Görel Bohlin (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1981-10-05 – 1991-01-09

Valberedningen

Ordförande
1991-11-22 – 1992-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1991-11-14 – 1992-04-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979-81. Rdl 1981-91. Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 79/80-81/82, Arbetsmarknadsutskottet 79/80-84/85 och Civilutskottet 80/81. Ledamot av Trafikutskottet 82/83-91/92. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 88/89-90/91 och Europarådets svenska delegation 91/92. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92 och Valberednignen 91/92. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-91/92.

Bostadsort

Sigtuna

Utbildning

Kontorist i Luleå 47-48 och Stockholm 48-54. Chefssekreterare i statens vattenfallsverk 54-59 och Allmänna Svenska städnings AB (ASAB) 59-61. Handelslärare vid Bar-Lock-institutet 65-75. Filosofie kandidat vid Uppsala universitet 73. Handelslärare vid Nibbleskolan i Järfälla 75-76. Landshövding i Västerbottens län 91-95.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för AB Svensk Bilprovning 95-99, ordförande 95-99, Voksenåsen A/S, ordförande 93-. Ledamot av styrelsen för Sveriges Socialförbund 76-84 och Västerbottens läns distrikt av föreningen Norden 92-96, ordförande 92-96. Instruktris inom frivilligförsvaret och cheflotta 47-63. - Ledamot av styrelsen för statens järnvägars kvinnliga tjänstemannaförening 51-54, statens vattenfallsverks kvinnliga tjänstemannaförening 54-59, ordförande, - Ledamot av styrelsen för Sigtuna högerförening/moderata förening 66-82, ordförande 70-72, vice ordförande 76-82, och Moderata samlingspartiets länsförbund i Stockholms län 76-92, vice ordförande 82-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Danshögskolan 78-84, vice ordförande 78-84, ordförande 98-01, Stockholms läns allmänna försäkringskassa 79-91, Försäkringskasseförbundet 80-91, trafiksäkerhetsverket 85-90, Statens väg- och trafikinstitut 88-89, Luftfartsverket 90-92, Statens geotekniska institut 92-96, ordförande 92-96, Statens fastighetsverk 93-96, Fiskeriverket 94-96. Ledamot av jämställdhetsrådet 82-85 och trafiksäkerhetsrådet 85-88. Nämndeman i länsrätten i Stockholms län 78-79. Ordförande i Västerbottens läns länsbostadsnämnd 91-93, skogsvårdsstyrelse 91-95 och länsarbetsnämnd 91-95. - Ledamot av jämställdhetskommittén 81-82, storstadstrafikkomittén 88-90, flygplatsutredningen 89-90 och merkostnadskommittén 92-93, ordförande 92-93. Särskild utredare angående vilka som bör utföra förarprövning 92-93, utrdningen om statens roll för främjande av den svenska gruvnäringens utveckling 96, utredningen om kyrkans personal och om samfundsstöd 96-97. Expert i utredningen om förbättrad samordning av trafiksäkerhetsarbetet 84-85 och utredningen för översyn av statlig och kommunal väghållning 86-87.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sigtuna kommunfullmäktige 71-85 och 88-91, ordförande 89-91. Ledamot av sociala centralnämnden 73-82, ordförande 73-81, och valberedningen 74-79. Ledamot av kommundelsrådet för Sigtuna 71-73, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för Märsta Elverk AB 72-73, Sigtuna Energiverk AB 77-79 och AB Sigtunahem 86-89. - Ledamot av S:t Olofs församlings kyrkofullmäktige 71-74. - Ledamot av Stockholms läns landsting 77-81. Ledamot av förtroendenämnden 83-85, vice ordförande 83-85. Ledamot av styrelsen för Tingsätra vårdhem 74-79.

Föräldrar

Byråassistenten Uno Gustaf Holger Fredman och Astrid Irma Johanna Obberlind

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:T74 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T74 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändringar i lagen om tillfälligt bilförbud i enlighet med vad som i motionen anförts.

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T62 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T62 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N34 hemställs 1. att riksdagen avslår regeringens förslag om inrättande av infrastrukturfond, anvisning av medel till denna m.m.2. att

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU26 1990/91:TU27 1990/91:TU28 1990/91:TU29
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:N34 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N34 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Innehåll 1. Sammanfattning3 2. Sveriges ekonomiska kris4 2.1 Krisens tecken4 2.2 Skulden: Den tredje vägens politik7 3. Europavägen ger ny fart åt Sverige8 3.1 Sänkta skatter8 3.1.1 Sänkta arbetsgivaravgifter8

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1990/91:NU33 1990/91:NU35 1990/91:NU38
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Ökad forskning om demenssjukdomar

  Motion 1990/91:Ub510 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub510 av Sten Svensson m.fl. m Ökad forskning om demenssjukdomar Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So206 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en professur i Lund i neuropsykologi med inriktning

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skolans ansvar inom missbrukspolitiken

  Motion 1990/91:Ub217 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub217 av Sten Svensson m.fl. m Skolans ansvar inom missbrukspolitiken Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So215 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skolans ansvar att förebygga att ungdomar får missbruksproblem.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • FN-institution till Sverige

  Motion 1990/91:U617 av Görel Bohlin (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U617 av Görel Bohlin m FN-institution till Sverige Sedan andra världskriget har Sveriges internationella engagemang varit mycket stort. Särskilt har Sverige deltagit i FN-administrationens uppbyggnad, d.v.s. i både de centrala organen och de speciella underorganen, t.ex. WHO, FAO, UNESCO,

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • FNs miljökonferens

  Motion 1990/91:U604 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U604 av Carl Bildt m.fl. m FNs miljökonferens Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo733 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om de frågor som Sverige bör prioritera vid FN-konferensen om miljö och utveckling

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Terroristbekämpning

  Motion 1990/91:U512 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U512 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m Terroristbekämpning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A809 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om värdet av EG-samarbete vad gäller terroristbekämpning. Stockholm

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Medborgarnas Europa

  Motion 1990/91:U504 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U504 av Carl Bildt m.fl. m Medborgarnas Europa Innehåll 1. Sammanfattning11 2. Europa i omvandling12 2.1 Den förändrade maktbalansen och ESK-processen13 2.2 Europarådets betydelse för de nya demokratierna13 2.3 EG:s betydelse för de nya demokratierna14 3. EG:s utveckling under de

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  ----1990/91:UU19 1990/91:UU21 1990/91:UU23 1991/92:UU8
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Utbildningens roll i ett kvinnoinriktat bistånd

  Motion 1990/91:U235 av Inger Koch m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U235 av Inger Koch m.fl. m Utbildningens roll i ett kvinnoinriktat bistånd Det finns alltjämt anledning att ägna särskild uppmärksamhet åt frågor som berör kvinnors roll och kvinnors möjligheter till utveckling och kunskap i utvecklingsländerna. Kvinnornas roll i många u-länder är svår.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Tekniköverföring till Östeuropa och Sovjet

  Motion 1990/91:U205 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U205 av Carl Bildt m.fl. m Tekniköverföring till Östeuropa och Sovjet Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo722 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tekniköverföring till Östeuropa och Sovjetunionen. Stockholm

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildning i byggnadsvård

  Motion 1990/91:Ub629 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub629 av Carl Bildt m.fl. m Utbildning i byggnadsvård Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Kr286 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av kunskaper om äldre byggnads- och materialteknik. Stockholm

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Idrottsutbildning

  Motion 1990/91:Ub810 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub810 av Bo Lundgren m.fl. m Idrottsutbildning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Kr513 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om idrott som obligatoriskt ämne i gymnasieskolan, 2. att riksdagen som sin

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:UbU11 1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Samlevnadsundervisningen i skolan

  Motion 1990/91:Ub808 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub808 av Sten Svensson m.fl. m Samlevnadsundervisningen i skolan, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So448 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samlevnadsundervisningen i skolan, 2. att riksdagen

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SoU12 1990/91:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utbildningens och forskningens frihet

  Motion 1990/91:Ub801 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub801 av Carl Bildt m.fl. m Utbildningens och forskningens frihet Innehåll 1. Sammanfattning1 2. Skolans och högskolans situation2 3. Moderat kunskapspolitik2 4. Skolan4 5. Högskolan4 5.1 Enhetlig benämning på olikartad verksamhet5 5.2 En förändrad relation mellan staten och universiteten6

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Folk- och bostadsräkningen, m.m.

  Motion 1990/91:Fi401 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi401 av Carl Bildt m.fl. m Folk- och bostadsräkningen, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:K216 hemställs 1. att riksdagen uttalar att folk- och bostadsräkningar inte skall genomföras oftare än vart tionde år, 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kommunalskatterna, m.m.

  Motion 1990/91:Fi313 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi313 av Gunnar Hökmark m.fl. m Kommunalskatterna, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A766 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inga regionala konsumtions- eller arbetsplatsskatter skall införas,

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1990/91:Fi217 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi217 av Carl Bildt m.fl. m Den ekonomiska politiken Innehåll Sida 1. Europavägen ger ny fart åt Sverige 2. Den ekonomiska utvecklingen 2.1 Internationella perspektiv 2.2 1980-talet förlorade år för Sverige 2.3 Nedgången fördjupas 3. Regeringens ekonomiska politik 3.1 Finansplanens

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • AP-fondens tillväxt

  Motion 1990/91:Fi212 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi212 av Sten Svensson m.fl. m AP-fondens tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Sf268 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att ytterligare uppbyggnad av AP-fondernas fondstyrka inte skall ske. Stockholm den 22 januari 1991

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Principer för investeringar vid lågkonjunktur

  Motion 1990/91:Fi208 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi208 av Carl Bildt m.fl. m Principer för investeringar vid lågkonjunktur Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T211 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om principer för investeringar i lågkonjunktur. Stockholm

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter