Ewy Möller (M)

Född år
1927
Avliden
23 januari 1991

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1981-10-05 – 1991-01-23

Lagutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-01-23

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979-81. Rdl 1981-91. Suppl i Skatteutskottet 79/80-80/81 och 82/83-90/91, Civilutskottet 79/80-80/81, Kulturutskottet 81/82, Försvarsutskottet 81/82, Socialutskottet 82/83-84/85 och Lagutskottet 85/86-87/88. Led av Lagutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Västervik

Utbildning

Bokhandelsbiträde i Hässleholm 44-45 och Borås 45-48. Sekreterarutbildning 46-47. Anställd vid Konsum Kristianstad 49-51 och Försäkringsbolaget Valands kontor i Västervik 55-76.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Västerviks moderata kvinnoförening, ordf 70-88, Västerviks moderata förening 73-88, Kalmar länsförbund av Moderata samlingspartiet 76-88 och Kalmar länsförbund av Moderata kvinnoförbundet 85-88.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av länsskolnämnden i Kalmar län 76-79 och besvärsnämnden för rättshjälpen 86-90. Nämndeman i länsrätten i Kalmar län 78-91. - Led av artistbeskattningskommittén 85-89 och kommittén om ideell skada 89-91.

Kommunala uppdrag

Led av Västerviks kommunfullmäktige 74-91, 2:e vice ordf 89-91. Led av kommunstyrelsen 76-85. Led av biblioteksstyrelsen 71-73, valnämnden 74-91 och sociala centralnämnden 77-79.

Föräldrar

Bagarmästaren Axel Nilsson och Edith Paulina Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:155 1989/90

  Motion 1989/90:Ju46 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju46 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:155 1989/90 Förnyelse inom polisen Ju46 I motionen behandlas vissa riktlinjer gällande bl.a. polisens arbete och uppgifter. I denna motion berörs i första hand frågor

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  -------1989/90:JuU37 1990/91:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:lil Reformerad mervärdeskatt m.m.

  Motion 1989/90:Sk120 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 120 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:lil Reformerad mervärdeskatt m.m. Val av miljövänliga bränslen bör stimuleras genom en beskattning som återspeglar de miljömässiga fördelarna med renare fordonsbränsle.

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk55 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk55 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Propositionen Förslaget i propositionen om pensionärernas beskattning innebär i vissa avseenden en förbättring i förhållande

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:129 Ett utvidgat knivförbud m.m.

  Motion 1989/90:Ju36 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju36 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:129 Ett utvidgat knivförbud m.m. Sammanfattning I propositionen föreslås att det skall bli förbjudet att på allmän plats inneha knivar och andra farliga föremål. Det

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:JuU35
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet

  Motion 1989/90:A109 av Anders G Högmark m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A109 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet Principer för fördelning av anslaget Regionala utvecklingsinsatser D 2 med särskild inriktning på Sydostsverige Den regionalpolitiska

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub119 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, s, m, c, vpk, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub 119 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, vpk, mp med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Reellt resurstillskott till kvinnoforskningen Bakgrund Under de senaste hundra åren har omvälvande förändringar skett i mäns

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:L23 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:L23 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning I propositionen föreslås bl.a. att konsumentverket skall få förstärkta resurser för stöd till forskning på konsumentområdet. Enligt förslaget skall konsumentverket

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:LU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:89 om ny 1989/90

  Motion 1989/90:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. (m) m

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. m m med anledning av prop. 1989/90:89 om ny 1989/90 konsumentköplag L14-16 I propositionen läggs fram förslag till en ny konsumentköplag. I vissa viktiga avseenden finner vi de föreslagna lösningarna

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1989/90:LU35
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:77 om 1989/90

  Motion 1989/90:L10 av Rolf Dahlberg m.fl. (m) m

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90.L10 av Rolf Dahlberg m.fl. m m med anledning av prop. 1989/90:77 om 1989/90 konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m. L10-13 I propositionen föreslås lagändringar sorn syftar till att förstärka skyddet för konsumenter som

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:LU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:106 om uppsägning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Belgien

  Motion 1989/90:Sk49 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:106 om uppsägning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Belgien Mot. 1989/90 Sk4950 I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att dubbelbeskattningsavtalet mellan

  Inlämnad
  1990-03-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU29
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m.

  Motion 1989/90:Sk45 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk45 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. I propositionen föreslås genomgripande förändringar av skatteorganisationen och de olika förfarandena på skatteområdet. Förslagen bygger på

  Inlämnad
  1990-03-07
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  ------------------------1989/90:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:83 om ändringar i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

  Motion 1989/90:Sk41 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk41 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:83 om ändringar i lagen 1983:1053 om skatt på omsättning av vissa värdepapper I propositionen föreslås att skatteplikten på penning- och obligationsmarknaden, med undantag

  Inlämnad
  1990-02-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten

  Motion 1989/90:Fi30 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi30 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten I propositionen föreslås att den nyligen införda regionala investeringsavgiften på oprioriterade byggnadsarbeten

  Inlämnad
  1990-02-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:79 om domarbanan och meritvärderingen vid tillsättning av domartjänster

  Motion 1989/90:Ju17 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jul7 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:79 om domarbanan och meritvärderingen vid tillsättning av domartjänster Tillsättning av ordinarie domare är en fråga av stor vikt med hänsyn till den betydelse för

  Inlämnad
  1990-02-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Väginvesteringarna i Kalmar län ligger på en för låg nivå. Många angelägna vägprojekt kommer inte till utförande eller skjuts på framtiden därför att anslagen är för snålt tilltagna. Även om återhållsamhet med statliga medel är angeläget leder denna ty

  Motion 1989/90:T345 av Bertil Danielsson och Ewy Möller (båda m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T345 av Bertil Danielsson och Ewy Möller båda m E 66 Väginvesteringarna i Kalmar län ligger på en för låg nivå. Många angelägna vägprojekt kommer inte till utförande eller skjuts på framtiden därför att anslagen är för snålt

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • EG och konsumentpolitiken

  Motion 1989/90:U529 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:U529 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m EG och konsumentpolitiken Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:L717 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att konsumentintresset skulle

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bibehållande av den fasta paviljongen vid Västerviks sjukhus m.m.

  Motion 1989/90:So506 av Agne Hansson m.fl. (c, m, fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So506 av Agne Hansson m.fl. c, m, fp Bibehållande av den fasta paviljongen vid Västerviks sjukhus m.m. I denna motion föreslår vi att riksdagen hos regeringen begär åtgärder så att det statliga huvudmannaskapet för den rättspsykiatriska

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Momsskatt på turism

  Motion 1989/90:Sk667 av Bertil Danielsson och Ewy Möller (båda m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk667 av Bertil Danielsson och Ewy Möller båda m Momsskatt på turism Turistnäringen har en betydande omfattning i Sverige. Räknas även restaurang- och hotellnäringen in i samma företagsgrupp är denna bransch en av de större. Regionalt

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Snatteri

  Motion 1989/90:Ju632 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju632 av Rolf Dahlberg m.fl. m Snatteri Snatteri en verksamhet med miljardomsättning År 1980 anmäldes ca 35 000 snatterier, år 1988 drygt 59 000. Det är svårt att uppskatta det totala värdet av de varor som årligen snattas. År

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationerna i södra Sverige

  Motion 1989/90:T253 av Ingrid Sundberg m.fl. (m, fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T253 av Ingrid Sundberg m.fl. m, fp Kommunikationerna i södra Sverige Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:A461 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter