Göte Wahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Drifttekniker
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Elektronisk handel

  Motion 2004/05:L353 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L353 av Göte Wahlström m.fl. s Elektronisk handel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av konsumentskydd och information när det gäller elektronisk handel. Motivering Den elektroniska handeln är nu väl etablerad

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Medborgarkontor

  Motion 2004/05:K406 av Göte Wahlström och Margareta Sandgren (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:K406 av Göte Wahlström och Margareta Sandgren s Medborgarkontor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av medborgarkontor. Motivering Det behövs en rad olika åtgärder för att öka medborgarnas inflytande och engagemang

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

  Motion 2004/05:A274 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A274 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Motivering Genom aktiva insatser har sjukskrivningstalen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbildningsbehovet inom skogs- och träindustrin

  Motion 2004/05:MJ485 av Göte Wahlström och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ485 av Göte Wahlström och Carina Adolfsson Elgestam s Utbildningsbehovet inom skogs- och träindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildningsbehovet inom skogs- och träindustrin. Motivering I flera utredningar,

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Väg 26/47

  Motion 2004/05:T328 av Göte Wahlström och Margareta Sandgren (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T328 av Göte Wahlström och Margareta Sandgren s Väg 26/47 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppvärdering av vägprojektet för väg 26/47, Mullsjö-Jönköping, i Jönköpings län. Motivering Trots höga ambitioner för utbyggnad

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Maxtaxan i äldreomsorgen

  Motion 2004/05:So581 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So581 av Margareta Sandgren m.fl. s Maxtaxan i äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av maxtaxan i äldreomsorgen. Motivering I takt med att landets ekonomi har förbättrats efter de åtstramningar

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • AMS och länsarbetsnämnderna

  Motion 2004/05:A257 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A257 av Margareta Sandgren m.fl. s AMS och länsarbetsnämnderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om länsarbetsnämnderna och arbetsmarknadsnämndernas framtid. Motivering Arbetsmarknadsverket ska delvis förändra sin organisation.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Åldersgräns och förarintyg för båt

  Motion 2004/05:T431 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T431 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Åldersgräns och förarintyg för båt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om åldersgräns och förarintyg för framförandet av fritidsbåt. Motivering Den enda krav som i dag finns

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Hästägares skadeståndsansvar

  Motion 2004/05:L308 av Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L308 av Göte Wahlström s Hästägares skadeståndsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hästägares skadeståndsansvar. Motivering Ridsporten utövas enligt Svenska Ridsportförbundet aktivt av över 500 000 svenskar. Hästsektorn

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Europakorridoren

  Motion 2004/05:T273 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T273 av Carina Hägg m.fl. s Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Europakorridoren. Motivering Sverige är en del av Europa. Detta är ett faktum alldeles oavsett vad man har för uppfattning om EU. Det är

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbildning inom animation

  Motion 2004/05:Ub310 av Helene Petersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub310 av Helene Petersson m.fl. s Utbildning inom animation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att följa utvecklingen och se över behovet av grundutbildning och högre utbildning inom området animation. Motivering Hösten

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Trafikförsäkringen

  Motion 2004/05:L352 av Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L352 av Göte Wahlström s Trafikförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för förändringar vad gäller administration av trafikförsäkringen samt ökat skydd för trafikanter. Motivering Trafikförsäkringen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lönebidrag

  Motion 2004/05:A256 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A256 av Göte Wahlström m.fl. s Lönebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönebidrag. Motivering Arbetsmarknadsverket konstaterade föregående år att man nått de mål som satts upp vad gäller antal anställda med lönebidrag.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Undantagsreglerna i LAS

  Motion 2004/05:A335 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A335 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Undantagsreglerna i LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 22 lagen 1982:80 om anställningsskydd enligt vad som anförs i motionen om borttagande av undantagsreglerna. Motivering Undantagsreglerna från turordningsprinciperna

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Läsförståelse

  Motion 2004/05:Kr236 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr236 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Läsförståelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad läsförståelse. Motivering Ett viktigt inslag i en levande demokrati är människors möjlighet att tillgodogöra

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utvärdering och åtgärder efter sommarens översvämningar

  Motion 2004/05:Fö250 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö250 av Carina Hägg m.fl. s Utvärdering och åtgärder efter sommarens översvämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvärdering och åtgärder med anledning av sommarens översvämningar. Motivering Den gångna sommaren

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Allmännyttiga bostadsföretag och lagen om offentlig upphandling

  Motion 2004/05:Fi215 av Helene Petersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi215 av Helene Petersson m.fl. s Allmännyttiga bostadsföretag och lagen om offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i lagen om offentlig upphandling. Motivering Lagen om offentlig upphandling

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lagen om strandskydd

  Motion 2004/05:MJ255 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ255 av Carina Hägg m.fl. s Lagen om strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en skärpning av lagen om strandskydd. Motivering Idag tillämpas reglerna för strandskydd på olika sätt, trots att det är

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Alkoholpolitiken

  Motion 2004/05:So337 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So337 av Margareta Sandgren m.fl. s Alkoholpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alkoholpolitiken. Motivering Den ökning av alkoholkonsumtionen som har skett är mycket oroande. All forskning visar att det finns

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rekryteringsbehovet inom vård och omsorg

  Motion 2004/05:So312 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So312 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Rekryteringsbehovet inom vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kraftfulla åtgärder för att klara framtida personalrekrytering inom vård och omsorg. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter