Görel Bohlin (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1981-10-05 – 1991-01-09

Valberedningen

Ordförande
1991-11-22 – 1992-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1991-11-14 – 1992-04-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979-81. Rdl 1981-91. Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 79/80-81/82, Arbetsmarknadsutskottet 79/80-84/85 och Civilutskottet 80/81. Ledamot av Trafikutskottet 82/83-91/92. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 88/89-90/91 och Europarådets svenska delegation 91/92. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92 och Valberednignen 91/92. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-91/92.

Bostadsort

Sigtuna

Utbildning

Kontorist i Luleå 47-48 och Stockholm 48-54. Chefssekreterare i statens vattenfallsverk 54-59 och Allmänna Svenska städnings AB (ASAB) 59-61. Handelslärare vid Bar-Lock-institutet 65-75. Filosofie kandidat vid Uppsala universitet 73. Handelslärare vid Nibbleskolan i Järfälla 75-76. Landshövding i Västerbottens län 91-95.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för AB Svensk Bilprovning 95-99, ordförande 95-99, Voksenåsen A/S, ordförande 93-. Ledamot av styrelsen för Sveriges Socialförbund 76-84 och Västerbottens läns distrikt av föreningen Norden 92-96, ordförande 92-96. Instruktris inom frivilligförsvaret och cheflotta 47-63. - Ledamot av styrelsen för statens järnvägars kvinnliga tjänstemannaförening 51-54, statens vattenfallsverks kvinnliga tjänstemannaförening 54-59, ordförande, - Ledamot av styrelsen för Sigtuna högerförening/moderata förening 66-82, ordförande 70-72, vice ordförande 76-82, och Moderata samlingspartiets länsförbund i Stockholms län 76-92, vice ordförande 82-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Danshögskolan 78-84, vice ordförande 78-84, ordförande 98-01, Stockholms läns allmänna försäkringskassa 79-91, Försäkringskasseförbundet 80-91, trafiksäkerhetsverket 85-90, Statens väg- och trafikinstitut 88-89, Luftfartsverket 90-92, Statens geotekniska institut 92-96, ordförande 92-96, Statens fastighetsverk 93-96, Fiskeriverket 94-96. Ledamot av jämställdhetsrådet 82-85 och trafiksäkerhetsrådet 85-88. Nämndeman i länsrätten i Stockholms län 78-79. Ordförande i Västerbottens läns länsbostadsnämnd 91-93, skogsvårdsstyrelse 91-95 och länsarbetsnämnd 91-95. - Ledamot av jämställdhetskommittén 81-82, storstadstrafikkomittén 88-90, flygplatsutredningen 89-90 och merkostnadskommittén 92-93, ordförande 92-93. Särskild utredare angående vilka som bör utföra förarprövning 92-93, utrdningen om statens roll för främjande av den svenska gruvnäringens utveckling 96, utredningen om kyrkans personal och om samfundsstöd 96-97. Expert i utredningen om förbättrad samordning av trafiksäkerhetsarbetet 84-85 och utredningen för översyn av statlig och kommunal väghållning 86-87.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sigtuna kommunfullmäktige 71-85 och 88-91, ordförande 89-91. Ledamot av sociala centralnämnden 73-82, ordförande 73-81, och valberedningen 74-79. Ledamot av kommundelsrådet för Sigtuna 71-73, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för Märsta Elverk AB 72-73, Sigtuna Energiverk AB 77-79 och AB Sigtunahem 86-89. - Ledamot av S:t Olofs församlings kyrkofullmäktige 71-74. - Ledamot av Stockholms läns landsting 77-81. Ledamot av förtroendenämnden 83-85, vice ordförande 83-85. Ledamot av styrelsen för Tingsätra vårdhem 74-79.

Föräldrar

Byråassistenten Uno Gustaf Holger Fredman och Astrid Irma Johanna Obberlind

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition I januari 1987 motionerade moderata samlingspartiet för första gången om en lagfäst rätt för alla patienter, som inte kunnat

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringspropositionen Ekonomisk reglering av äldrereformen m.m. Sammanfattning Riksdagen beslöt den 13 december 1990 om riktlinjer för en omfattande

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Alkoholpolitiken Den svenska alkoholpolitiken har under en alltför lång tid varit koncentrerad kring det s.k. totalkonsumtionsbegreppet. I detta syfte tvingas alla människor underkasta sig det som ofta

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So73 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So73 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Regeringen har i föreliggande proposition redovisat situationen för vad som benämns folkhälsan. I stort är det frågan om en redovisning av statistiska sammanställningar som i sig inte föranleder några

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:138 Vissa tandvårdsfrågor

  Motion 1990/91:So69 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So69 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:138 Vissa tandvårdsfrågor Propositionen Propositionen innehåller bland annat ändrad behörighetsreglering för tandhygienister. Skälet är, enligt propositionen, att uppnå en bättre överensstämmelse med den reglering som gäller

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:137 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1989/90

  Motion 1990/91:So65 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So65 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av skr. 1990/91:137 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1989/90 Regeringen skall enligt beslut av riksdagen varje år redovisa hur den allmänna arvsfondens medel har fördelats under det gångna budgetåret.

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:121 Försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m.

  Motion 1990/91:So61 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So61 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:121 Försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m. Propositionen Regeringen föreslår en försöksverksamhet där kommunerna ges befogenhet att erbjuda primärvård. I de fall kommunerna och landstinget är överens

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:135 Ändrat huvudmannaskap för sjukreseadministrationen m.m.

  Motion 1990/91:Sf43 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf43 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 19990/91:135 Ändrat huvudmannaskap för sjukreseadministrationen m.m. Propositionen I propositionen föreslår regeringen att administrationen av resor i samband med läkarvård och dylikt överförs från de allmänna försäkringskassorna till

  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:120 Den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m.

  Motion 1990/91:So55 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So55 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:120 Den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m. Propositionen I propositionen föreslår regeringen att socialstyrelsen fråntas ansvaret för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. Denna faller i stället under

  Inlämnad
  1991-03-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Motion 1990/91:Sf39 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf39 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension Propositionen Regeringen föreslår i propositionen att de pensionärer som genom skatteomläggningen hamnat under socialbidragsnormerna i respektive kommun ersätts med ett

  Inlämnad
  1991-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SfU11 1990/91:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö6 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö6 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 Inledande sammanfattning Svenskt försvar har under en lång följd av år successivt försvagats. Detta har accentuerats efter 1987 års försvarsbeslut. Trots de

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub126 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub126 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll sid. 1. Sammanfattande inledning6 2. Regeringens förslag6 2.1 Nettotid7 2.2 Finansiering8 3. Våra förslag9 3.1 Den studieförberedande utbildningen10 3.2

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken

  Motion 1990/91:N88 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N88 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken Innehåll 1. Sammanfattande inledning 6 2. Principer för energimarknaderna8 3. Energipropositionen10 3.1 Ett tretydigtdokument10 3.2 Kvarstående osäkerhet10 3.3 Naturgasens framtid11 4. Koldioxidtaket12

  Inlämnad
  1991-03-12
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  --------------------1990/91:NU40 1990/91:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Sk53 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk53 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs 1. att riksdagen beslutar att öka differensen mellan skatten på blyad och oblyad bensin i enlighet med vad som anförts i motionen,

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo105 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo105 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Miljöpropositionen ett spel för gallerierna 4 3. 1990-talets utmaningar 5 3.1 Stärk det internationella miljösamarbetet 5 3.2 Prioritering av olika miljömål 6 3.3 Sveriges

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  110
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------------------1990/91:JoU30 1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (110 yrkanden): , , 55 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo30 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo30 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om redovisning av nollalternativ i samband med

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:U10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om de konkreta minskningar av koldioxid och andra

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m.

  Motion 1990/91:So43 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So43 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m. Propositionen Regeringen föreslår i propositionen att statsbidraget till missbrukar- och ungdomsvården tillfälligt omfördelas på sätt som gör att den brist som i dag råder

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:T74 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T74 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändringar i lagen om tillfälligt bilförbud i enlighet med vad som i motionen anförts.

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:N52 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N52 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett ökat effektuttag från de svenska kärnkraftverken,

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:NU40
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter