Emma Wallrup (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
Biolog/Företagare.
Född år
1971
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-07-01 – 2018-06-07

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-01-18 – 2012-04-09

Skatteutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-06-07
Ledamot
2014-07-01 – 2014-09-29
Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

Trafikutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-06-07

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2014-10-14 – 2018-06-07
Suppleant
2014-07-01 – 2014-09-29
Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

Finansutskottet

Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

EU-nämnden

Suppleant
2014-10-14 – 2017-04-25
Suppleant
2014-07-01 – 2014-10-07
Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14- (ersättare 120118-120409). Ledamot skatteutskottet 14 och trafikutskottet 14-. Extra suppleant skatteutskottet 12, miljö- och jordbruksutskottet 12 och EU-nämnden 12. Suppleant skatteutskottet 14-, miljö-och jordbruksutskottet 14- och EU-nämnden 14-.

Föräldrar

Teologen Inga Wallrup.

Utbildning

Biologiexamen, Naturresursprogrammet SLU, avslutande examen på Uppsala universitet 05.

Anställningar

Intendent på Svenska Botaniska Föreningen 05-07. Projektledare, klimatkampanj på Naturskyddsföreningen Uppsala län 07-09. Projektanställd, Naturskyddsföreningen på Biologiska museet i Uppsala, Biotopia 09-10. Sommarguide, Botaniska trädgården i Uppsala 00-12. Egen firma och vikariat inom äldreomsorgen plus politiska uppdrag 10-14.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Miljömålsberedningen 10-14.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Uppsala 06-10. Ersättare kommunstyrelsen 06-10. Ersättare, vatten- och avfallsnämnden, Uppsala kommun 06-10. Ersättare och ledamot, kollektivtrafiknämnden, Uppsala län 06-10. Ledamot, handikapprådet 06-10.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Kassör, ateljé IV våningen, 94-95. Ordförande, Frövännerna 04. Ordförande, Vänsterpartiet Uppsala 11-12.

Litteratur

Deciduous trees affect small-scale floristic diversity and tree regeneration in conifer forests - i tidskriften Scandinavian Journal of Forest Research, ISSN 0282-7581, vol. 21, nr 5, s. 399-404.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Klimatråd om hållbart resande

  Klimatråd om hållbart resande

  Interpellation 2016/17:600 av Emma Wallrup (V)

  Interpellation 2016/17:600 Klimatråd om hållbart resande av Emma Wallrup V till Statsrådet Isabella Lövin MP Situationen är mycket tuff på klimatområdet. Det råder inga tvivel om att vi nu är inne i en förändrad situation för jordens klimat. Tundran har gått in i en fas där den tinar allt fortare, och isavsmältningen

  Inlämnad
  2017-08-21
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Säkerhet kring fyrhjulingar

  Skriftlig fråga 2016/17:1693 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2016/17:1693 Säkerhet kring fyrhjulingar av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S På en vecka i juni har det har skett tre dödsfall på grund av fyrhjulingar. En man i Finspång avled den 16 juni i en olycka med fyrhjuling. I Skellefteå hamnade en man under en fyrhjuling som han färdades på och som välte.

  Inlämnad
  2017-06-28
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar

  Motion 2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur undantag från krav på strategisk miljöbedömning och krav på undersökning

  Inlämnad
  2017-06-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2017/18:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

  Sjöfartsfrågor

  Betänkande 2016/17:TU18

  Inspektioner av utländska fartygs barlastvattenhantering ska kunna göras i större utsträckning än i dag i svenska hamnar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i barlastvattenlagen.

  Barlastvatten är det havsvatten som pumpas ombord ett fartyg

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  30, 116 minuter
  Justering
  2017-05-30
  Bordläggning
  2017-06-14
  Debatt
  2017-06-15
  Beslut
  2017-06-20
 • Körkortstillstånd för före detta drogmissbrukare

  Skriftlig fråga 2016/17:1598 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2016/17:1598 Körkortstillstånd för före detta drogmissbrukare av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Vid förnyelse av körkort efter återkallelse på grund av exempelvis drogpåverkan kan enbart läkarräkningar för att påvisa man inte längre missbrukar i vissa fall nå upp till en summa av 20 00030 000 kronor

  Inlämnad
  2017-06-14
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

  Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

  Betänkande 2016/17:TU17

  Riksdagen sa nej till motionsförslag om bland annat järnvägsmarknaden, samhällsuppdrag för SJ AB, banavgifter och kollektivtrafikfrågor. Riksdagens motivering till det är främst att arbete redan pågår och att åtgärder i en del fall redan har gjorts.

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  32, 130 minuter
  Justering
  2017-05-18
  Bordläggning
  2017-05-31
  Debatt
  2017-06-01
  Beslut
  2017-06-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cykelfrågor

  Cykelfrågor

  Betänkande 2016/17:TU16

  Riksdagen sa nej till olika motionsförslag om cykelfrågor. Motionerna handlar bland annat om ett nationellt cykelkansli, infrastruktur- och trafiksäkerhetsåtgärder för cyklister och åtgärder för att öka användningen av elcyklar.

  Trafikutskottet, som förberett riksdagens

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  25, 104 minuter
  Justering
  2017-05-11
  Bordläggning
  2017-05-31
  Debatt
  2017-06-01
  Beslut
  2017-06-07
 • med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling

  Motion 2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. V med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att avyttra statens aktier i Metria AB. Riksdagen avslår regeringens förslag om att avyttra statens aktier i Swedish National

  Inlämnad
  2017-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2016/17:NU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

  Motion 2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. V med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om

  Inlämnad
  2017-05-04
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2016/17:NU20
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fossiloberoende transporter

  Fossiloberoende transporter

  Betänkande 2016/17:TU12

  För att minska flygtrafikens klimatpåverkan bör användning av biodrivmedel stödjas. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att genom lämpliga styrmedel främja användningen av biodrivmedel. Bland annat ska möjligheten att införa olika start- och

  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  24, 120 minuter
  Justering
  2017-04-06
  Bordläggning
  2017-04-18
  Debatt
  2017-04-19
  Beslut
  2017-04-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Yrkestrafik och taxi

  Yrkestrafik och taxi

  Betänkande 2016/17:TU13

  Det behövs en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Det anser riksdagen. Riksdagen uppmanar, i ett tillkännagivande, regeringen att tillsätta en sådan utredning.

  Åkerinäringen är av stor betydelse för hela det svenska

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  35, 120 minuter
  Justering
  2017-03-30
  Bordläggning
  2017-04-18
  Debatt
  2017-04-19
  Beslut
  2017-04-19
 • med anledning av skr. 2016/17:114 Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2016/17:3664 av Hans Linde m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2016/17:3664 av Hans Linde m.fl. V med anledning av skr. 2016/17:114 Strategisk exportkontroll 2016 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka inom EU för att unionen inför

  Inlämnad
  2017-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2016/17:UU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

  Motion 2016/17:3656 av Jens Holm m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2016/17:3656 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utsläppsmål till 2030 och 2040 för den icke-handlande sektorn ESR-sektorn bör antas utan möjlighet

  Inlämnad
  2017-03-29
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2016/17:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfartsfrågor

  Luftfartsfrågor

  Betänkande 2016/17:TU10

  Den 26 januari presenterade regeringen " En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem". Men riksdagen tycker inte regeringens flygstrategi är tillräcklig. Bland annat har regeringen inte lagt fokus på åtgärder som kan stärka flygets konkurrenskraft,

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  39, 144 minuter
  Justering
  2017-02-28
  Bordläggning
  2017-03-15
  Debatt
  2017-03-16
  Beslut
  2017-03-22
 • Utredning om särskilda persontransporter

  Skriftlig fråga 2016/17:1017 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2016/17:1017 Utredning om särskilda persontransporter av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen beslutade den 13 oktober 2016 att tillsätta en utredare som ska analysera reglerna för särskilda persontransporter, exempelvis färdtjänst och sjukresor. Syftet med utredningen är att identifiera problem

  Inlämnad
  2017-03-08
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

  Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

  Betänkande 2016/17:TU9

  Privata aktörer som tjänar på stora infrastruktursatsningar ska kunna ge tillbaka en del av värdeökningen för sina fastigheter till samhället. Det ska i sådana fall ske på frivillig väg och det bygger på att det kan antas att en fastighet ökar i värde till följd av infrastruktursatsningen.

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  14, 47 minuter
  Justering
  2017-02-21
  Bordläggning
  2017-02-28
  Debatt
  2017-03-01
  Beslut
  2017-03-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: It- och postfrågor

  It- och postfrågor

  Betänkande 2016/17:TU6

  Riksdagen sa nej till motioner som bland annat handlar om tillgången till elektroniska kommunikationer, användningen av 700 MHz-bandet, användningen av it för att minska miljöpåverkan samt olika frågor om postservicen. De huvudsakliga anledningarna är att det redan har utförts åtgärder, att en ny bredbandsstrategi har tagits fram samt att det pågår utredningsarbete gällande vissa frågor.

  Behandlade dokument
  38
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  15, 91 minuter
  Justering
  2017-01-24
  Bordläggning
  2017-02-21
  Debatt
  2017-02-22
  Beslut
  2017-02-22
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Försvarsminister Peter Hultqvist S Infrastrukturminister Anna Johansson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Närings- och innovationsminister

 • Utlokalisering av SAS

  Skriftlig fråga 2016/17:832 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2016/17:832 Utlokalisering av SAS av Emma Wallrup V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Inom flygbranschen finns en rad utvecklingstendenser som pressar branschen i olycklig riktning mot sämre arbetsvillkor. Flera flygbolag använder sig av bemanningsföretag för att driva sin grundläggande verksamhet,

  Inlämnad
  2017-02-13
  Besvarare
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Åtgärder mot illegal yrkestrafik

  Åtgärder mot illegal yrkestrafik

  Interpellation 2016/17:211 av Emma Wallrup (V)

  Interpellation 2016/17:211 Åtgärder mot illegal yrkestrafik av Emma Wallrup V till Statsrådet Anders Ygeman S Det sker i dag många olyckor med tunga lastbilar, och det finns ett stort antal olagliga lastbilsekipage på våra vägar. Riksdagen har beslutat att det utöver mer kännbara böter och sanktioner bör införas en effektivare

  Inlämnad
  2016-12-20
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)

Filter

Valda filter