motion 2003/04:A299 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:A299 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Semesterlön för vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om semesterlönegrundande studier för vuxenstuderande. Motivering Många vuxna har genom samhällets satsning

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Privatanställdas yttrandefrihet

  Motion 2003/04:A271 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:A271 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Privatanställdas yttrandefrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vidta åtgärder för att förbättra yttrandefriheten för anställda inom den privata sektorn. Motivering

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:AU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Infrastrukturplanering för ett utvidgat EU

  Motion 2003/04:T540 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T540 av Martin Nilsson m.fl. s Infrastrukturplanering för ett utvidgat EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om infrastrukturplanering. Motivering Med ett utvidgat EU ökar vår hemmamarknad högst betydligt. Det ger möjlighet

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Upphandlingsförfarandet i trafiksektorn

  Motion 2003/04:T539 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T539 av Göte Wahlström m.fl. s Upphandlingsförfarandet i trafiksektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upphandlingsförfarandet i trafiksektorn. Motivering Genom upphandlingsförfarandet i trafiksektorn sätts hård

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Järnvägsförbindelsen mellan Nässjö och Jönköping

  Motion 2003/04:T457 av Helene Petersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T457 av Helene Petersson m.fl. s Järnvägsförbindelsen mellan Nässjö och Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättringar av Guldlänken, järnvägsförbindelsen mellan Nässjö och Jönköping. Motivering Bra kommunikationer

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skatt på gjuterisand

  Motion 2003/04:Sk337 av Agneta Ringman och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk337 av Agneta Ringman och Göte Wahlström s Skatt på gjuterisand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skatt på gjuterisand. Motivering För att öka tillväxten i Sverige är det av största vikt att utveckla de områden som

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Prisreglering inom tandvården

  Motion 2003/04:So309 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So309 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Prisreglering inom tandvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en prisreglering inom tandvården. Motivering Den tandvårdsförsäkring som har gällt sedan föregående

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter