Görel Bohlin (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1981-10-05 – 1991-01-09

Valberedningen

Ordförande
1991-11-22 – 1992-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1991-11-14 – 1992-04-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979-81. Rdl 1981-91. Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 79/80-81/82, Arbetsmarknadsutskottet 79/80-84/85 och Civilutskottet 80/81. Ledamot av Trafikutskottet 82/83-91/92. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 88/89-90/91 och Europarådets svenska delegation 91/92. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92 och Valberednignen 91/92. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-91/92.

Bostadsort

Sigtuna

Utbildning

Kontorist i Luleå 47-48 och Stockholm 48-54. Chefssekreterare i statens vattenfallsverk 54-59 och Allmänna Svenska städnings AB (ASAB) 59-61. Handelslärare vid Bar-Lock-institutet 65-75. Filosofie kandidat vid Uppsala universitet 73. Handelslärare vid Nibbleskolan i Järfälla 75-76. Landshövding i Västerbottens län 91-95.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för AB Svensk Bilprovning 95-99, ordförande 95-99, Voksenåsen A/S, ordförande 93-. Ledamot av styrelsen för Sveriges Socialförbund 76-84 och Västerbottens läns distrikt av föreningen Norden 92-96, ordförande 92-96. Instruktris inom frivilligförsvaret och cheflotta 47-63. - Ledamot av styrelsen för statens järnvägars kvinnliga tjänstemannaförening 51-54, statens vattenfallsverks kvinnliga tjänstemannaförening 54-59, ordförande, - Ledamot av styrelsen för Sigtuna högerförening/moderata förening 66-82, ordförande 70-72, vice ordförande 76-82, och Moderata samlingspartiets länsförbund i Stockholms län 76-92, vice ordförande 82-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Danshögskolan 78-84, vice ordförande 78-84, ordförande 98-01, Stockholms läns allmänna försäkringskassa 79-91, Försäkringskasseförbundet 80-91, trafiksäkerhetsverket 85-90, Statens väg- och trafikinstitut 88-89, Luftfartsverket 90-92, Statens geotekniska institut 92-96, ordförande 92-96, Statens fastighetsverk 93-96, Fiskeriverket 94-96. Ledamot av jämställdhetsrådet 82-85 och trafiksäkerhetsrådet 85-88. Nämndeman i länsrätten i Stockholms län 78-79. Ordförande i Västerbottens läns länsbostadsnämnd 91-93, skogsvårdsstyrelse 91-95 och länsarbetsnämnd 91-95. - Ledamot av jämställdhetskommittén 81-82, storstadstrafikkomittén 88-90, flygplatsutredningen 89-90 och merkostnadskommittén 92-93, ordförande 92-93. Särskild utredare angående vilka som bör utföra förarprövning 92-93, utrdningen om statens roll för främjande av den svenska gruvnäringens utveckling 96, utredningen om kyrkans personal och om samfundsstöd 96-97. Expert i utredningen om förbättrad samordning av trafiksäkerhetsarbetet 84-85 och utredningen för översyn av statlig och kommunal väghållning 86-87.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sigtuna kommunfullmäktige 71-85 och 88-91, ordförande 89-91. Ledamot av sociala centralnämnden 73-82, ordförande 73-81, och valberedningen 74-79. Ledamot av kommundelsrådet för Sigtuna 71-73, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för Märsta Elverk AB 72-73, Sigtuna Energiverk AB 77-79 och AB Sigtunahem 86-89. - Ledamot av S:t Olofs församlings kyrkofullmäktige 71-74. - Ledamot av Stockholms läns landsting 77-81. Ledamot av förtroendenämnden 83-85, vice ordförande 83-85. Ledamot av styrelsen för Tingsätra vårdhem 74-79.

Föräldrar

Byråassistenten Uno Gustaf Holger Fredman och Astrid Irma Johanna Obberlind

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Fi66 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi66 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Den internationella utvecklingen

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1989/90:FiU29 1989/90:FiU40
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av proposition 1989/90:146 om

  Motion 1989/90:Jo85 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo85 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av proposition 1989/90:146 om livsmedelspolitiken Innehåll Sida 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Allmänna utgångspunkter 3 4. Regeringens förslag 4 5. Det svenska jordbrukets

  Inlämnad
  1990-05-08
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1989/90:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop,1989/90:lll Reformerad mervärdeskatt m.m.

