Görel Bohlin (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1981-10-05 – 1991-01-09

Valberedningen

Ordförande
1991-11-22 – 1992-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1991-11-14 – 1992-04-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979-81. Rdl 1981-91. Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 79/80-81/82, Arbetsmarknadsutskottet 79/80-84/85 och Civilutskottet 80/81. Ledamot av Trafikutskottet 82/83-91/92. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 88/89-90/91 och Europarådets svenska delegation 91/92. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92 och Valberednignen 91/92. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-91/92.

Bostadsort

Sigtuna

Utbildning

Kontorist i Luleå 47-48 och Stockholm 48-54. Chefssekreterare i statens vattenfallsverk 54-59 och Allmänna Svenska städnings AB (ASAB) 59-61. Handelslärare vid Bar-Lock-institutet 65-75. Filosofie kandidat vid Uppsala universitet 73. Handelslärare vid Nibbleskolan i Järfälla 75-76. Landshövding i Västerbottens län 91-95.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för AB Svensk Bilprovning 95-99, ordförande 95-99, Voksenåsen A/S, ordförande 93-. Ledamot av styrelsen för Sveriges Socialförbund 76-84 och Västerbottens läns distrikt av föreningen Norden 92-96, ordförande 92-96. Instruktris inom frivilligförsvaret och cheflotta 47-63. - Ledamot av styrelsen för statens järnvägars kvinnliga tjänstemannaförening 51-54, statens vattenfallsverks kvinnliga tjänstemannaförening 54-59, ordförande, - Ledamot av styrelsen för Sigtuna högerförening/moderata förening 66-82, ordförande 70-72, vice ordförande 76-82, och Moderata samlingspartiets länsförbund i Stockholms län 76-92, vice ordförande 82-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Danshögskolan 78-84, vice ordförande 78-84, ordförande 98-01, Stockholms läns allmänna försäkringskassa 79-91, Försäkringskasseförbundet 80-91, trafiksäkerhetsverket 85-90, Statens väg- och trafikinstitut 88-89, Luftfartsverket 90-92, Statens geotekniska institut 92-96, ordförande 92-96, Statens fastighetsverk 93-96, Fiskeriverket 94-96. Ledamot av jämställdhetsrådet 82-85 och trafiksäkerhetsrådet 85-88. Nämndeman i länsrätten i Stockholms län 78-79. Ordförande i Västerbottens läns länsbostadsnämnd 91-93, skogsvårdsstyrelse 91-95 och länsarbetsnämnd 91-95. - Ledamot av jämställdhetskommittén 81-82, storstadstrafikkomittén 88-90, flygplatsutredningen 89-90 och merkostnadskommittén 92-93, ordförande 92-93. Särskild utredare angående vilka som bör utföra förarprövning 92-93, utrdningen om statens roll för främjande av den svenska gruvnäringens utveckling 96, utredningen om kyrkans personal och om samfundsstöd 96-97. Expert i utredningen om förbättrad samordning av trafiksäkerhetsarbetet 84-85 och utredningen för översyn av statlig och kommunal väghållning 86-87.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sigtuna kommunfullmäktige 71-85 och 88-91, ordförande 89-91. Ledamot av sociala centralnämnden 73-82, ordförande 73-81, och valberedningen 74-79. Ledamot av kommundelsrådet för Sigtuna 71-73, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för Märsta Elverk AB 72-73, Sigtuna Energiverk AB 77-79 och AB Sigtunahem 86-89. - Ledamot av S:t Olofs församlings kyrkofullmäktige 71-74. - Ledamot av Stockholms läns landsting 77-81. Ledamot av förtroendenämnden 83-85, vice ordförande 83-85. Ledamot av styrelsen för Tingsätra vårdhem 74-79.

Föräldrar

Byråassistenten Uno Gustaf Holger Fredman och Astrid Irma Johanna Obberlind

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av

  Motion 1988/89:Fi107 av Gösta Bohman m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil07 av Gösta Bohman m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Det kan i hög grad ifrågasättas, om de metoder som dagens socialdemokratiska regering numera

  Inlämnad
  1989-05-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

  Motion 1988/89:Fi97 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi97 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 I propositionen föreslår regeringen en höjning av den allmänna löneavgiften löneskatten med 2 procentenheter

  Inlämnad
  1989-05-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1988/89:Fi60 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fi60 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringsproposition t Sammanfattning Regeringens ekonomiska politik ter sig

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1988/89:FiU30 1988/89:KU22
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1988/89:Fi76 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi76 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringsproposition I propositionen bilaga 6 föreslås att skatten på spritdrycker,

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:143 om överlåtelse av statens aktier i Sveriges Investeringsbank AB till PKbanken, m.m.

  Motion 1988/89:N33 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N33 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:143 om överlåtelse av statens aktier i Sveriges Investeringsbank AB till PKbanken, m.m. 1 Sammanfattning Investeringsbanken grundades i syfte att stärka de socialistiska

  Inlämnad
  1989-04-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:NU33
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:134 om ändring i körkortslagen (1977:477), m.m.

  Motion 1988/89:T27 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T27 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:134 om ändring i körkortslagen 1977:477m.m. I propositionen behandlas flera lagändringar vilka förtjänar att kommenteras närmare även om ingen erinran finns mot den överordnade

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:TU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:101 om den kommunala parkeringsövervakningen

  Motion 1988/89:T23 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T23 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:101 om den kommunala parkeringsövervakningen I propositionen föreslås att personer anställda vid kommunala parkeringsaktiebolag skall kunna förordnas till parkeringsvakter.

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:TU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.

  Motion 1988/89:So42 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So42 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m. Nej till planhushållning 1 regeringens proposition 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:130 om socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och inriktning

  Motion 1988/89:So30 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So30 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:130 om socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och inriktning Moderata samlingspartiet anser i likhet med propositionen att uppgifterna på den centrala verksnivån

  Inlämnad
  1989-04-14
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m.

  Motion 1988/89:Sk47 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk47 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m. I propositionen föreslås att en tillfällig vinstskatt på 15 procent tas ut för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 1989. Regeringen

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:112 med förslag till ny lag om ersättning till smittbärare

  Motion 1988/89:Sf27 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sf27 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:112 med förslag till ny lag om ersättning till smittbärare Egenföretagare kan råka i en speciellt bekymmersam situation med de föreslagna reglerna. Möjlighet till särbehandling

  Inlämnad
  1989-03-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:111 om

  Motion 1988/89:Sf25 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sf25 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:111 om utlandssvenskarnas avgifter vid sjukvård i Sverige, m.m. I proposition 1988/89:111 föreslås att utlandssvenskars rätt till sjukvårdsförmåner enligt lagen 1962:381

  Inlämnad
  1989-03-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:105 om ny

  Motion 1988/89:Sf23 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sf23 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:105 om ny organisation, hantering av asylärenden och resurser för statens invandrarverk m.m. Riksdagen fattade våren 1988 ett principbeslut angående en ny, regionaliserad

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet och anslag för det militära försvaret m.m. under budgetåret 1989/90

  Motion 1988/89:Fö11 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Föll av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet och anslag för det militära försvaret m.m. under budgetåret 1989/90 Sammanfattning De förslag till ekonomiska förstärkningar, som regeringen nu framlägger,

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1988/89:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:81 om

  Motion 1988/89:T13 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T13 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:81 om riksfärdtjänsten I propositionen föreslås en rad förbättringar av riksfärdtjänsten, som bör underlätta situationen för de färdtjänstberättigade och innebära avsevärda

  Inlämnad
  1989-03-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:TU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:83 om nedsättning i särskilda fall av avgifter för pensionärer vid sjukhusvård

  Motion 1988/89:Sf15 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sfl5 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:83 om nedsättning i särskilda fall av avgifter för pensionärer vid sjukhusvård Riksdagen beslutade i december 1988 om nya regler för avgifter vid sjukhusvård för pensionärer.

  Inlämnad
  1989-02-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för högskolepolitiken

  Motion 1988/89:Ub12 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ubl2 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för högskolepolitiken Inledning Vårt samhälle och vår kulturella utveckling är beroende av att kunskaper hålls vid liv och ny kunskap erövras. Universiteten

  Inlämnad
  1989-02-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Liberalisering av handeln med tekoprodukter

  Motion 1988/89:N303 av Görel Bohlin och Ingrid Sundberg (båda m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N303 av Görel Bohlin och Ingrid Sundberg båda m Liberalisering av handeln med tekoprodukter Under de senaste sex åren har utrikeshandelsministrarna i alla tänkbara sammanhang uttalat sig för en liberalisering av världshandeln

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:NU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Trafikövervakningen

  Motion 1988/89:Ju251 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju251 av Rolf Clarkson m.fl. m Trafikövervakningen Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:T447 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att trafikövervakningen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Rätt för invandrare att delta i riksdagsval

  Motion 1988/89:K251 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K251 av Sten Svensson m.fl. m Rätt för invandrare att delta i riksdagsval Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Sf547 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter