Emma Wallrup (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
Biolog/Företagare.
Född år
1971
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-07-01 – 2018-06-07

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-01-18 – 2012-04-09

Skatteutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-06-07
Ledamot
2014-07-01 – 2014-09-29
Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

Trafikutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-06-07

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2014-10-14 – 2018-06-07
Suppleant
2014-07-01 – 2014-09-29
Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

Finansutskottet

Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

EU-nämnden

Suppleant
2014-10-14 – 2017-04-25
Suppleant
2014-07-01 – 2014-10-07
Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14- (ersättare 120118-120409). Ledamot skatteutskottet 14 och trafikutskottet 14-. Extra suppleant skatteutskottet 12, miljö- och jordbruksutskottet 12 och EU-nämnden 12. Suppleant skatteutskottet 14-, miljö-och jordbruksutskottet 14- och EU-nämnden 14-.

Föräldrar

Teologen Inga Wallrup.

Utbildning

Biologiexamen, Naturresursprogrammet SLU, avslutande examen på Uppsala universitet 05.

Anställningar

Intendent på Svenska Botaniska Föreningen 05-07. Projektledare, klimatkampanj på Naturskyddsföreningen Uppsala län 07-09. Projektanställd, Naturskyddsföreningen på Biologiska museet i Uppsala, Biotopia 09-10. Sommarguide, Botaniska trädgården i Uppsala 00-12. Egen firma och vikariat inom äldreomsorgen plus politiska uppdrag 10-14.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Miljömålsberedningen 10-14.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Uppsala 06-10. Ersättare kommunstyrelsen 06-10. Ersättare, vatten- och avfallsnämnden, Uppsala kommun 06-10. Ersättare och ledamot, kollektivtrafiknämnden, Uppsala län 06-10. Ledamot, handikapprådet 06-10.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Kassör, ateljé IV våningen, 94-95. Ordförande, Frövännerna 04. Ordförande, Vänsterpartiet Uppsala 11-12.

Litteratur

Deciduous trees affect small-scale floristic diversity and tree regeneration in conifer forests - i tidskriften Scandinavian Journal of Forest Research, ISSN 0282-7581, vol. 21, nr 5, s. 399-404.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Förbättrad samordning vid tågförseningar

  Skriftlig fråga 2017/18:1325 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2017/18:1325 Förbättrad samordning vid tågförseningar av Emma Wallrup V till Statsrådet Tomas Eneroth S Vi har de senaste veckorna sett många stora förseningar på järnvägen som enligt Trafikverket beror på ökat underhållsarbete. Det är positivt att den ökade summa som lagts på underhåll efter Vänsterpartiets påtryckningar

  Inlämnad
  2018-05-21
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Kontroll av järnvägsunderhållet

  Skriftlig fråga 2017/18:531 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2017/18:531 Kontroll av järnvägsunderhållet av Emma Wallrup V till Statsrådet Tomas Eneroth S Drift och underhåll av transportsystemet innebär att genomföra åtgärder för att säkerställa att de statliga väganläggningarna och järnvägsanläggningarna upprätthåller den funktion som de är avsedda för. Åtgärder ska bidra

  Inlämnad
  2017-12-21
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Säkerhet kring fyrhjulingar

  Skriftlig fråga 2016/17:1693 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2016/17:1693 Säkerhet kring fyrhjulingar av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S På en vecka i juni har det har skett tre dödsfall på grund av fyrhjulingar. En man i Finspång avled den 16 juni i en olycka med fyrhjuling. I Skellefteå hamnade en man under en fyrhjuling som han färdades på och som välte.

  Inlämnad
  2017-06-28
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Körkortstillstånd för före detta drogmissbrukare

  Skriftlig fråga 2016/17:1598 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2016/17:1598 Körkortstillstånd för före detta drogmissbrukare av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Vid förnyelse av körkort efter återkallelse på grund av exempelvis drogpåverkan kan enbart läkarräkningar för att påvisa man inte längre missbrukar i vissa fall nå upp till en summa av 20 00030 000 kronor

  Inlämnad
  2017-06-14
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Utredning om särskilda persontransporter

  Skriftlig fråga 2016/17:1017 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2016/17:1017 Utredning om särskilda persontransporter av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen beslutade den 13 oktober 2016 att tillsätta en utredare som ska analysera reglerna för särskilda persontransporter, exempelvis färdtjänst och sjukresor. Syftet med utredningen är att identifiera problem

  Inlämnad
  2017-03-08
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Utlokalisering av SAS

  Skriftlig fråga 2016/17:832 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2016/17:832 Utlokalisering av SAS av Emma Wallrup V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Inom flygbranschen finns en rad utvecklingstendenser som pressar branschen i olycklig riktning mot sämre arbetsvillkor. Flera flygbolag använder sig av bemanningsföretag för att driva sin grundläggande verksamhet,

  Inlämnad
  2017-02-13
  Besvarare
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
 • Åklagares kompetens för att stävja fusk inom åkeribranschen

  Skriftlig fråga 2016/17:54 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2016/17:54 Åklagares kompetens för att stävja fusk inom åkeribranschen av Emma Wallrup V till Statsrådet Anders Ygeman S Den svenska åkerinäringen befinner sig i djup kris. Få andra branscher är så hårt utsatta när det gäller oseriösa aktörer, dumpning av sociala villkor och utnyttjande av arbetskraft från andra

  Inlämnad
  2016-09-30
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Nattågen till Jämtland

  Skriftlig fråga 2015/16:1258 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2015/16:1258 Nattågen till Jämtland av Emma Wallrup V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S SJ har under lång tid kört nattågstrafik till Jämtland. Trafiken har varit betydelsefull för befolkningen, turismen och övrigt näringsliv. I år kommer dock SJ, på kommersiella grunder, att kraftigt begränsa

  Inlämnad
  2016-05-20
  Besvarare
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Skriftlig fråga 2015/16:1028 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2015/16:1028 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Bestämmelser om parkeringstillstånd för rörelsehindrade regleras i trafikförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade TSFS 2009:73Under vissa

  Inlämnad
  2016-03-23
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Trafikverkets inriktningsuppdrag för planperioden 2018-2029

  Skriftlig fråga 2015/16:531 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2015/16:531 Trafikverkets inriktningsuppdrag för planperioden 20182029 av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 20182029 redovisades till regeringen den 30 november 2015. Underlaget utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen,

  Inlämnad
  2015-12-18
  Besvarare
  Statsrådet Anna Johansson (S)
 • Ändrad ersättning vid SJ:s förseningar

  Skriftlig fråga 2014/15:539 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2014/15:539 Ändrad ersättning vid SJ:s förseningar av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Tågförseningarna i Sverige är av olika skäl omfattande. Många resenärer tvingas till en vardag med stor osäkerhet och stress på grund av bristande tillförlitlighet i vårt tågsystem. Förseningsstatistiken för persontrafiken

  Inlämnad
  2015-05-19
  Besvarare
  Anna Johansson (S)
 • Regeringens åtgärder med anledning av Postuppropet

  Skriftlig fråga 2014/15:232 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2014/15:232 Regeringens åtgärder med anledning av Postuppropet av Emma Wallrup V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Fackförbundet Seko har nyligen överlämnat drygt 13 500 namnunderskrifter från anställda inom Postnord till såväl trafikutskottets ordförande som Postnords ledning. Namninsamlingen

  Inlämnad
  2015-02-16
  Besvarare
  Mikael Damberg (S)
 • Trafikverkets planerade banunderhåll

  Skriftlig fråga 2014/15:187 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2014/15:187 Trafikverkets planerade banunderhåll av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S SJ:s vd Crister Fritzon har påtalat att Trafikverkets utspel om att viktiga insatser för järnvägen och resenärerna avbryts på grund av att höstens budgetbeslut i riksdagen inte är acceptabelt och trovärdigt, detta

  Inlämnad
  2015-02-02
  Besvarare
  Anna Johansson (S)
 • Konfliktrisken kring vattenfrågor

  Skriftlig fråga 2013/14:754 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2013/14:754 Konfliktrisken kring vattenfrågor av Emma Wallrup V till Utrikesminister Carl Bildt M Vatten är grundläggande för vår överlevnad. Vi klarar oss inte länge utan vatten och det går åt mycket vatten vid livsmedelsproduktionen. Det skapar därför en stor desperation om vi inte har tillgång till vatten. Vattnets

  Inlämnad
  2014-08-14
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Åtgärder för att minska metanutsläppen

  Skriftlig fråga 2011/12:380 av Wallrup, Emma (V)

  den 16 februari Fråga 2011/12:380 Åtgärder för att minska metanutsläppen av Emma Wallrup V till utrikesminister Carl Bildt M Nya uppskattningar pekar på att det nu avgår stora mängder metan från den sibiriska tundran. Metan är en mycket potent växthusgas. Det kan enligt experterna komma att bli ett stort problem

  Inlämnad
  2012-02-16
  Besvarare
  Carl Bildt (M)

Filter

Valda filter