  Motion 1989/90:Sk125 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl25 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop,1989/90:lll Reformerad mervärdeskatt m.m. I propositionen om reformerad mervärdeskatt föreslås att den nuvarande skattebefrielsen för skepp och flygplan upphör. Enligt uppgift

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:111 Reformerad mervärdeskatt m.m.

  Motion 1989/90:Sk124 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 124 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:111 Reformerad mervärdeskatt m.m. Lagen om stämpelskatt 1984:404 förslås nu upphävd.Dock föreslår regeringen att detta upphävande inte skall träda i kraft förrän 1993.

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:111 1989/90

  Motion 1989/90:Sk108 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 108 av Carl Bildt m.fl. m v Mot. med anledning av prop. 1989/90:111 1989/90 Reformerad mervärdeskatt Skl08 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. De indirekta skatternas roll 3 4. Mervärdeskattesystemet

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk100 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 100 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Regeringens proposition om inkomst- och företagsbeskattning innehåller förslag om upphävande av lagen om fartygsfond

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk59 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Sänkt skatt för större frihet och ökad välfärd det första steget 1. Sammanfattning Redan i den moderata partimotionen

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  100
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------------1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (100 yrkanden): , , 50 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk58 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk58 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. En ny bolagsbeskattning 3 2.1 Bolagsskattesatsen och en ny generell reserveringsmöjlig

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk55 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk55 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Propositionen Förslaget i propositionen om pensionärernas beskattning innebär i vissa avseenden en förbättring i förhållande

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:143 Lag om tillfälligt bilförbud

  Motion 1989/90:T54 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T54 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:143 Lag om tillfälligt bilförbud I propositionen föreslås införandet av en lag som ger regeringen bemyndigande att meddela föreskrifter som ger en kommun rätt att tillfälligt

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  -1989/90:TU28 1990/91:TU4
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:145 Höjt pensionstillskott och förbättringar av vissa andra folkpensionsförmåner.

  Motion 1989/90:Sf64 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf64 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:145 Höjt pensionstillskott och förbättringar av vissa andra folkpensionsförmåner. Moderata samlingspartiet har med skärpa motsatt sig den hösten 1989 beslutade urgröpningen

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1989/90:SfU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:140 Höjning av de allmänna barnbidragen, m.m

  Motion 1989/90:So58 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:140 Höjning av de allmänna barnbidragen, m.m Mot. 1989/90 So5860 Sammanfattning I propositionen förslås en höjning av det allmänna barnbidraget med 2 280 kronor per år och barn

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1989/90:131 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1988/89

  Motion 1989/90:So44 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So44 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av skr. 1989/90:131 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1988/89 Skrivelsen Regeringen har i en skrivelse tili riksdagen redovisat fördelningen

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SoU29
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:107 1989/90

  Motion 1989/90:So49 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So49 av Sten Svensson m.fl. m v Mot. med anledning av prop. 1989/90:107 1989/90 Godkännande av FN-konventionen om barnets So49-55 rättigheter Inledning Det är positivt och ett steg i rätt riktning att Förenta nationerna har

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:SoU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:132 Vissa ändringar i omsorgslagstiftningen m.m.

  Motion 1989/90:So48 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So48 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:132 Vissa ändringar i omsorgslagstiftningen m.m. Propositionen Propositionen föreslår att det skall vara möjligt för kommuner och landsting att sinsemellan, och utan

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor

  Motion 1989/90:T45 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T45 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:N60 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till nya finansieringsformer

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor

  Motion 1989/90:T43 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T43 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor I propositionens bilaga två behandlas frågor inom kommunikationsdepartementets område. Delvis är det fråga om förslag som borde lagts

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90

  Motion 1989/90:A83 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A83 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90 Regionalpolitik för 90-talet A83 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. Regionalpolitik i olika perspektiv 5 3.1 Den centraliserade

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1989/90:AU13 1989/90:AU27
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:114 om vissa

  Motion 1989/90:Fi45 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi45 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:114 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. Innehåll 1. Sammanfattning 12 2. Bakgrunden 12 2.1 Den ofullständiga finansplanen 12 2.2 Det ursprungliga krispaketet

  Inlämnad
  1990-03-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub125 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub 125 av Carl Bildt m.fl. m Mot. med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning 1989/90 Ubl25 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Moderata utgångspunkter 2 3.Propositionens allmänna inriktning 4 4. Sambandet grundutbildning

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  60
  Utskottsberedning
  ------------------------------1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter