Ingegerd Troedsson (M)

Född år
1929
Avliden
3 november 2012

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1991-09-29 – 1994-10-02
Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Ordförande
1991-10-07 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1974-1994. Statsråd 1976-78. Förste vice talman 1979-91. Talman 1991-1994 Suppleant i Skatteutskottet 74-75/76, 78/79, 85/86-86/87 och 88/89-90/91, Socialutskottet 74-75/76, 78/79 och 88/89-90/91 samt Socialförsäkringsutskottet 85/86-86/87. Ledamot av Skatteutskottet 79/80-84/85 och 87/88. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 79/80-81/82 och Utrikesnämnden 81/82. Ledamot av Riksdagens revisorer 79/80-81/82, ordförande 79/80-81/82, Talmanskonferensen 79/80-93/94, ordförande 91/92-93/94, Krigsdelegationen 79/80-93/94, ordförande 91/92-93/94, Riksbanksfullmäktige 82/83-84/85 Riksdagens förvaltningsstyrelse 91/92-93/94, ordförande 91/92-93/94, och Utrikesnämnden 91/92-93/94. 1:e vice talman 79/80-90/91, talman 91/92-93/94. Ordförande i riksdagsutredningen 91-94. - Ledamot av av m-gruppens förtroenderåd 79/80-90/91, 3:e vice ordförande 81/82-84/85, 2:e vice ordförande 85/86-90/91.

Bostadsort

Grillby

Utbildning

Studentexamen 47. Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 51, politices magister 52. Statsråd vid socialdepartementet 8.10.1976-18.10.1978.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Industri AB Euroc 79-91, AB Skandinaviska Elverk 80-86, Vegete-bolagen 81-86, Svenska Dagbladets stiftelse 81-94, Confidencen 85-91, Konung Gustaf V:s jubileumsfond 87-, ordförande 94-, WASA Liv 87-91 och Stiftelsen Sveriges Nationaldag, ordförande 91-94. Vice ordförande i Skandinaviska Enskilda Bankens samhällsekonomiska råd 80-87. - Ledamot av styrelsen för Högerns kvinnoförening i Norra Trögd, ordförande 62-91, Högerns/Moderata samlingspartiets länsförbund i Uppsala län, vice ordförande 68, Högerns/Moderata samlingspartiets kvinnoförbund, vice ordförande 69-75, Moderata samlingspartiets kvinnoförbund i Uppsala län, ordförande 72-77. Ledamot av Högerpartiets/Moderata samlingspartiets partistyrelse 65-75 och 78-91, 2:e vice ordförande 86-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för statens lantmäteriverk 74-76 och riksskatteverket 79-88. Ledamot av Uppsala universitets konsistorium 88-91. Nämndeman i länsrätt och länsskatterätt 71-77. - Ledamot av socialutredningen 68-76, familjeekonomiska kommittén 79-83, bostadsbidragskommittén 79-82, kommittén om underskottsavdrag 80-83, 1983 års folkbokföringskommitté 83-88, utredningen om differentierad mervärdesskatt 83, pensionsberedningen 85-90 och kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91. Sakkunnig i 1976 års skatteutjämningsutredning 76. Expert i kvinnoprästutredningen 79-81. Ersättare för expert i delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor 73-75.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Norra Trögds kommunfullmäktige 59-70. Ledamot av pensionsnämnden 60-63, skolstyrelsen 61-70 och försäkringsnämnden 62-65. - Ledamot av Enköpings kommunfullmäktige 71-76. Ledamot av sociala centralnämnden 71-76, vice ordförande 71-73, och valberedningen 73-76, ordförande 73. - Ledamot av direktionen för Kungsgärdets sjukhus, Uppsala, vice ordförande och ordförande 66-73.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a Hög tid för ny familjepolitik. Tre debattinlägg (1962, tillsammans med G Hillerdal och N G Hansson), Aktiv vårdpolitik (1966), Mina fantastiska anmödrar (1996), Från Mats i Nor fram till i dag (1998).

Föräldrar

Översten Emil Cederlöf och Gerd Wibom

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Fi66 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi66 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Den internationella utvecklingen

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1989/90:FiU29 1989/90:FiU40
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Sk127 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl27 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Mot. 1989/90 Skl27131 I propositionen föreslås ytterligare

  Inlämnad
  1990-05-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av proposition 1989/90:146 om

  Motion 1989/90:Jo85 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo85 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av proposition 1989/90:146 om livsmedelspolitiken Innehåll Sida 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Allmänna utgångspunkter 3 4. Regeringens förslag 4 5. Det svenska jordbrukets

  Inlämnad
  1990-05-08
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1989/90:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk59 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Sänkt skatt för större frihet och ökad välfärd det första steget 1. Sammanfattning Redan i den moderata partimotionen

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  100
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------------1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (100 yrkanden): , , 50 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk58 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk58 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. En ny bolagsbeskattning 3 2.1 Bolagsskattesatsen och en ny generell reserveringsmöjlig

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk55 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk55 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Propositionen Förslaget i propositionen om pensionärernas beskattning innebär i vissa avseenden en förbättring i förhållande

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:lil Reformerad mervärdeskatt m.m.

  Motion 1989/90:Sk120 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 120 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:lil Reformerad mervärdeskatt m.m. Val av miljövänliga bränslen bör stimuleras genom en beskattning som återspeglar de miljömässiga fördelarna med renare fordonsbränsle.

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:111 1989/90

  Motion 1989/90:Sk108 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 108 av Carl Bildt m.fl. m v Mot. med anledning av prop. 1989/90:111 1989/90 Reformerad mervärdeskatt Skl08 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. De indirekta skatternas roll 3 4. Mervärdeskattesystemet

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk73 av förste vice talman Ingegerd Troedsson (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk73 av förste vice talman Ingegerd Troedsson m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning I prop. 1989/90:110 föreslås att reavinstskatten på bostadsrätter och småhus som utgör permanentbostad

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk72 av förste vice talman Ingegerd Troedsson (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk72 av förste vice talman Ingegerd Troedsson m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning I motion 1989/90:Sk390 av Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark båda m yrkade vi att realisationsvinstbeskattningen

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:145 Höjt pensionstillskott och förbättringar av vissa andra folkpensionsförmåner.

  Motion 1989/90:Sf64 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf64 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:145 Höjt pensionstillskott och förbättringar av vissa andra folkpensionsförmåner. Moderata samlingspartiet har med skärpa motsatt sig den hösten 1989 beslutade urgröpningen

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1989/90:SfU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:140 Höjning av de allmänna barnbidragen, m.m

  Motion 1989/90:So58 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:140 Höjning av de allmänna barnbidragen, m.m Mot. 1989/90 So5860 Sammanfattning I propositionen förslås en höjning av det allmänna barnbidraget med 2 280 kronor per år och barn

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1989/90:131 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1988/89

  Motion 1989/90:So44 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So44 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av skr. 1989/90:131 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1988/89 Skrivelsen Regeringen har i en skrivelse tili riksdagen redovisat fördelningen

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SoU29
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:107 1989/90

  Motion 1989/90:So49 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So49 av Sten Svensson m.fl. m v Mot. med anledning av prop. 1989/90:107 1989/90 Godkännande av FN-konventionen om barnets So49-55 rättigheter Inledning Det är positivt och ett steg i rätt riktning att Förenta nationerna har

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:SoU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:132 Vissa ändringar i omsorgslagstiftningen m.m.

  Motion 1989/90:So48 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So48 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:132 Vissa ändringar i omsorgslagstiftningen m.m. Propositionen Propositionen föreslår att det skall vara möjligt för kommuner och landsting att sinsemellan, och utan

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90

  Motion 1989/90:A83 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A83 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90 Regionalpolitik för 90-talet A83 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. Regionalpolitik i olika perspektiv 5 3.1 Den centraliserade

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1989/90:AU13 1989/90:AU27
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor

  Motion 1989/90:T45 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T45 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:N60 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till nya finansieringsformer

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:114 om vissa

  Motion 1989/90:Fi45 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi45 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:114 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. Innehåll 1. Sammanfattning 12 2. Bakgrunden 12 2.1 Den ofullständiga finansplanen 12 2.2 Det ursprungliga krispaketet

  Inlämnad
  1990-03-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub125 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub 125 av Carl Bildt m.fl. m Mot. med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning 1989/90 Ubl25 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Moderata utgångspunkter 2 3.Propositionens allmänna inriktning 4 4. Sambandet grundutbildning

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  60
  Utskottsberedning
  ------------------------------1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation
 • Ahlmark (båda m) 1989/90

  Motion 1989/90:Ub63 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub63 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Mot. Ahlmark båda m 1989/90 med anledning av prop. 1989/90 om forskning Ub63-70 Finansiering av The Svedberg-laboratoriet The Svedberg-laboratoriet vid Uppsala universitet

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter