Eva Olofsson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Personalsekreterare
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2014-09-29

Socialutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2010-12-19

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2008-01-29 – 2008-05-07

EU-nämnden

Suppleant
2008-02-21 – 2012-01-25

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Högkostnadsskyddet

  Skriftlig fråga 2010/11:682 av Olofsson, Eva (V)

  den 13 september Fråga 2010/11:682 Högkostnadsskyddet av Eva Olofsson V till socialminister Göran Hägglund KD Regeringen föreslår en höjning av högkostnadsskyddet, dels för sjukvårdsbesök inom öppenvården från 900 kronor till 1 100 kronor, dels för läkemedel från 1 800 kronor till 2 200 kronor. Höjningen ska träda

  Inlämnad
  2011-09-13
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Statlig subvention av insulinpumpar

  Skriftlig fråga 2010/11:656 av Olofsson, Eva (V)

  den 17 augusti Fråga 2010/11:656 Statlig subvention av insulinpumpar av Eva Olofsson V till socialminister Göran Hägglund KD Diabetikerförbundet har skrivit ett öppet brev till oss politiker för att uppmärksamma problemet med ett nytt förslag från Tandvårds- och läkemedelsverket TLV som innebär att den statliga subventionen

  Inlämnad
  2011-08-17
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges behov av fler specialistsjuksköterskor

  Sveriges behov av fler specialistsjuksköterskor

  Interpellation 2010/11:421 av Olofsson, Eva (V)

  den 20 maj Interpellation 2010/11:421 Sveriges behov av fler specialistsjuksköterskor av Eva Olofsson V till socialminister Göran Hägglund KD Den snabba utvecklingen inom hälso- och sjukvården kräver en allt högre kompetens hos vårdpersonalen. I dag råder det stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och

  Inlämnad
  2011-05-20
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: En EU-agenda för barns rättigheter

  En EU-agenda för barns rättigheter

  Utlåtande 2010/11:SoU17

  I ett meddelande presenterar EU-kommissionen en EU-agenda för barns rättigheter. Agendan innehåller allmänna principer som ska hjälpa EU att vara ett föredöme när det gäller att se till att bestämmelserna om barns rättigheter i EU-stadgan och i FN:s barnkonvention följs. Agendan innehåller också ett

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  11, 48 minuter
  Justering
  2011-05-19
  Debatt
  2011-06-08
  Beslut
  2011-06-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Apoteksomregleringen

  Apoteksomregleringen

  Betänkande 2010/11:SoU14

  Riksrevisionen har granskat arbetet med förberedelserna inför apoteksreformen. Riksrevsionens styrelse redogör för resultaten i en rapport. Delar av arbetet har enligt styrelsen skötts väl, men man anser att regeringen bör överväga förutsättningarna för konkurrensneutralitet, formerna för utgivning av

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  33, 91 minuter
  Justering
  2011-05-19
  Debatt
  2011-06-08
  Beslut
  2011-06-08
 • Vårdpersonals möjlighet att vägra utföra aborter

  Skriftlig fråga 2010/11:529 av Olofsson, Eva (V)

  den 18 maj Fråga 2010/11:529 Vårdpersonals möjlighet att vägra utföra aborter av Eva Olofsson V till socialminister Göran Hägglund KD I oktober 2010 valde Europarådet att försvaga kvinnors rätt till sin egen kropp. Europarådet beslutade då om en resolution 1763 som innebär att anställda inom vården ska kunna vägra

  Inlämnad
  2011-05-18
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Prioritering inom vården

  Skriftlig fråga 2010/11:510 av Olofsson, Eva (V)

  den 12 maj Fråga 2010/11:510 Prioritering inom vården av Eva Olofsson V till socialminister Göran Hägglund KD I Sveriges riksdag har vi länge varit överens om att vård ska fördelas efter behov. Starka indikatorer tyder nu på att regeringens politik leder till motsatsen, inte bara vad gäller primärvård utan även

  Inlämnad
  2011-05-12
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Smittorisk på apotek

  Skriftlig fråga 2010/11:509 av Olofsson, Eva (V)

  den 12 maj Fråga 2010/11:509 Smittorisk på apotek av Eva Olofsson V till socialminister Göran Hägglund KD Onsdagen den 11 maj förekom uppgifter i flera medier, däribland TT och SVT, om olegitimerad apotekspersonal på det privata apoteket Doc Morris som använde samma nål för att ta blodprov på tolv personer. Detta

  Inlämnad
  2011-05-12
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

  Motion 2010/11:V30 av Jacob Johnson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2010/11:V30 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg V030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ges i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett

  Inlämnad
  2011-05-13
  Förslag
  1
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialtjänstfrågor

  Socialtjänstfrågor

  Betänkande 2010/11:SoU10

  Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om socialtjänstfrågor. Skälet är framförallt att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om kvalitet i socialtjänsten, vräkning av barnfamiljer samt stöd och skydd för barn och unga. Andra motioner tar upp kvinnojourer, sexuella övergrepp mot barn och adoption för samkönade par.

  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  24, 94 minuter
  Justering
  2011-03-29
  Debatt
  2011-04-27
  Beslut
  2011-04-28
 • Arbetspendling och personlig assistans

  Skriftlig fråga 2010/11:454 av Olofsson, Eva (V)

  den 15 april Fråga 2010/11:454 Arbetspendling och personlig assistans av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD Samhället bör göra allt för att alla ska ha lika stora möjligheter att arbeta. Ett av de mest angelägna områdena på det handikappolitiska området är att undanröja hinder för delaktighet på arbetsmarknaden

  Inlämnad
  2011-04-15
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • med anledning av prop. 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

  Motion 2010/11:Ju15 av Lena Olsson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2010/11:Ju15 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård V024 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om nya provtagningsmetoder för kontroll av narkotika, alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel

  Inlämnad
  2011-04-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2010/11:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Läkemedelsfrågor

  Läkemedelsfrågor

  Betänkande 2010/11:SoU15

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om läkemedelsfrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 41 minuter
  Justering
  2011-03-29
  Debatt
  2011-04-06
  Beslut
  2011-04-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m.

  En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m.

  Betänkande 2010/11:SoU8

  Riksdagen har beslutat om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Där anges mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under åren 2011-2015. Det övergripande målet föreslås bli "ett samhälle fritt från narkotika

  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  45, 145 minuter
  Justering
  2011-03-17
  Debatt
  2011-03-30
  Beslut
  2011-03-30
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Äldre döva

  Äldre döva

  Interpellation 2010/11:196 av Olofsson, Eva (V)

  den 9 februari Interpellation 2010/11:196 Äldre döva av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD Bland landets äldre är de döva en av de grupper som har en särskilt svår situation som grupp betraktad. Sverige Dövas Pensionärsförbund har kartlagt situationen för äldre döva i rapporten Valfrihet och värdighet

  Inlämnad
  2011-02-09
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • med anledning av prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

  Motion 2010/11:Ju11 av Lena Olsson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2010/11:Ju11 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över möjligheten

  Inlämnad
  2011-03-22
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2010/11:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Funktionshindersfrågor

  Funktionshindersfrågor

  Betänkande 2010/11:SoU11

  Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om funktionshindersfrågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, organisationsstöd och nationella informationskampanjer. Andra motioner handlar om behovsbedömning vid personlig assistans, åldersgräns för personlig assistans och bilstöd.

  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  16, 61 minuter
  Justering
  2011-03-03
  Debatt
  2011-03-16
  Beslut
  2011-03-17
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Barns rätt till glasögon

  Barns rätt till glasögon

  Interpellation 2010/11:257 av Olofsson, Eva (V)

  den 4 mars Interpellation 2010/11:257 Barns rätt till glasögon av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD Enligt Rädda Barnen lever ca 220 000 barn i Sverige i familjer som inte har råd att betala för det allra mest nödvändiga. I dessa familjer och i flera andra finns det inget ekonomiskt utrymme att köpa

  Inlämnad
  2011-03-04
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Vaken jour i beslut om assistansersättning

  Skriftlig fråga 2010/11:378 av Olofsson, Eva (V)

  den 15 mars Fråga 2010/11:378 Vaken jour i beslut om assistansersättning av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD Många som är berättigade till personlig assistans har behov av assistans på natten. Man kan kräva aktiv tillsyn dygnet runt av livsnödvändiga skäl, exempelvis för att andningen behöver bevakas,

  Inlämnad
  2011-03-15
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet

  Motion 2010/11:C6 av Marianne Berg m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2010/11:C6 av Marianne Berg m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som

  Inlämnad
  2011-02-22
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2010/11:CU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag

Filter

Valda filter