Göte Wahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Drifttekniker
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • körkortselever med dyslexi

  Skriftlig fråga 2000/01:1468 av Wahlström, Göte (s)

  den 28 juni Fråga 2000/01:1468 av Göte Wahlström s till näringsminister Björn Rosengren om körkortselever med dyslexi För de körkortselever som är dyslektiker kan Vägverkets teoriprov vara ett stort problem. Vid körkortsundervisningen finns det ljudstöd till frågorna, dvs. att man kan få frågorna upplästa av en inspelad

  Inlämnad
  2001-06-28
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kommunal uppdragsverksamhet

  Kommunal uppdragsverksamhet

  Betänkande 2000/01:KU24

  Riksdagen beslutade att förlänga försöket med kommunal uppdragsverksamhet inom viss yrkestrafik. Försöket har pågått sedan 1996 och förlängs nu med tre år till utgången av år 2005. Antalet kommunala trafikaktiebolag är litet och deras uppdragsverksamhet har varit marginell. En förlängd försökstid kan

  Behandlade dokument
  5
  Anföranden och repliker
  25, 1 minuter
  Beredning
  2001-04-24
  Justering
  2001-05-17
  Debatt
  2001-05-31
 • med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet

  Motion 2000/01:Sf13 av Berit Andnor m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf13 av Andnor, Berit s med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i regeringens förslag om ändring i 4 kap.10 femte stycket lagen om allmän försäkring i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering

  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokalt inflytande vid LVU-hem

  Motion 2000/01:So349 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So349 av Gustavsson, Åke s Lokalt inflytande vid LVU-hem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalt inflytande vid LVU-hemmen. Motivering Från att tidigare ha haft ett mycket starkt lokalt inflytande har sedan 1982

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bilstödet

  Motion 2000/01:So318 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So318 av Wahlström, Göte s Bilstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs rörande översyn av bilstöd. Motivering De regler som idag gäller för bilstöd är sådana att en bil ses som avskriven efter 7 år, varvid nytt bilstöd

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Personalstabilitet i vården

  Motion 2000/01:So278 av Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So278 av Wahlström, Göte s Personalstabilitet i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kraftfulla åtgärder vidtas inom vård- och omsorgsområdet för att skapa stimulans för anställning. Motivering Den av regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tandvårdsförsäkringen

  Motion 2000/01:So242 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So242 av Wahlström, Göte s Tandvårdsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av översyn av tandvårdsförsäkringen. Motivering Den nya tandvårdsförsäkringen som har gällt sedan 1 januari 1999 har inneburit

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Projekt Europakorridoren

  Motion 2000/01:T537 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T537 av Hägg, Carina s Projekt Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatta studier för att förverkliga Projekt Europakorridoren. Motivering Idén bakom Projekt Europakorridoren är denna: Genom en investering

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksväg 47/48

  Motion 2000/01:T397 av Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T397 av Wahlström, Göte s Riksväg 47/48 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändig utbyggnad av riksväg 47/48. Motivering Genom den förändrade länsindelningen i samband med tillkomsten av Västra Götaland, har Mullsjö

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning med anknytning till den sociala ekonomin

  Motion 2000/01:Ub496 av Karin Olsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub496 av Olsson, Karin s Forskning med anknytning till den sociala ekonomin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning med anknytning till den sociala ekonomin. Motivering Det bedrivs forskning med anknytning till

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fördelning av utbildningsbidraget

  Motion 2000/01:Ub708 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub708 av Gustavsson, Åke s Fördelning av utbildningsbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det särskilda utbildningsbidraget UBSMotivering Det särskilda utbildningsbidraget UBS kom till i samband med starten

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fraktpriser till och från Gotland

  Motion 2000/01:T807 av Lilian Virgin och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T807 av Virgin, Lilian s Fraktpriser till och från Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett snabbt beslut i frågan om fraktpriser till och från Gotland. Motivering I regeringens budgetproposition

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Social ekonomi

  Motion 2000/01:N348 av Karin Olsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:N348 av Olsson, Karin s Social ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att ytterligare utreda hur den sociala ekonomin kan användas för att lösa olika ekonomiska och samhälleliga problem. Motivering

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:NU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Funktionshindrades arbetsmarknad

  Motion 2000/01:A241 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:A241 av Gustavsson, Åke s Funktionshindrades arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om funktionshindrades arbetsmarknad och behovet av samordning. Motivering Arbete åt alla måste vara målet. Vi kan nu konstatera

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förstärkt lokalt arbetsmiljöarbete

  Motion 2000/01:A205 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:A205 av Wahlström, Göte s Förstärkt lokalt arbetsmiljöarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av arbetsmiljölagstiftningen. Motivering 90-talets utveckling inom arbetsmarknaden har radikalt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:AU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försäkringsskydd vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

  Motion 2000/01:A203 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:A203 av Wahlström, Göte s Försäkringsskydd vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av översyn av försäkringsskyddet för i motionen angivna grupper. Motivering Enligt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsekvensanalyser vid förändring av viktiga samhällsfunktioner

  Motion 2000/01:K349 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:K349 av Gustavsson, Åke s Konsekvensanalyser vid förändring av viktiga samhällsfunktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konsekvensanalyser vid förändring av viktiga samhällsfunktioner. Motivering Den planerade

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsumentpolitiken

  Motion 2000/01:L721 av Christina Axelsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:L721 av Axelsson, Christina s Konsumentpolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nytt mål i konsumentpolitiken. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en fullgod

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  -2001/02:LU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Elektronisk handel

  Motion 2000/01:L720 av Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:L720 av Wahlström, Göte s Elektronisk handel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftning vid Internethandel. Motivering E-handeln är ännu inte så omfattande i Sverige men kommer säkert att öka. En fråga av vikt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:LU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:3 Forskning och förnyelse

  Motion 2000/01:Ub13 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub13 av Nilsson, Martin s med anledning av prop. 2000/01:3 Forskning och förnyelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning och forskarutbildning i hela landet. Forskning på lika villkor Utbildning och forskning

  Inlämnad
  2000-10-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter