Göte Wahlström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Drifttekniker
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Uppehållstillstånd  med  tillfälligt skydd vidmassflykt

  Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vidmassflykt

  Betänkande 2002/03:SFU4

  Fördrivna personerna ska fr.o.m. den 15 januari 2003 vid massflykt kunna få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd under maximalt tre år. En person som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska kunna få prövat om han eller hon är flykting enligt Genèvekonventionen. När det tillfälliga skyddet
  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  36, 1 minuter
  Justering
  2002-11-26
  Debatt
  2002-12-10
  Beslut
  2002-12-11
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk
 • Utbyggnad av Götalandsbanan

  Motion 2002/03:T504 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T504 av Berndt Ekholm m.fl. s Utbyggnad av Götalandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Götalandsbanan. Motivering I den behandling av infrastrukturen som riksdag och regering redovisat under senare år, inte minst
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vuxenstuderandes rätt till semester

  Motion 2002/03:Ub430 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub430 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Vuxenstuderandes rätt till semester Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om semesterlönegrundande studier för vuxenstuderande. Motivering Många vuxna har genom samhällets satsning
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbildning inom företagshälsovård vid Högskolan i Jönköping

  Motion 2002/03:Ub407 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub407 av Göte Wahlström m.fl. s Utbildning inom företagshälsovård vid Högskolan i Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skapande av utbildning inom företagshälsovård vid Högskolan i Jönköping. Motivering Inom
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tandvård

  Motion 2002/03:So375 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:So375 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Tandvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga införande av prisreglering. Motivering Den tandvårdsförsäkring som har gällt sedan 1 januari 1999 har inneburit
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lokalt arbetsmiljöarbete

  Motion 2002/03:A211 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A211 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Lokalt arbetsmiljöarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för utbildning av lokala skyddsombud samt insatser för att lyfta fram lokalt verksamma skyddsombud och
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Riktvärden för skyddsfilter och andningsskydd

  Motion 2002/03:A209 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A209 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Riktvärden för skyddsfilter och andningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av riktvärdena för skyddsfilter och andningsskydd. Motivering De skyddsfilter
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Översyn av regler vid varselförfarande

  Motion 2002/03:A303 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A303 av Göte Wahlström m.fl. s Översyn av regler vid varselförfarande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av varselregler vid personalneddragning. Motivering De regler som idag gäller i samband med varsel om
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • De privatanställdas yttrandefrihet

  Motion 2002/03:A286 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A286 av Christina Nenes och Göte Wahlström s De privatanställdas yttrandefrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vidta åtgärder för att förbättra yttrandefriheten för anställda inom den privata sektorn. Motivering
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lönebidraget

  Motion 2002/03:A282 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A282 av Göte Wahlström m.fl. s Lönebidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av krontalstaket för lönebidrag. Motivering Lönebidrag är en effektiv åtgärd för att ge personer med arbetsrelaterade funktionshinder
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kontroll av frysdiskar

  Motion 2002/03:MJ408 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ408 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Kontroll av frysdiskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att skärpa kontrollen av frysdiskar med livsmedel. Motivering Riksdagen har beslutat att livsmedel ska förvaras
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Strandskyddslagstiftningen

  Motion 2002/03:MJ382 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ382 av Carina Hägg m.fl. s Strandskyddslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av skärpning av strandskyddslagstiftningen. Motivering Naturvårdsverket har i sin rapport om kartläggningen med mera
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Handel på elektronisk väg

  Motion 2002/03:L284 av Göte Wahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:L284 av Göte Wahlström m.fl. s Handel på elektronisk väg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av lagstiftning vid Internethandel. Motivering Den elektroniska handeln är på frammarsch i vårt land. Det finns en
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:LU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Europabanan

  Motion 2002/03:T394 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T394 av Carina Hägg m.fl. s Europabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utbyggnad av Europabanan. Motivering Den regionala grupperingen bakom Europabanan/Götalandsbanan Europakorridoren har genomfört
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Åldersgränsen för att få köra moped

  Motion 2002/03:T386 av Göte Wahlström och Helene Petersson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T386 av Göte Wahlström och Helene Petersson s Åldersgränsen för att få köra moped Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs rörande rätten att framföra moped från det år då man fyller 15 år. Motivering För många ungdomar ter
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Reklamskatt för tidningar och tidskrifter

  Motion 2002/03:Fi243 av Christina Nenes och Göte Wahlström (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi243 av Christina Nenes och Göte Wahlström s Reklamskatt för tidningar och tidskrifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av rättvisa förutsättningar vad gäller utgivningen av lokal press. Motivering Den lokala
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Samhällsansvaret vid större publika arrangemang

  Motion 2002/03:Ju367 av Göte Wahlström och Thomas Strand (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju367 av Göte Wahlström och Thomas Strand s Samhällsansvaret vid större publika arrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av ansvarsfördelningen vid större publika arrangemang. Motivering
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Personalrekryteringsbehoven inom vård och omsorgsarbete

  Motion 2002/03:So245 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:So245 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Personalrekryteringsbehoven inom vård och omsorgsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kraftfulla åtgärder för att klara framtida personalrekrytering till vård- och omsorgsarbete.
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter