Göte Wahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Drifttekniker
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling

  Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling

  Betänkande 2004/05:SFU16

  Riksdagen har godkänt FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling. Protokollet är ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Lagändringen börjar gälla den dag regeringen bestämmer.
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 61 minuter
  Justering
  2005-05-10
  Debatt
  2005-05-25
  Beslut
  2005-05-25
 • ekonomiskt stöd till arbetslösa

  Skriftlig fråga 2004/05:1133 av Wahlström, Göte (s)

  den 3 mars Fråga 2004/05:1133 av Göte Wahlström s till statsrådet Hans Karlsson om ekonomiskt stöd till arbetslösa Målet måste vara att arbetslösa snabbt kan få ett nytt arbete. I många fall kan det behövas en utbildning för att det ska vara möjligt. Men ett aktuellt exempel från Jönköping visar att nuvarande regler
  Inlämnad
  2005-03-03
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Bostadsersättning för asylsökande

  Bostadsersättning för asylsökande

  Betänkande 2004/05:SFU7

  Bostadsersättningen till asylsökande kommer med visst undantag att avskaffas. Bostadsersättning betalas i dag ut till asylsökande som ordnar boende på egen hand i stället för att bo i Migrationsverkets anläggningsboende. Riksdagen anser att bostadsersättningen bör kunna användas till att uppmuntra asylsökande
  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  45, 136 minuter
  Justering
  2004-12-02
  Debatt
  2004-12-08
  Beslut
  2004-12-09
 • Stillbild från Debatt om förslag: Prövning   av   verkställighetshinder   iutlänningsärenden

  Prövning av verkställighetshinder iutlänningsärenden

  Betänkande 2004/05:SFU3

  Utlänningsnämnden ska även i fortsättningen pröva nya ansökningar om uppehållstillstånd. Riksdagen sade nej till regeringens förslag att avskaffa den rätten. Regeringen anser att systemet med ny ansökan har medfört stora problem. Antalet nya ansökningar har ökat markant och lett till långa handläggningstider. Riksdagen menar att det med de brister som finns i asylprocessen i dag inte går att avskaffa möjligheten till en ny ansökan.
  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  54, 595 minuter
  Beredning
  2004-10-14
  Justering
  2004-11-23
  Debatt
  2004-12-07
  Beslut
  2004-12-08
 • Elektronisk handel

  Motion 2004/05:L353 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L353 av Göte Wahlström m.fl. s Elektronisk handel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av konsumentskydd och information när det gäller elektronisk handel. Motivering Den elektroniska handeln är nu väl etablerad
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Medborgarkontor

  Motion 2004/05:K406 av Göte Wahlström och Margareta Sandgren (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:K406 av Göte Wahlström och Margareta Sandgren s Medborgarkontor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av medborgarkontor. Motivering Det behövs en rad olika åtgärder för att öka medborgarnas inflytande och engagemang
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

  Motion 2004/05:A274 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A274 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Motivering Genom aktiva insatser har sjukskrivningstalen
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbildningsbehovet inom skogs- och träindustrin

  Motion 2004/05:MJ485 av Göte Wahlström och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ485 av Göte Wahlström och Carina Adolfsson Elgestam s Utbildningsbehovet inom skogs- och träindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildningsbehovet inom skogs- och träindustrin. Motivering I flera utredningar,
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Maxtaxan i äldreomsorgen

  Motion 2004/05:So581 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So581 av Margareta Sandgren m.fl. s Maxtaxan i äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av maxtaxan i äldreomsorgen. Motivering I takt med att landets ekonomi har förbättrats efter de åtstramningar
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Väg 26/47

  Motion 2004/05:T328 av Göte Wahlström och Margareta Sandgren (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T328 av Göte Wahlström och Margareta Sandgren s Väg 26/47 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppvärdering av vägprojektet för väg 26/47, Mullsjö-Jönköping, i Jönköpings län. Motivering Trots höga ambitioner för utbyggnad
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • AMS och länsarbetsnämnderna

  Motion 2004/05:A257 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A257 av Margareta Sandgren m.fl. s AMS och länsarbetsnämnderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om länsarbetsnämnderna och arbetsmarknadsnämndernas framtid. Motivering Arbetsmarknadsverket ska delvis förändra sin organisation.
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Hästägares skadeståndsansvar

  Motion 2004/05:L308 av Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L308 av Göte Wahlström s Hästägares skadeståndsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hästägares skadeståndsansvar. Motivering Ridsporten utövas enligt Svenska Ridsportförbundet aktivt av över 500 000 svenskar. Hästsektorn
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Åldersgräns och förarintyg för båt

  Motion 2004/05:T431 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T431 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Åldersgräns och förarintyg för båt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om åldersgräns och förarintyg för framförandet av fritidsbåt. Motivering Den enda krav som i dag finns
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Europakorridoren

  Motion 2004/05:T273 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T273 av Carina Hägg m.fl. s Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Europakorridoren. Motivering Sverige är en del av Europa. Detta är ett faktum alldeles oavsett vad man har för uppfattning om EU. Det är
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • förvar av utvisningshotade kriminella

  Skriftlig fråga 2004/05:56 av Wahlström, Göte (s)

  den 27 september Fråga 2004/05:56 av Göte Wahlström s till justitieminister Thomas Bodström om förvar av utvisningshotade kriminella En del i ett aktivt återvändande för asylsökande har utgjorts av att vi tvingats bygga ut Migrationsverkets förvarsverksamhet i landet ytterligare. Detta kan till viss del ses som en
  Inlämnad
  2004-09-27
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Utbildning inom animation

  Motion 2004/05:Ub310 av Helene Petersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub310 av Helene Petersson m.fl. s Utbildning inom animation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att följa utvecklingen och se över behovet av grundutbildning och högre utbildning inom området animation. Motivering Hösten
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Trafikförsäkringen

  Motion 2004/05:L352 av Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L352 av Göte Wahlström s Trafikförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för förändringar vad gäller administration av trafikförsäkringen samt ökat skydd för trafikanter. Motivering Trafikförsäkringen
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Undantagsreglerna i LAS

  Motion 2004/05:A335 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A335 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Undantagsreglerna i LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 22 lagen 1982:80 om anställningsskydd enligt vad som anförs i motionen om borttagande av undantagsreglerna. Motivering Undantagsreglerna från turordningsprinciperna
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lönebidrag

  Motion 2004/05:A256 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A256 av Göte Wahlström m.fl. s Lönebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönebidrag. Motivering Arbetsmarknadsverket konstaterade föregående år att man nått de mål som satts upp vad gäller antal anställda med lönebidrag.
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Läsförståelse

  Motion 2004/05:Kr236 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr236 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Läsförståelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad läsförståelse. Motivering Ett viktigt inslag i en levande demokrati är människors möjlighet att tillgodogöra
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter