Göte Wahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Drifttekniker
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Utbyggnad av Götalandsbanan

  Motion 2002/03:T504 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T504 av Berndt Ekholm m.fl. s Utbyggnad av Götalandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Götalandsbanan. Motivering I den behandling av infrastrukturen som riksdag och regering redovisat under senare år, inte minst

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vuxenstuderandes rätt till semester

  Motion 2002/03:Ub430 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub430 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Vuxenstuderandes rätt till semester Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om semesterlönegrundande studier för vuxenstuderande. Motivering Många vuxna har genom samhällets satsning

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbildning inom företagshälsovård vid Högskolan i Jönköping

  Motion 2002/03:Ub407 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub407 av Göte Wahlström m.fl. s Utbildning inom företagshälsovård vid Högskolan i Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skapande av utbildning inom företagshälsovård vid Högskolan i Jönköping. Motivering Inom

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tandvård

  Motion 2002/03:So375 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:So375 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Tandvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga införande av prisreglering. Motivering Den tandvårdsförsäkring som har gällt sedan 1 januari 1999 har inneburit

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lokalt arbetsmiljöarbete

  Motion 2002/03:A211 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A211 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Lokalt arbetsmiljöarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för utbildning av lokala skyddsombud samt insatser för att lyfta fram lokalt verksamma skyddsombud och

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Riktvärden för skyddsfilter och andningsskydd

  Motion 2002/03:A209 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A209 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Riktvärden för skyddsfilter och andningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av riktvärdena för skyddsfilter och andningsskydd. Motivering De skyddsfilter

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Översyn av regler vid varselförfarande

  Motion 2002/03:A303 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A303 av Göte Wahlström m.fl. s Översyn av regler vid varselförfarande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av varselregler vid personalneddragning. Motivering De regler som idag gäller i samband med varsel om

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • De privatanställdas yttrandefrihet

  Motion 2002/03:A286 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A286 av Christina Nenes och Göte Wahlström s De privatanställdas yttrandefrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vidta åtgärder för att förbättra yttrandefriheten för anställda inom den privata sektorn. Motivering

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lönebidraget

  Motion 2002/03:A282 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A282 av Göte Wahlström m.fl. s Lönebidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av krontalstaket för lönebidrag. Motivering Lönebidrag är en effektiv åtgärd för att ge personer med arbetsrelaterade funktionshinder

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kontroll av frysdiskar

  Motion 2002/03:MJ408 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ408 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Kontroll av frysdiskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att skärpa kontrollen av frysdiskar med livsmedel. Motivering Riksdagen har beslutat att livsmedel ska förvaras

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Strandskyddslagstiftningen

  Motion 2002/03:MJ382 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ382 av Carina Hägg m.fl. s Strandskyddslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av skärpning av strandskyddslagstiftningen. Motivering Naturvårdsverket har i sin rapport om kartläggningen med mera

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Handel på elektronisk väg

  Motion 2002/03:L284 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:L284 av Göte Wahlström m.fl. s Handel på elektronisk väg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av lagstiftning vid Internethandel. Motivering Den elektroniska handeln är på frammarsch i vårt land. Det finns en

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:LU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Europabanan

  Motion 2002/03:T394 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T394 av Carina Hägg m.fl. s Europabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utbyggnad av Europabanan. Motivering Den regionala grupperingen bakom Europabanan/Götalandsbanan Europakorridoren har genomfört

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Åldersgränsen för att få köra moped

  Motion 2002/03:T386 av Göte Wahlström och Helene Petersson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T386 av Göte Wahlström och Helene Petersson s Åldersgränsen för att få köra moped Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs rörande rätten att framföra moped från det år då man fyller 15 år. Motivering För många ungdomar ter

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Reklamskatt för tidningar och tidskrifter

  Motion 2002/03:Fi243 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi243 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Reklamskatt för tidningar och tidskrifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av rättvisa förutsättningar vad gäller utgivningen av lokal press. Motivering Den lokala

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Samhällsansvaret vid större publika arrangemang

  Motion 2002/03:Ju367 av Göte Wahlström och Thomas Strand (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju367 av Göte Wahlström och Thomas Strand s Samhällsansvaret vid större publika arrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av ansvarsfördelningen vid större publika arrangemang. Motivering

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Personalrekryteringsbehoven inom vård och omsorgsarbete

  Motion 2002/03:So245 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:So245 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Personalrekryteringsbehoven inom vård och omsorgsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kraftfulla åtgärder för att klara framtida personalrekrytering till vård- och omsorgsarbete.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister

  Motion 2001/02:T76 av Göte Wahlström och Lena Sandlin-Hedman (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T76 av Göte Wahlström och Lena Sandlin-Hedman s med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en tolkning av EG-direktivet för två- och trehjuliga

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:TU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.

  Motion 2001/02:T71 av Lena Sandlin-Hedman och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T71 av Lena Sandlin-Hedman och Göte Wahlström s med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av amatörfordonsbyggares möjligheter att besiktiga sina fordon samt om behovet

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Vindkraftens påverkan på fisket

  Motion 2001/02:MJ484 av Christer Skoog m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ484 av Christer Skoog m.fl. s Vindkraftens påverkan på fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konsekvensanalyser innan havsbaserad vindkraft byggs ut. Motivering I arbetet med att ställa om vår energiförsörjning

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter

Valda filter