Göte Wahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Drifttekniker
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Standardtrygghet eller grundtrygghet

  Skriftlig fråga 2009/10:903 av Wahlström, Göte (s)

  den 17 juni Fråga 2009/10:903 Standardtrygghet eller grundtrygghet av Göte Wahlström s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Den svenska välfärdspolitiken har under modern tid kännetecknats av system med generella och breda försäkringar baserade på vad som brukar kallas standardtrygghet utifrån inkomstbortfallsprincipen.

  Inlämnad
  2010-06-17
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Nordiskt samarbete kring arbetet med sällsynta sjukdomar och resurskrävande behandling

  Skriftlig fråga 2009/10:614 av Wahlström, Göte (s)

  den 5 mars Fråga 2009/10:614 Nordiskt samarbete kring arbetet med sällsynta sjukdomar och resurskrävande behandling av Göte Wahlström s till socialminister Göran Hägglund kd Inom ramen för Nordiska ministerrådet har initiativ tagits för ett nordiskt samarbete kring arbetet med sällsynta sjukdomar och resurskrävande

  Inlämnad
  2010-03-05
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Arbetstillstånd till utlänning

  Skriftlig fråga 2009/10:594 av Wahlström, Göte (s)

  den 3 mars Fråga 2009/10:594 Arbetstillstånd till utlänning av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I utlänningslagen 6 kap. 2 framgår att arbetstillstånd kan ges till en utlänning som erbjudits arbete om löner, försäkringsvillkor och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer

  Inlämnad
  2010-03-03
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Problem för invandrade att få ID-kort

  Skriftlig fråga 2009/10:452 av Wahlström, Göte (s)

  den 28 januari Fråga 2009/10:452 Problem för invandrade att få ID-kort av Göte Wahlström s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Efter kraftfull kritik förklarade regeringen för något år sedan att frågan om problematiken med utfärdande av ID-kort för invandrade till Sverige var uppklarad.

  Inlämnad
  2010-01-28
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Uppehållstillstånd för hela familjen

  Skriftlig fråga 2009/10:255 av Wahlström, Göte (s)

  den 30 november Fråga 2009/10:255 Uppehållstillstånd för hela familjen av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I en dom har Migrationsöverdomstolen fattat beslut om att en apatisk pojke ska beviljas uppehållstillstånd medan föräldrar och yngre broder ska avvisas. Domen avgjordes av en helt skiljaktig

  Inlämnad
  2009-11-30
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Arbetsgivares utnyttjande av papperslösa

  Skriftlig fråga 2009/10:46 av Wahlström, Göte (s)

  den 5 oktober Fråga 2009/10:46 Arbetsgivares utnyttjande av papperslösa av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I Sverige finns i dag en stor grupp människor som lever utan uppehållstillstånd. Dessa människor lever ofta under ytterst otrygga förhållanden. De finns i Sverige som bland annat kvarstannande

  Inlämnad
  2009-10-05
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Arbetsmiljöarbete inom småföretag

  Skriftlig fråga 2008/09:1216 av Wahlström, Göte (s)

  den 10 september Fråga 2008/09:1216 Arbetsmiljöarbete inom småföretag av Göte Wahlström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den europeiska arbetsmiljöbyrån har sedan ett par år tillbaka identifierat ett antal nya arbetslivstrender som även präglar den svenska arbetsmarknaden i allra högsta grad.

  Inlämnad
  2009-09-10
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Utvisning av kristna irakier

  Skriftlig fråga 2008/09:1160 av Wahlström, Göte (s)

  den 18 augusti Fråga 2008/09:1160 Utvisning av kristna irakier av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Enligt Sveriges radio och Assyrian International News Agency befinner sig i dag fyra miljoner irakier på flykt. Förföljelsen av kristna irakier har varit ihållande de senaste åren och den 15 juli

  Inlämnad
  2009-08-18
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Säsongsanställningar

  Skriftlig fråga 2008/09:1045 av Wahlström, Göte (s)

  den 18 juni Fråga 2008/09:1045 Säsongsanställningar av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Frågan om begreppet säsongsanställningar belystes bara kort i den större Kakiutredningen som behandlats i riksdagen under 2008 detta utifrån att det inte låg i utredningsuppdraget samt att frågan förväntades

  Inlämnad
  2009-06-18
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Svenskt engagemang kring spridning av hiv/aids och tuberkulos i nordvästra Ryssland

  Skriftlig fråga 2008/09:880 av Wahlström, Göte (s)

  den 23 april Fråga 2008/09:880 Svenskt engagemang kring spridning av hiv/aids och tuberkulos i nordvästra Ryssland av Göte Wahlström s till statsrådet Maria Larsson kd Sverige har liksom flera av de nordiska länderna engagerat sig i åtgärder för att förhindra spridning av hiv/aids och tuberkulos i vårt närområde.

