Göte Wahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Drifttekniker
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Utvärdering och åtgärder efter sommarens översvämningar

  Motion 2004/05:Fö250 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö250 av Carina Hägg m.fl. s Utvärdering och åtgärder efter sommarens översvämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvärdering och åtgärder med anledning av sommarens översvämningar. Motivering Den gångna sommaren

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Allmännyttiga bostadsföretag och lagen om offentlig upphandling

  Motion 2004/05:Fi215 av Helene Petersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi215 av Helene Petersson m.fl. s Allmännyttiga bostadsföretag och lagen om offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i lagen om offentlig upphandling. Motivering Lagen om offentlig upphandling

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lagen om strandskydd

  Motion 2004/05:MJ255 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ255 av Carina Hägg m.fl. s Lagen om strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en skärpning av lagen om strandskydd. Motivering Idag tillämpas reglerna för strandskydd på olika sätt, trots att det är

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Alkoholpolitiken

  Motion 2004/05:So337 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So337 av Margareta Sandgren m.fl. s Alkoholpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alkoholpolitiken. Motivering Den ökning av alkoholkonsumtionen som har skett är mycket oroande. All forskning visar att det finns

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rekryteringsbehovet inom vård och omsorg

  Motion 2004/05:So312 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So312 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Rekryteringsbehovet inom vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kraftfulla åtgärder för att klara framtida personalrekrytering inom vård och omsorg. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Statens ansvar för flyget

  Motion 2004/05:T259 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T259 av Margareta Sandgren m.fl. s Statens ansvar för flyget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens ansvar för flyget. Motivering Bra kommunikationer är en förutsättning för regional utveckling och en bättre fungerande

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Fördelning och uppföljning av statsbidrag till folkbildningen

  Motion 2004/05:Kr246 av Helene Petersson och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr246 av Helene Petersson och Göte Wahlström s Fördelning och uppföljning av statsbidrag till folkbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppföljning av statsbidraget till folkbildningen. Motivering Statsbidragen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stöd till folkbildningen

  Motion 2004/05:Kr228 av Helene Petersson och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr228 av Helene Petersson och Göte Wahlström s Stöd till folkbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det långsiktiga stödet till folkbildningen. Motivering Folkbildningen är en viktig kugge i det livslånga lärandet.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Forskning för att trygga beståndet av Vätternröding

  Motion 2004/05:MJ270 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ270 av Göte Wahlström m.fl. s Forskning för att trygga beståndet av Vätternröding Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att trygga beståndet av vätterröding. Motivering Jo tack, ganska bra, jag är pååterhämtningsvägen.Så

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Huvudmannaskapet för Visingsötrafiken

  Motion 2004/05:T223 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T223 av Martin Nilsson m.fl. s Huvudmannaskapet för Visingsötrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om huvudmannaskapet för färjetrafiken mellan Visingsö och Gränna. Motivering Huvudmannaskapsfrågan för färjetrafiken

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter