Emma Wallrup (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
Biolog/Företagare.
Född år
1971
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-07-01 – 2018-06-07

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-01-18 – 2012-04-09

Skatteutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-06-07
Ledamot
2014-07-01 – 2014-09-29
Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

Trafikutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-06-07

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2014-10-14 – 2018-06-07
Suppleant
2014-07-01 – 2014-09-29
Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

Finansutskottet

Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

EU-nämnden

Suppleant
2014-10-14 – 2017-04-25
Suppleant
2014-07-01 – 2014-10-07
Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14- (ersättare 120118-120409). Ledamot skatteutskottet 14 och trafikutskottet 14-. Extra suppleant skatteutskottet 12, miljö- och jordbruksutskottet 12 och EU-nämnden 12. Suppleant skatteutskottet 14-, miljö-och jordbruksutskottet 14- och EU-nämnden 14-.

Föräldrar

Teologen Inga Wallrup.

Utbildning

Biologiexamen, Naturresursprogrammet SLU, avslutande examen på Uppsala universitet 05.

Anställningar

Intendent på Svenska Botaniska Föreningen 05-07. Projektledare, klimatkampanj på Naturskyddsföreningen Uppsala län 07-09. Projektanställd, Naturskyddsföreningen på Biologiska museet i Uppsala, Biotopia 09-10. Sommarguide, Botaniska trädgården i Uppsala 00-12. Egen firma och vikariat inom äldreomsorgen plus politiska uppdrag 10-14.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Miljömålsberedningen 10-14.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Uppsala 06-10. Ersättare kommunstyrelsen 06-10. Ersättare, vatten- och avfallsnämnden, Uppsala kommun 06-10. Ersättare och ledamot, kollektivtrafiknämnden, Uppsala län 06-10. Ledamot, handikapprådet 06-10.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Kassör, ateljé IV våningen, 94-95. Ordförande, Frövännerna 04. Ordförande, Vänsterpartiet Uppsala 11-12.

Litteratur

Deciduous trees affect small-scale floristic diversity and tree regeneration in conifer forests - i tidskriften Scandinavian Journal of Forest Research, ISSN 0282-7581, vol. 21, nr 5, s. 399-404.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Filter

Valda filter