  Inlämnad
  2009-04-23
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Gränsvärden för transfetter i livsmedel

  Skriftlig fråga 2008/09:879 av Wahlström, Göte (s)

  den 23 april Fråga 2008/09:879 Gränsvärden för transfetter i livsmedel av Göte Wahlström s till statsrådet Maria Larsson kd Nordiska rådet fattade vid sin session i Helsingfors 2008 beslut om ökad restriktivitet vad gäller användande av transfettsyror i livsmedel. Grunden till ställningstagandet var de åtgärder

  Inlämnad
  2009-04-23
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Anställningsförhållandena för personliga assistenter

  Skriftlig fråga 2008/09:671 av Wahlström, Göte (s)

  den 25 februari Fråga 2008/09:671 Anställningsförhållandena för personliga assistenter av Göte Wahlström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I Sverige finns i dag en stor grupp anställda som tituleras personliga assistenter. Denna grupp har ett anställningsförhållande som i viss utsträckning skiljer

  Inlämnad
  2009-02-25
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Viseringsärenden

  Skriftlig fråga 2008/09:641 av Wahlström, Göte (s)

  den 19 februari Fråga 2008/09:641 Viseringsärenden av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m De svenska viseringsreglerna bygger på såväl Schengenregler som nationella svenska regler. Tidigare hade Migrationsverkets styrelse fått i uppdrag att fastlägga de nationella reglerna. När Migrationsverkets

  Inlämnad
  2009-02-19
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Förvarstider

  Skriftlig fråga 2007/08:846 av Wahlström, Göte (s)

  den 22 februari Fråga 2007/08:846 Förvarstider av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Inom den europiska gemenskapen förs nu inom ramen för migrationspolitiken en diskussion rörande gemensam syn på förvarstider. Det svenska regelsystemet kring förvarstagande och förvarshållande är restriktivt och

  Inlämnad
  2008-02-22
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Ungdomars dryckesvanor

  Skriftlig fråga 2007/08:429 av Wahlström, Göte (s)

  den 7 december Fråga 2007/08:429 Ungdomars dryckesvanor av Göte Wahlström s till statsrådet Maria Larsson kd Ungdomars dryckesvanor är ingen ny fråga i svensk politik. Under den senaste tiden har dock en rad alarmerande signaler kommit som påvisar ett förändrat och utökat nyttjande av inte minst alkohol bland svenska

  Inlämnad
  2007-12-07
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Asylsökande från Ryssland

  Skriftlig fråga 2007/08:428 av Wahlström, Göte (s)

  den 7 december Fråga 2007/08:428 Asylsökande från Ryssland av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Under de tio första månaderna innevarande år fanns 628 personer med hemvist i Ryssland registrerade som asylsökande i Sverige, detta enligt Migrationsverkets statistik. Att det från ett av våra grannländer

  Inlämnad
  2007-12-07
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Smuggelverksamhet

  Skriftlig fråga 2007/08:294 av Wahlström, Göte (s)

  den 16 november Fråga 2007/08:294 Smuggelverksamhet av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Under lång tid har antalet personer med ursprung i Irak och som sökt sig till Sverige ökat. Den senaste tiden har rapporter kommit om att inströmningen markant ökat och att inslaget av smugglade via organiserade

  Inlämnad
  2007-11-16
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Ryska minoriteter

  Skriftlig fråga 2007/08:291 av Wahlström, Göte (s)

  den 16 november Fråga 2007/08:291 Ryska minoriteter av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m En rad rapporter har inkommit där minoriteter från de forna sovjetiska staterna på olika sätt förföljs inom det ryska samhället. Förföljelsen påstås ske såväl från individer inom det ryska samhället som från

  Inlämnad
  2007-11-16
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Uppehållstillstånd

  Skriftlig fråga 2006/07:427 av Wahlström, Göte (s)

  den 22 december Fråga 2006/07:427 Uppehållstillstånd av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Knappt har ett år gått efter att den tillfälliga asyllagstiftningen upphört och ca 30 000 personer fått sin sak prövad enligt den särskilda lagstiftningen. Trots att en majoritet av dessa genom prövning enligt

  Inlämnad
  2006-12-22
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Utvärdering av den nya asylprocessen

  Skriftlig fråga 2006/07:204 av Wahlström, Göte (s)

  den 23 november Fråga 2006/07:204 Utvärdering av den nya asylprocessen av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Under förra mandatperioden togs beslut om omfattande förändringar i utlänningslagen. Riksdagen beslutade om en ny utlänningslag och Utlänningsnämnden ersattes den 1 april 2006 av en ny asylprocess

  Inlämnad
  2006-11-23
  Besvarare
  Tobias Billström (M)

Filter

Valda filter