Erkki Tammenoksa (S)

Född år
1935
Avliden
12 oktober 2017

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-01-13 – 1985-09-29

Riksdagsledamot

Ersättare
1985-10-14 – 1988-11-07

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1983-91. Suppl i Skatteutskottet 82/83-90/91 och Kulturutskottet 85/86. Led av Kulturutskottet 85/86-90/91.

Bostadsort

Skärholmen

Utbildning

Realexamen i Finland 53. Byggnadsarbetare 54-55. Metallarbetare i Stockholm 55-66. Föreståndare för Stockholms läns LO-distrikts invandrarbyrå 66-67. Assistent vid Stockholm Immigrant Service 67-69. Byråsekreterare vid statens invandrarverk 69-73, byrådirektör 73-75. 1:e byråsekreterare vid Stockholms läns vuxenutbildningsnämnd, senare centrala studiestödsnämnden, 75-80, byrådirektör 80-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Sverigefinska riksförbundet 76-79, ordf i förbundsrådet 91-93, och Axevalla folkhögskola 91-93. - Led av styrelsen för Svenska Metallindustriarbetarförbundets verkstadsklubb vid L M Ericsson i Älvsjö 64-66. - Led av styrelsen för Finska SAP-föreningen i Stockholm, ordf 67 och 72-75, Skärholmen-Hägerstens finska SAP-förening, ordf 78-92, Stockholms arbetarekommuns 12:e krets 86-95 och Sätra SAP-förening 91-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av styrelsen för konstfackskolan 78-84, vice ordf 79-84, och statens institut för läromedelsinformation/läromedel 83-92. Led av delegationen för invandrarforskning 86-90, ordf 86-90, och utlänningsnämnden 92-. Nämndeman i kammarrätten i Stockholm 91-93. - Led av kontokortskommittén 83-84 och artistbeskattningskommittén 85-89.

Kommunala uppdrag

Led av Stockholms kommunfullmäktige 74-82. Led av kulturnämnden 74-85 kommunala handikapprådet 74-82, konstnämnden för utsmyckning av offentliga platser 92, ordf 92, och konstrådet 93-95, ordf 93-95.

Föräldrar

Diplomingenjören Olavi Tammenoksa och Elma Kaarna

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Förbättrad lärarutbildning för minoriteter

  Motion 1988/89:Ub682 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub682 av Erkki Tammenoksa m.fl. s Förbättrad lärarutbildning för minoriteter Mångå undersökningar, rapporter och förslag har under årens lopp skrivits för att förbättra utbildningssituationen för en av landets minoritetsgrupper,

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Medborgarvittnen vid häkten

  Motion 1988/89:Ju511 av Stig Gustafsson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju511 av Stig Gustafsson m.fl. s Medborgarvittnen vid häkten Mot. 1988/89 Ju511-515 Det är på olika sätt omvittnat att vistelse på häkte innebär en särskilt svår situation för den intagne. Inte minst har den aktuella diskussionen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvarterspolisverksamheten

  Motion 1988/89:Ju216 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju216 av Erkki Tammenoksa m.fl. s Kvarterspolisverksamheten Mot bakgrunden av ökande brottslighet i främst våra storstadsområden måste det ifrågasättas om problemen i längden kan bemästras bara genom att öka resurserna för brottsbekämpning.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:JuU15 1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Flyktingkvoten

  Motion 1988/89:Sf534 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sf534 av Hans Göran Franck m.fl. s Flyktingkvoten Den svenska flyktingkvoten har under mer än 10 år omfattat 1 250 flyktingar per år. Under vissa år har kvoten inte tagits i anspråk. Under senare år har kvoten däremot överskridits.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Asylsökande flyktingar med handikapp

  Motion 1988/89:Sf522 av Erkki Tammenoksa (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf522 av Erkki Tammenoksa s Asylsökande flyktingar med handikapp Bland de asylsökande som kommer till Sverige finns också enstaka personer med allvarliga funktionsnedsättningar. Det är viktigt att rehabiliterande insatser kan

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbud mot besök av kärnvapenbestyckade fartyg

  Motion 1988/89:U414 av Stig Gustafsson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U414 av Stig Gustafsson m.fl. s Förbud mot besök av kärnvapenbestyckade fartyg Garantier om kärnvapenfrihet som villkor för besök av örlogsfartyg i svenska hamnar och sambandet med upprustningen till havs Trots att supermakterna

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:UU23
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • De svensk-finska institutionernas framtid

  Motion 1988/89:Sf517 av Erkki Tammenoksa m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf517 av Erkki Tammenoksa m. fl. s De svensk-finska institutionernas framtid Den stora invandringen från Finland har inneburit att i Sverige lever hundratusentals människor som har finskt ursprung. De finska invandrarna har bildat

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Översyn av vuxenstudiestödet

  Motion 1988/89:Sf405 av Berit Oscarsson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sf405 av Berit Oscarsson m.fl. s Översyn av vuxenstudiestödet I årets budgetproposition har utbildningsministern bland annat på ett mycket positivt sätt poängterat vuxenutbildningens betydelse. Den behövs inte minst för att höja

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Massavrättningar och brott mot mänskliga rättigheter i Iran

  Motion 1988/89:U526 av Barbro Evermo Palmerlund m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U526 av Barbro Evermo Palmerlund m.fl. s Massavrättningar och brott mot mänskliga rättigheter i Iran Det utan tvivel stora antalet avrättningar som ägt rum i Iran mellan 1979 och 1985, enligt olika källor uppgående till minst

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svenska som andraspråk för invandrarelever

  Motion 1988/89:Ub277 Erkki Tammenoksa (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub277 LahjaExnerm.fi. Svenska som andraspråk för invandrarelever Mot. 1988/89 Ub277-285 Skolöverstyrelsen har i sin anslagsframställan för 1989/90 föreslagit följande: För att förbättra studiesituationen för invandrarelever föreslår

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hemspråket i grundutbildningen för vuxna

  Motion 1988/89:Ub272 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub272 av Erkki Tammenoksa m.fl. s Hemspråket i grundutbildningen för vuxna De allmänna målen för vuxenutbildningen och de särskilda målen för grundvux som återfinns i läroplanen för kommunal vuxenutbildning, Lvux82, överensstämmer

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Undervisningen i svenska för invandrare

  Motion 1988/89:Ub244 av Berit Oscarsson och Erkki Tammenoksa (båda s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub244 av Berit Oscarsson och Erkki Tammenoksa båda s Undervisningen i svenska för invandrare Den 1 juli 1986 genomfördes reformen om svenskundervisning för vuxna invandrare. Kommunerna fick då ansvaret för genomförandet av grund-sfi

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Intresset för samhällsfrågor i skolan

  Motion 1988/89:Ub293 av Erkki Tammenoksa m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub293 av Erkki Tammenoksa m. fl. s Intresset för samhällsfrågor i skolan Mångå klagar på att Sverige inte har en naturlig självständighetsdag som anknyter till stora nationella händelser som t. ex. 14 juli i Frankrike, 17 maj

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för synskadade invandrare

  Motion 1988/89:Sf512 av Erkki Tammenoksa och Hans Göran Franck

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf512 av Erkki Tammenoksa och Hans Göran Franck båda s Åtgärder för synskadade invandrare Rätten för invandrare att lära sig svenska är fastställd i lagen 1986:159 om grundläggande svenskundervisning för invandrare. Kommuner

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ålderspension till flyktingar

  Motion 1988/89:Sf273 av Erkki Tammenoksa och Hans-Göran Franck

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sf273 av Erkki Tammenoksa och Hans-Göran Franck bådas Ålderspension till flyktingar Det händer att uppehållstillstånd beviljas en asylsökande som är i 60årsåldern. Den personen har då ingen möjlighet att kvalificera sig för svensk

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • avErkkiTammenoksam.fi. Bildundervisningen i skolan

  Motion 1988/89:Ub208

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub208 avErkkiTammenoksam.fi. Bildundervisningen i skolan Att framhäva de kreativa och estetiska ämnenas betydelse i vår skola i dessa dagar måste vara en uppgift för alla som känner ansvar över ungdomen, d.v.s framtiden. Utvecklingen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter