Eva Olofsson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Personalsekreterare
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2014-09-29

Socialutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2010-12-19

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2008-01-29 – 2008-05-07

EU-nämnden

Suppleant
2008-02-21 – 2012-01-25

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Fler platser på kvinnojourerna

  Skriftlig fråga 2011/12:664 av Olofsson, Eva (V)

  den 18 juni Fråga 2011/12:664 Fler platser på kvinnojourerna av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD Enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet Brå anmäldes 2011 30 660 misshandelsbrott mot kvinnor över 15 år. I en majoritet av anmälningarna var det en man i en nära relation till kvinnan

  Inlämnad
  2012-06-18
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Vräkning av brottsutsatta kvinnor

  Skriftlig fråga 2011/12:649 av Olofsson, Eva (V)

  den 11 juni Fråga 2011/12:649 Vräkning av brottsutsatta kvinnor av Eva Olofsson V till justitieminister Beatrice Ask M En kvinna som misshandlas av sin före detta pojkvän eller man kan bli vräkt från sin bostad. Det hände nyligen en kvinna i Björkekärr i Göteborg, och Svea hovrätt har nu slagit fast det beslut som

  Inlämnad
  2012-06-11
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet

  Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V)

  Motion till riksdagen 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. S, V med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet S95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:119 om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall och i steriliseringslagen 1975:580 fr.o.m. den 1 juli 2012 enligt

  Inlämnad
  2012-05-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2011/12:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stöd och bostad till människor med psykiska funktionsnedsättningar

  Skriftlig fråga 2011/12:558 av Olofsson, Eva (V)

  den 2 maj Fråga 2011/12:558 Stöd och bostad till människor med psykiska funktionsnedsättningar av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD I en ny rapport från Socialstyrelsen framgår att många människor med psykiska funktionsnedsättningar inte får det stöd de behöver trots allt tal om satsningar. Resultatet

  Inlämnad
  2012-05-02
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2011/12:Fi17 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2011/12:Fi17 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition V025 1 Sammanfattning För oss i Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i den här motionen en sysselsättningspolitik som

  Inlämnad
  2012-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2011/12:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen

  Motion 2011/12:Ju14 av Lena Olsson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2011/12:Ju14 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen V015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av straffskalorna för vapenbrott. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2012-04-11
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2011/12:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2011/12:66 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer

  Motion 2011/12:Fi9 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2011/12:Fi9 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:66 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer V012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att godkänna Europeiska rådets beslut

  Inlämnad
  2012-03-14
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2011/12:FiU40
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Rätt till ledsagning vid grav synskada

  Rätt till ledsagning vid grav synskada

  Interpellation 2011/12:251 av Olofsson, Eva (V)

  den 16 februari Interpellation 2011/12:251 Rätt till ledsagning vid grav synskada av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har till uppgift att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivetMed utgångspunkt i de egna

  Inlämnad
  2012-02-16
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen

  Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen

  Betänkande 2011/12:SoU11

  Riksdagen gav regeringen ett uppdrag som gäller bemanningen inom äldreomsorgen. Regeringen ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och, om man anser det lämpligt, utfärda föreskrifter om bemanningen på särskilda boenden inom äldreomsorgen.

  Socialstyrelsen arbetar sedan tidigare med ett

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  23, 71 minuter
  Justering
  2012-02-23
  Debatt
  2012-03-01
  Beslut
  2012-03-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Organdonationsfrågor

  Organdonationsfrågor

  Betänkande 2011/12:SoU9

  Det behövs en översyn för att förbättra tillgången på organ och vävnader för donation. Det finns vissa otydligheter kring regelverket, rutiner och organisationsfrågor. Regeringen har redan inlett ett arbete med att ta fram en plan för det fortsatta arbetet. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  9, 54 minuter
  Justering
  2011-12-20
  Debatt
  2012-01-25
  Beslut
  2012-01-25
 • Obligatorisk högskoleutbildning om mäns våld mot kvinnor

  Skriftlig fråga 2011/12:239 av Olofsson, Eva (V)

  den 13 december Fråga 2011/12:239 Obligatorisk högskoleutbildning om mäns våld mot kvinnor av Eva Olofsson V till statsrådet Nyamko Sabuni FP Det har kommit till min kännedom att en ny svensk studie visar att en tredjedel av personalen på akutmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm, Nordens största akutmottagning,

  Inlämnad
  2011-12-13
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • med anledning av prop. 2011/12:10 Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning

  Motion 2011/12:Ju2 av Lena Olsson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2011/12:Ju2 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:10 Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen

  Inlämnad
  2011-11-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2011/12:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utredningar avseende vissa dödsfall

  Utredningar avseende vissa dödsfall

  Betänkande 2011/12:SoU3

  Lagen om utredningar av fall där barn har dött på grund av brott ska utvidgas. Den ska i fortsättningen även omfatta utredningar om kvinnor och män som har dött på grund av brott av närstående eller tidigare närstående personer. Bestämmelserna ska vara könsneutrala. Tanken med utredningsverksamheten

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 39 minuter
  Justering
  2011-10-27
  Debatt
  2011-11-09
  Beslut
  2011-11-09
 • Ledsagning enligt LSS

  Skriftlig fråga 2011/12:88 av Olofsson, Eva (V)

  den 31 oktober Fråga 2011/12:88 Ledsagning enligt LSS av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD När man skapade lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS angav man i förarbetena att gravt synskadade skulle vara en målgrupp som skulle räknas in i LSS personkrets och vara berättigade till

  Inlämnad
  2011-10-31
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Vanvård i privat äldreomsorg

  Vanvård i privat äldreomsorg

  Interpellation 2011/12:35 av Olofsson, Eva (V)

  den 11 oktober Interpellation 2011/12:35 Vanvård i privat äldreomsorg av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD I dag går det att läsa i Dagens Nyheter om allvarlig vanvård på Koppargården, ett vård- och omsorgsboende i Vällingby som drivs av bolaget Carema sedan 2008. Rapporteringen handlar om undernäring,

  Inlämnad
  2011-10-11
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Ansvar för behandling av spelberoende

  Skriftlig fråga 2011/12:66 av Olofsson, Eva (V)

  den 25 oktober Fråga 2011/12:66 Ansvar för behandling av spelberoende av Eva Olofsson V till socialminister Göran Hägglund KD Spelberoende är ett växande problem. Precis som vid andra beroendeproblem kan spelberoende få stora negativa konsekvenser för människors liv. De som är beroende av datorspel eller spel om

  Inlämnad
  2011-10-25
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • med anledning av prop. 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

  Motion 2011/12:So2 av Eva Olofsson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2011/12:So2 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en ny utredning

  Inlämnad
  2011-10-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2011/12:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall

  Motion 2011/12:So1 av Eva Olofsson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2011/12:So1 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att självmord som misstänks ha genomförts efter hot

  Inlämnad
  2011-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2011/12:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik

  Motion 2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. V Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik V241 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Allmänt om avreglering av regional kollektivtrafik och nationell järnväg 4 4 Mer demokrati, färre avregleringar 4 4.1 Ökad konkurrens leder inte till lägre

  Inlämnad
  2011-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2011/12:FiU1 2011/12:TU1 2011/12:TU13 2011/12:TU5
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Filter

Valda filter