Ewy Möller (M)

Född år
1927
Avliden
23 januari 1991

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1981-10-05 – 1991-01-23

Lagutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-01-23

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979-81. Rdl 1981-91. Suppl i Skatteutskottet 79/80-80/81 och 82/83-90/91, Civilutskottet 79/80-80/81, Kulturutskottet 81/82, Försvarsutskottet 81/82, Socialutskottet 82/83-84/85 och Lagutskottet 85/86-87/88. Led av Lagutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Västervik

Utbildning

Bokhandelsbiträde i Hässleholm 44-45 och Borås 45-48. Sekreterarutbildning 46-47. Anställd vid Konsum Kristianstad 49-51 och Försäkringsbolaget Valands kontor i Västervik 55-76.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Västerviks moderata kvinnoförening, ordf 70-88, Västerviks moderata förening 73-88, Kalmar länsförbund av Moderata samlingspartiet 76-88 och Kalmar länsförbund av Moderata kvinnoförbundet 85-88.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av länsskolnämnden i Kalmar län 76-79 och besvärsnämnden för rättshjälpen 86-90. Nämndeman i länsrätten i Kalmar län 78-91. - Led av artistbeskattningskommittén 85-89 och kommittén om ideell skada 89-91.

Kommunala uppdrag

Led av Västerviks kommunfullmäktige 74-91, 2:e vice ordf 89-91. Led av kommunstyrelsen 76-85. Led av biblioteksstyrelsen 71-73, valnämnden 74-91 och sociala centralnämnden 77-79.

Föräldrar

Bagarmästaren Axel Nilsson och Edith Paulina Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1987/88:176 om

  Motion 1987/88:So32 av Nils Carlshamre m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So32 av Nils Carlshamre m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet I proposition 1987/88:176, Äldreomsorgen inför 90-talet, ger regeringen sin syn på mål och riktlinjer för äldreomsorgen och ett

  Inlämnad
  1988-06-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • avPer-Olof Strindberg m. fl. (m) —

  Motion 1987/88:Ju40

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ju40 avPer-Olof Strindberg m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:143 om ändring i Mot. brottsbalken m. m. förverkande av hjälpmedel vid 1987/88 skadegörelse m. m.Ju4043 I propositionen föreslås att det skall bli möjligt att

  Inlämnad
  1988-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1987/88:124 om god man och Mot. förvaltare 1987/88

  Motion 1987/88:L3 av Per-Olof Strindberg m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:L3 av Per-Olof Strindberg m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:124 om god man och Mot. förvaltare 1987/88 L3-5 I propositionen föreslås att institutet omyndigförklaring skall avskaffas. I stället införs ett nytt institut,

  Inlämnad
  1988-03-30
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:KU8 1988/89:LU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • om förvaltningsmässigt reglerad föräldrarätt

  Motion 1987/88:K228 av Nils Carlshamre m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K228 av Nils Carlshamre m. fl. m om förvaltningsmässigt reglerad föräldrarätt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:So642 hemställs att riksdagen hos regeringen begär en utredning om författningsmässig

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om sänkta socialavgifter för idrotten

  Motion 1987/88:Sf321 av Bo Lundgren m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf321 av Bo Lundgren m. fl. m om sänkta socialavgifter för idrotten Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Kr417 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändrade regler för debitering

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om legitimerade sjukgymnasters utbildning

  Motion 1987/88:Ub589 av Nils Carlshamre m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub589 av Nils Carlshamre m. fl. m om legitimerade sjukgymnasters utbildning Ersättningstaxan för sjukgymnasterna Privatpraktiserande sjukgymnaster utförde 1987 drygt 2 miljoner behandlingar 43 av alla sjukgymnastiska behandlingar

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • om ändring i begravningskungörelsen

  Motion 1987/88:K617 av Sten Andersson i Malmö och Ewy Möller (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K617 av Sten Andersson i Malmö och Ewy Möller m om ändring i begravningskungörelsen Enligt begravningskungörelsen KK kan länsstyrelsen lämna tillstånd att sprida aska efter avliden på annan plats än kyrkogård. Det kan gälla vatten

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om reformering av arbetsskadeförsäkringen

  Motion 1987/88:Sf245 av Nils Carlshamre m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf245 av Nils Carlshamre m. fl. m om reformering av arbetsskadeförsäkringen Några data om arbetsskadeförsäkringen Sedan den 1 juli 1977 gäller lagen om arbetsskadeförsäkring LAF och lagen om statligt personskadeskydd LSPArbetsskadeförsäkringen

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • om förstärkt sekretess i taxeringsförfarandet

  Motion 1987/88:K404 av Knut Wachtmeister m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K404 av Knut Wachtmeister m. fl. m om förstärkt sekretess i taxeringsförfarandet Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Sk702 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om förstärkt sekretess

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter