Ingegerd Troedsson (M)

Född år
1929
Avliden
3 november 2012

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1991-09-29 – 1994-10-02
Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Ordförande
1991-10-07 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1974-1994. Statsråd 1976-78. Förste vice talman 1979-91. Talman 1991-1994 Suppleant i Skatteutskottet 74-75/76, 78/79, 85/86-86/87 och 88/89-90/91, Socialutskottet 74-75/76, 78/79 och 88/89-90/91 samt Socialförsäkringsutskottet 85/86-86/87. Ledamot av Skatteutskottet 79/80-84/85 och 87/88. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 79/80-81/82 och Utrikesnämnden 81/82. Ledamot av Riksdagens revisorer 79/80-81/82, ordförande 79/80-81/82, Talmanskonferensen 79/80-93/94, ordförande 91/92-93/94, Krigsdelegationen 79/80-93/94, ordförande 91/92-93/94, Riksbanksfullmäktige 82/83-84/85 Riksdagens förvaltningsstyrelse 91/92-93/94, ordförande 91/92-93/94, och Utrikesnämnden 91/92-93/94. 1:e vice talman 79/80-90/91, talman 91/92-93/94. Ordförande i riksdagsutredningen 91-94. - Ledamot av av m-gruppens förtroenderåd 79/80-90/91, 3:e vice ordförande 81/82-84/85, 2:e vice ordförande 85/86-90/91.

Bostadsort

Grillby

Utbildning

Studentexamen 47. Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 51, politices magister 52. Statsråd vid socialdepartementet 8.10.1976-18.10.1978.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Industri AB Euroc 79-91, AB Skandinaviska Elverk 80-86, Vegete-bolagen 81-86, Svenska Dagbladets stiftelse 81-94, Confidencen 85-91, Konung Gustaf V:s jubileumsfond 87-, ordförande 94-, WASA Liv 87-91 och Stiftelsen Sveriges Nationaldag, ordförande 91-94. Vice ordförande i Skandinaviska Enskilda Bankens samhällsekonomiska råd 80-87. - Ledamot av styrelsen för Högerns kvinnoförening i Norra Trögd, ordförande 62-91, Högerns/Moderata samlingspartiets länsförbund i Uppsala län, vice ordförande 68, Högerns/Moderata samlingspartiets kvinnoförbund, vice ordförande 69-75, Moderata samlingspartiets kvinnoförbund i Uppsala län, ordförande 72-77. Ledamot av Högerpartiets/Moderata samlingspartiets partistyrelse 65-75 och 78-91, 2:e vice ordförande 86-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för statens lantmäteriverk 74-76 och riksskatteverket 79-88. Ledamot av Uppsala universitets konsistorium 88-91. Nämndeman i länsrätt och länsskatterätt 71-77. - Ledamot av socialutredningen 68-76, familjeekonomiska kommittén 79-83, bostadsbidragskommittén 79-82, kommittén om underskottsavdrag 80-83, 1983 års folkbokföringskommitté 83-88, utredningen om differentierad mervärdesskatt 83, pensionsberedningen 85-90 och kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91. Sakkunnig i 1976 års skatteutjämningsutredning 76. Expert i kvinnoprästutredningen 79-81. Ersättare för expert i delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor 73-75.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Norra Trögds kommunfullmäktige 59-70. Ledamot av pensionsnämnden 60-63, skolstyrelsen 61-70 och försäkringsnämnden 62-65. - Ledamot av Enköpings kommunfullmäktige 71-76. Ledamot av sociala centralnämnden 71-76, vice ordförande 71-73, och valberedningen 73-76, ordförande 73. - Ledamot av direktionen för Kungsgärdets sjukhus, Uppsala, vice ordförande och ordförande 66-73.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a Hög tid för ny familjepolitik. Tre debattinlägg (1962, tillsammans med G Hillerdal och N G Hansson), Aktiv vårdpolitik (1966), Mina fantastiska anmödrar (1996), Från Mats i Nor fram till i dag (1998).

Föräldrar

Översten Emil Cederlöf och Gerd Wibom

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

  Motion 1988/89:Fi97 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi97 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 I propositionen föreslår regeringen en höjning av den allmänna löneavgiften löneskatten med 2 procentenheter

  Inlämnad
  1989-05-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:146 om

  Motion 1988/89:Sk62 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:146 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe Mot. 1988/89 Sk62 I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe

  Inlämnad
  1989-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU40
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1988/89:Fi60 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fi60 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringsproposition t Sammanfattning Regeringens ekonomiska politik ter sig

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1988/89:FiU30 1988/89:KU22
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:145 om Mot

  Motion 1988/89:Sk61 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk61 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:145 om Mot 1988. Sköl 1988/89 dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsavtal mellan

  Inlämnad
  1989-05-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:143 om överlåtelse av statens aktier i Sveriges Investeringsbank AB till PKbanken, m.m.

  Motion 1988/89:N33 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N33 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:143 om överlåtelse av statens aktier i Sveriges Investeringsbank AB till PKbanken, m.m. 1 Sammanfattning Investeringsbanken grundades i syfte att stärka de socialistiska

  Inlämnad
  1989-04-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:NU33
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:141 om beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. i vissa fall

  Motion 1988/89:Sk59 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk59 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:141 om beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. i vissa fall Mot. 1988/89 Sk5960 I propositionen föreslås en begränsning av skatteuttaget om ett dödsbo där den

  Inlämnad
  1989-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU38
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.

  Motion 1988/89:So42 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So42 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m. Nej till planhushållning 1 regeringens proposition 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

  Motion 1988/89:Sk53 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk53 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. I propositionen föreslås att det skall bli möjligt att med statsmedel ersätta en skattskyldig för hans

  Inlämnad
  1989-04-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:130 om socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och inriktning

  Motion 1988/89:So30 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So30 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:130 om socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och inriktning Moderata samlingspartiet anser i likhet med propositionen att uppgifterna på den centrala verksnivån

  Inlämnad
  1989-04-14
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m.

  Motion 1988/89:Sk47 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk47 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m. I propositionen föreslås att en tillfällig vinstskatt på 15 procent tas ut för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 1989. Regeringen

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:120 om

  Motion 1988/89:Sk46 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk46 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:120 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand I Sveriges avtal med främmande stater om undvikande av dubbelbeskattning av inkomster och förmögenhet finns

  Inlämnad
  1989-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:112 med förslag till ny lag om ersättning till smittbärare

  Motion 1988/89:Sf27 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sf27 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:112 med förslag till ny lag om ersättning till smittbärare Egenföretagare kan råka i en speciellt bekymmersam situation med de föreslagna reglerna. Möjlighet till särbehandling

  Inlämnad
  1989-03-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:111 om

  Motion 1988/89:Sf25 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sf25 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:111 om utlandssvenskarnas avgifter vid sjukvård i Sverige, m.m. I proposition 1988/89:111 föreslås att utlandssvenskars rätt till sjukvårdsförmåner enligt lagen 1962:381

  Inlämnad
  1989-03-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:98 om ändring i

  Motion 1988/89:Sk42 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk42 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:98 om ändring i lagen 1957:262 om allmän energiskatt I propositionen föreslås att den allmänna energiskatten på fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabbgående

  Inlämnad
  1989-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:105 om ny

  Motion 1988/89:Sf23 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sf23 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:105 om ny organisation, hantering av asylärenden och resurser för statens invandrarverk m.m. Riksdagen fattade våren 1988 ett principbeslut angående en ny, regionaliserad

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet och anslag för det militära försvaret m.m. under budgetåret 1989/90

  Motion 1988/89:Fö11 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Föll av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet och anslag för det militära försvaret m.m. under budgetåret 1989/90 Sammanfattning De förslag till ekonomiska förstärkningar, som regeringen nu framlägger,

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1988/89:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:81 om

  Motion 1988/89:T13 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T13 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:81 om riksfärdtjänsten I propositionen föreslås en rad förbättringar av riksfärdtjänsten, som bör underlätta situationen för de färdtjänstberättigade och innebära avsevärda

  Inlämnad
  1989-03-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:TU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1988/89:94 om

  Motion 1988/89:So17 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So 17 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m med anledning av skr. 1988/89:94 om försöksverksamheten inom hälso- och sjukvården med utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare Ett av vår tids största problem är utan

  Inlämnad
  1989-03-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:83 om nedsättning i särskilda fall av avgifter för pensionärer vid sjukhusvård

  Motion 1988/89:Sf15 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sfl5 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:83 om nedsättning i särskilda fall av avgifter för pensionärer vid sjukhusvård Riksdagen beslutade i december 1988 om nya regler för avgifter vid sjukhusvård för pensionärer.

  Inlämnad
  1989-02-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för högskolepolitiken

  Motion 1988/89:Ub12 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ubl2 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för högskolepolitiken Inledning Vårt samhälle och vår kulturella utveckling är beroende av att kunskaper hålls vid liv och ny kunskap erövras. Universiteten

  Inlämnad
  1989-02-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter