Görel Bohlin (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1981-10-05 – 1991-01-09

Valberedningen

Ordförande
1991-11-22 – 1992-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1991-11-14 – 1992-04-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979-81. Rdl 1981-91. Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 79/80-81/82, Arbetsmarknadsutskottet 79/80-84/85 och Civilutskottet 80/81. Ledamot av Trafikutskottet 82/83-91/92. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 88/89-90/91 och Europarådets svenska delegation 91/92. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92 och Valberednignen 91/92. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-91/92.

Bostadsort

Sigtuna

Utbildning

Kontorist i Luleå 47-48 och Stockholm 48-54. Chefssekreterare i statens vattenfallsverk 54-59 och Allmänna Svenska städnings AB (ASAB) 59-61. Handelslärare vid Bar-Lock-institutet 65-75. Filosofie kandidat vid Uppsala universitet 73. Handelslärare vid Nibbleskolan i Järfälla 75-76. Landshövding i Västerbottens län 91-95.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för AB Svensk Bilprovning 95-99, ordförande 95-99, Voksenåsen A/S, ordförande 93-. Ledamot av styrelsen för Sveriges Socialförbund 76-84 och Västerbottens läns distrikt av föreningen Norden 92-96, ordförande 92-96. Instruktris inom frivilligförsvaret och cheflotta 47-63. - Ledamot av styrelsen för statens järnvägars kvinnliga tjänstemannaförening 51-54, statens vattenfallsverks kvinnliga tjänstemannaförening 54-59, ordförande, - Ledamot av styrelsen för Sigtuna högerförening/moderata förening 66-82, ordförande 70-72, vice ordförande 76-82, och Moderata samlingspartiets länsförbund i Stockholms län 76-92, vice ordförande 82-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Danshögskolan 78-84, vice ordförande 78-84, ordförande 98-01, Stockholms läns allmänna försäkringskassa 79-91, Försäkringskasseförbundet 80-91, trafiksäkerhetsverket 85-90, Statens väg- och trafikinstitut 88-89, Luftfartsverket 90-92, Statens geotekniska institut 92-96, ordförande 92-96, Statens fastighetsverk 93-96, Fiskeriverket 94-96. Ledamot av jämställdhetsrådet 82-85 och trafiksäkerhetsrådet 85-88. Nämndeman i länsrätten i Stockholms län 78-79. Ordförande i Västerbottens läns länsbostadsnämnd 91-93, skogsvårdsstyrelse 91-95 och länsarbetsnämnd 91-95. - Ledamot av jämställdhetskommittén 81-82, storstadstrafikkomittén 88-90, flygplatsutredningen 89-90 och merkostnadskommittén 92-93, ordförande 92-93. Särskild utredare angående vilka som bör utföra förarprövning 92-93, utrdningen om statens roll för främjande av den svenska gruvnäringens utveckling 96, utredningen om kyrkans personal och om samfundsstöd 96-97. Expert i utredningen om förbättrad samordning av trafiksäkerhetsarbetet 84-85 och utredningen för översyn av statlig och kommunal väghållning 86-87.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sigtuna kommunfullmäktige 71-85 och 88-91, ordförande 89-91. Ledamot av sociala centralnämnden 73-82, ordförande 73-81, och valberedningen 74-79. Ledamot av kommundelsrådet för Sigtuna 71-73, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för Märsta Elverk AB 72-73, Sigtuna Energiverk AB 77-79 och AB Sigtunahem 86-89. - Ledamot av S:t Olofs församlings kyrkofullmäktige 71-74. - Ledamot av Stockholms läns landsting 77-81. Ledamot av förtroendenämnden 83-85, vice ordförande 83-85. Ledamot av styrelsen för Tingsätra vårdhem 74-79.

Föräldrar

Byråassistenten Uno Gustaf Holger Fredman och Astrid Irma Johanna Obberlind

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1987/88:176 om

  Motion 1987/88:So32 av Nils Carlshamre m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So32 av Nils Carlshamre m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet I proposition 1987/88:176, Äldreomsorgen inför 90-talet, ger regeringen sin syn på mål och riktlinjer för äldreomsorgen och ett

  Inlämnad
  1988-06-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • om förvaltningsmässigt reglerad föräldrarätt

  Motion 1987/88:K228 av Nils Carlshamre m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K228 av Nils Carlshamre m. fl. m om förvaltningsmässigt reglerad föräldrarätt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:So642 hemställs att riksdagen hos regeringen begär en utredning om författningsmässig

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om en levande skärgård, m. m.

  Motion 1987/88:Jo872 av Alf Wennerfors m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo872 av Alf Wennerfors m. fl. m om en levande skärgård, m. m. Stockholms skärgård omfattar 25 000 öar, holmar och skär. Stockholms skärgård och dess unika natur torde ha få motsvarigheter utanför Norden. Våra skärgårdar har fått

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JoU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • avJanSandbergm.fi. om ett nytt utbildningssystem

  Motion 1987/88:Ub400

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Ub400 avJanSandbergm.fi. om ett nytt utbildningssystem Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1987/88:A268 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att införa

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om sänkta socialavgifter för idrotten

  Motion 1987/88:Sf321 av Bo Lundgren m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf321 av Bo Lundgren m. fl. m om sänkta socialavgifter för idrotten Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Kr417 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändrade regler för debitering

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om legitimerade sjukgymnasters utbildning

  Motion 1987/88:Ub589 av Nils Carlshamre m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub589 av Nils Carlshamre m. fl. m om legitimerade sjukgymnasters utbildning Ersättningstaxan för sjukgymnasterna Privatpraktiserande sjukgymnaster utförde 1987 drygt 2 miljoner behandlingar 43 av alla sjukgymnastiska behandlingar

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • om lagstadgad negativ föreningsrätt

  Motion 1987/88:A718 av Filip Fridolfsson m. fl. (m, fp, c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:A718 av Filip Fridolfsson m. fl. m, fp, c om lagstadgad negativ föreningsrätt Ingen ifrågasätter i dag den självklara rätten att fritt få organisera sig på arbetsplatsen. Denna rätt är skyddad i grundlagen och för arbetsmarknaden

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om reformering av arbetsskadeförsäkringen

  Motion 1987/88:Sf245 av Nils Carlshamre m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf245 av Nils Carlshamre m. fl. m om reformering av arbetsskadeförsäkringen Några data om arbetsskadeförsäkringen Sedan den 1 juli 1977 gäller lagen om arbetsskadeförsäkring LAF och lagen om statligt personskadeskydd LSPArbetsskadeförsäkringen

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • om avskiljande av arbetsskadeförsäkringen ur den allmänna försäkringen

  Motion 1987/88:Sf229 av Görel Bohlin (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf229 av Görel Bohlin m om avskiljande av arbetsskadeförsäkringen ur den allmänna försäkringen Skada genom arbete har tidigt varit föremål för lagstiftning. Lagen om ersättning för skada till följd av olycksfall kom 1901 och

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter