Ingegerd Troedsson (M)

Född år
1929
Avliden
3 november 2012

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1991-09-29 – 1994-10-02
Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Ordförande
1991-10-07 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1974-1994. Statsråd 1976-78. Förste vice talman 1979-91. Talman 1991-1994 Suppleant i Skatteutskottet 74-75/76, 78/79, 85/86-86/87 och 88/89-90/91, Socialutskottet 74-75/76, 78/79 och 88/89-90/91 samt Socialförsäkringsutskottet 85/86-86/87. Ledamot av Skatteutskottet 79/80-84/85 och 87/88. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 79/80-81/82 och Utrikesnämnden 81/82. Ledamot av Riksdagens revisorer 79/80-81/82, ordförande 79/80-81/82, Talmanskonferensen 79/80-93/94, ordförande 91/92-93/94, Krigsdelegationen 79/80-93/94, ordförande 91/92-93/94, Riksbanksfullmäktige 82/83-84/85 Riksdagens förvaltningsstyrelse 91/92-93/94, ordförande 91/92-93/94, och Utrikesnämnden 91/92-93/94. 1:e vice talman 79/80-90/91, talman 91/92-93/94. Ordförande i riksdagsutredningen 91-94. - Ledamot av av m-gruppens förtroenderåd 79/80-90/91, 3:e vice ordförande 81/82-84/85, 2:e vice ordförande 85/86-90/91.

Bostadsort

Grillby

Utbildning

Studentexamen 47. Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 51, politices magister 52. Statsråd vid socialdepartementet 8.10.1976-18.10.1978.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Industri AB Euroc 79-91, AB Skandinaviska Elverk 80-86, Vegete-bolagen 81-86, Svenska Dagbladets stiftelse 81-94, Confidencen 85-91, Konung Gustaf V:s jubileumsfond 87-, ordförande 94-, WASA Liv 87-91 och Stiftelsen Sveriges Nationaldag, ordförande 91-94. Vice ordförande i Skandinaviska Enskilda Bankens samhällsekonomiska råd 80-87. - Ledamot av styrelsen för Högerns kvinnoförening i Norra Trögd, ordförande 62-91, Högerns/Moderata samlingspartiets länsförbund i Uppsala län, vice ordförande 68, Högerns/Moderata samlingspartiets kvinnoförbund, vice ordförande 69-75, Moderata samlingspartiets kvinnoförbund i Uppsala län, ordförande 72-77. Ledamot av Högerpartiets/Moderata samlingspartiets partistyrelse 65-75 och 78-91, 2:e vice ordförande 86-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för statens lantmäteriverk 74-76 och riksskatteverket 79-88. Ledamot av Uppsala universitets konsistorium 88-91. Nämndeman i länsrätt och länsskatterätt 71-77. - Ledamot av socialutredningen 68-76, familjeekonomiska kommittén 79-83, bostadsbidragskommittén 79-82, kommittén om underskottsavdrag 80-83, 1983 års folkbokföringskommitté 83-88, utredningen om differentierad mervärdesskatt 83, pensionsberedningen 85-90 och kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91. Sakkunnig i 1976 års skatteutjämningsutredning 76. Expert i kvinnoprästutredningen 79-81. Ersättare för expert i delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor 73-75.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Norra Trögds kommunfullmäktige 59-70. Ledamot av pensionsnämnden 60-63, skolstyrelsen 61-70 och försäkringsnämnden 62-65. - Ledamot av Enköpings kommunfullmäktige 71-76. Ledamot av sociala centralnämnden 71-76, vice ordförande 71-73, och valberedningen 73-76, ordförande 73. - Ledamot av direktionen för Kungsgärdets sjukhus, Uppsala, vice ordförande och ordförande 66-73.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a Hög tid för ny familjepolitik. Tre debattinlägg (1962, tillsammans med G Hillerdal och N G Hansson), Aktiv vårdpolitik (1966), Mina fantastiska anmödrar (1996), Från Mats i Nor fram till i dag (1998).

Föräldrar

Översten Emil Cederlöf och Gerd Wibom

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö6 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö6 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 Inledande sammanfattning Svenskt försvar har under en lång följd av år successivt försvagats. Detta har accentuerats efter 1987 års försvarsbeslut. Trots de

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub126 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub126 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll sid. 1. Sammanfattande inledning6 2. Regeringens förslag6 2.1 Nettotid7 2.2 Finansiering8 3. Våra förslag9 3.1 Den studieförberedande utbildningen10 3.2

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken

  Motion 1990/91:N88 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N88 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken Innehåll 1. Sammanfattande inledning 6 2. Principer för energimarknaderna8 3. Energipropositionen10 3.1 Ett tretydigtdokument10 3.2 Kvarstående osäkerhet10 3.3 Naturgasens framtid11 4. Koldioxidtaket12

  Inlämnad
  1991-03-12
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  --------------------1990/91:NU40 1990/91:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Sk53 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk53 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs 1. att riksdagen beslutar att öka differensen mellan skatten på blyad och oblyad bensin i enlighet med vad som anförts i motionen,

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo105 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo105 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Miljöpropositionen ett spel för gallerierna 4 3. 1990-talets utmaningar 5 3.1 Stärk det internationella miljösamarbetet 5 3.2 Prioritering av olika miljömål 6 3.3 Sveriges

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  110
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------------------1990/91:JoU30 1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (110 yrkanden): , , 55 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo30 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo30 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om redovisning av nollalternativ i samband med

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:U10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om de konkreta minskningar av koldioxid och andra

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m.

  Motion 1990/91:So43 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So43 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m. Propositionen Regeringen föreslår i propositionen att statsbidraget till missbrukar- och ungdomsvården tillfälligt omfördelas på sätt som gör att den brist som i dag råder

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:T74 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T74 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändringar i lagen om tillfälligt bilförbud i enlighet med vad som i motionen anförts.

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:N52 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N52 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett ökat effektuttag från de svenska kärnkraftverken,

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:NU40
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:89 Förhandsbesked och dispenser i skattefrågor

  Motion 1990/91:Sk51 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk51 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:89 Förhandsbesked och dispenser i skattefrågor I propositionen föreslås att riksskatteverkets nämnd för rättsärenden bryts ut från verket och fortsättningsvis fattar beslut i eget namn vad avser ärenden om förhandsbesked. Riksskatteverket

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:N34 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N34 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Innehåll 1. Sammanfattning3 2. Sveriges ekonomiska kris4 2.1 Krisens tecken4 2.2 Skulden: Den tredje vägens politik7 3. Europavägen ger ny fart åt Sverige8 3.1 Sänkta skatter8 3.1.1 Sänkta arbetsgivaravgifter8

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1990/91:NU33 1990/91:NU35 1990/91:NU38
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T9 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T9 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark m med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt E4 förbi Uppsala Den nuvarande E4-passagen genom Uppsala byggdes på 1960-talet. Det var då fortfarande vanligt att stora genomfartsleder som E4 byggdes genom tätorten.

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T62 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T62 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N34 hemställs 1. att riksdagen avslår regeringens förslag om inrättande av infrastrukturfond, anvisning av medel till denna m.m.2. att

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU26 1990/91:TU27 1990/91:TU28 1990/91:TU29
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T10 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T10 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark m med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Järnvägstrafiken i Mälardalen I regeringens prop. 1990/91:87 nämns Mälardalsfrågorna som särskilt viktiga i fråga om järnvägsinvesteringarna. Ett stort intresse

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:75 Importrutiner i ett datoriserat tullförfarande, m.m.

  Motion 1990/91:Sk47 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk47 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:75 Importrutiner i ett datoriserat tullförfarande, m.m. I propositionen föreslås att tullklareringsrutinerna vid import kan anpassas till ett datoriserat förfarande. Syftet med förändringarna är att minska administrationskostnaderna

  Inlämnad
  1991-02-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1990/91:Kr286 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr286 av Carl Bildt m.fl. m Kulturpolitiken Innehåll 1. Moderat kultursyn2 2. Moderata förslag2 3. Den socialdemokratiska kulturpolitiken vid vägs ände4 4. Vår utgångspunkt är intresse och engagemang5 5. Kultur i ett internationellt sammanhang5 6. Frihet i radio och TV5 7. Grunden

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  35
  Utskottsberedning
  -----------------1990/91:KrU11 1990/91:KrU15 1990/91:KrU20 1990/91:KrU21 1990/91:KrU25 1990/91:KrU31 1990/91:KU39 1991/92:KrU6
  Riksdagsbeslut
  (35 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • En bättre miljö

  Motion 1990/91:Jo733 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo733 av Carl Bildt m.fl. m En bättre miljö Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Utvecklingen under 1980-talet 2 3. Regeringens uppgifter 3 4. Miljöpolitikens uppgift 4 5. Förbättra miljön 5 5.1 Skapa förutsättningar för ökad miljöhänsyn 5 5.2 Stärk miljöskyddet 6 5.3 Utveckla effektiva ekonomiska

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Föräldraförsäkringen

  Motion 1990/91:Sf325 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf325 av Sten Svensson m.fl. m Föräldraförsäkringen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So635 hemställs att riksdagen beslutar att garantinivån inom föräldraförsäkringen från den 1 januari 1991 skall uppgå till 1/365 av basbeloppet om dagen. Stockholm den

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökad valfrihet och trygghet för handikappade

  Motion 1990/91:Sf297 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf297 av Sten Svensson m.fl. m Ökad valfrihet och trygghet för handikappade Inledning I den ekonomiska kris, som den socialdemokratiska regeringen fört Sverige in i, tvingas finansministern till neddragningar i statens utgifter. Alla områden inom samhällsekonomin blir föremål för granskning

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SfU11 1990/91:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter