Elver Jonsson (FP)

Född år
1936
Avliden
2 januari 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-12-15 – 2002-09-30
Ledig
1992-11-15 – 1992-12-14
Ordinarie
1976-10-03 – 1992-11-14

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Vice ordförande
1991-09-29 – 1994-10-01
Vice ordförande
1988-10-02 – 1991-09-29
Vice ordförande
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ordförande
1979-09-30 – 1982-10-02
Ordförande
1978-10-02 – 1979-09-29
Ledamot
1976-10-03 – 1978-10-02

Socialutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1985-09-29 – 1994-10-02
Suppleant
1979-09-30 – 1985-09-29

Valberedningen

Ledamot
1985-09-29 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 71-72, Utbildningsutskottet 71-78/79, Näringsutskottet 73, Konstitutionsutskottet 75/76 och Socialutskottet 82/83-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 76/77-, ordförande 78/79-81/82, vice ordförande 85/86-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 79/80-84/85 och Trafikutskottet 85/86-. Ledamot av Trafikutskottet 78/79-81/82, Valberedningen 85/86-, Nordiska rådets svenska delegation 84/85- och Krigsdelegationen 91/92-93/94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88-.

Bostadsort

Alingsås

Utbildning

Fortsättningsskola. Postiljonskurs 56. Anställd vid postverket 55, postiljon 57-. Expeditionskurs 58-59. Övervakare 62-70. Akademiska studier i statskunskap 67. Arbetsledarkurs 69-70.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolans Älvsborgsdistrikt, ordförande 71-85. - Ledamot av styrelsen för Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF)-Ungdom, ordförande 73-80, och ledamot av MHF:s förbundsstyrelse 79-, ordförande 88-, samt Nordiska unionen för alkoholfri trafik 78-88, ordförande 82-88. - Kårchef för Svenska Missionsförbundets Ungdom:s scouter i Alingsås 63-70. Ledamot av styrelsen för Svenska Missionsförbundet 83-, ordförande 85-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 92 av Svenska Postförbundet, kassör 62-68. Ledamot av styrelsen för Alingsås folkpartiavdelning 68-86, vice ordförande 71-76, ordförande 76-86, och Älvsborgs läns länsförbund av Folkpartiet 72-, ordförande 84-, och ordförande i dess arbetsutskott 72-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Samhällsföretag 79-83. Ledamot av socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor 79-83 och nämnden för regionalpolitiska frågor 83-86. - Ledamot av handikapputredningen 71-77, stimulansutredningen 74, nya arbetsrättskommittén 76-82, nya organisationskommittén för skyddat arbete 78-79, bilstödskommittén 79-82, ordförande 79-82, samt väg- och sjöfyllerikommittén 92. Särskild utredare i museijärnvägsutredningen 77-79.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Alingsås stads/kommunfullmäktige 67-79. Ledamot av drätselkammaren 68-70. Ledamot av valberedningen 67-73 och skolstyrelsen 64-68. Övervakare 62-70. - Ledamot av styrelsen för Fristads folkhögskola 65-79 och Hjälmareds folkhögskola 75-.

Föräldrar

Lantbrukaren Anders Jonsson och Ruth Svensson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • nationsbeteckning på registreringsskyltar

  Skriftlig fråga 2000/01:1478 av Jonsson, Elver (fp)

  den 29 juni Fråga 2000/01:1478 av Elver Jonsson fp till näringsminister Björn Rosengren om nationsbeteckning på registreringsskyltar I de flesta EU-länder finns numera möjligheten att komplettera bilens registreringsskylt med en EU-symbol och sitt lands nationella bokstav i ett blått fält på vänster kant av skylten.

  Inlämnad
  2001-06-29
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av skr. 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation

  Motion 2000/01:A20 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:A20 av Jonsson, Elver fp med anledning av skr. 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en ny myndighet skapas i stället för nuvarande AMS och ges en ny roll, som främjar

  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2000/01:TU13

  Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med en samlad redovisning av de åtgärder som bör vidtas för att öka säkerheten för barn i trafiken. En sådan redovisning bör ske i ljuset av FN:s konvention om barnets rättigheter och riksdagens beslut hösten 1997 om målen för trafiksäkerheten, dvs. nollvisionen

  Behandlade dokument
  30
  Anföranden och repliker
  26, 1 minuter
  Beredning
  2001-03-20
  Justering
  2001-05-15
  Debatt
  2001-05-31
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Dalslands

  Dalslands

  Interpellation 2000/01:422 av Jonsson, Elver (fp)

  den 26 april Interpellation 2000/01:422 av Elver Jonsson fp till näringsminister Björn Rosengren om Dalsland Den regionala klyvningen i Sverige, mellan storstäder och landsbygd, blir allt större. Långa avstånd gör att inte alla delar av landet kan få del av den tillväxtnivå som finns t.ex. i expansionsområdena. I ca

  Inlämnad
  2001-04-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: forskning om kvinnors ohälsa

  forskning om kvinnors ohälsa

  Interpellation 2000/01:416 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

  den 26 april Interpellation 2000/01:416 av Carina Adolfsson Elgestam s till utbildningsminister Thomas Östros om forskning om kvinnors ohälsa Vi har en oroväckande ökning av sjukskrivningarna. Det är medelålders kvinnor som svarar för den största ökningen. Problem med nacke och rygg är några av orsakerna. Men det som

  Inlämnad
  2001-04-26
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: effektivisering av CSN:s verksamhet

  effektivisering av CSN:s verksamhet

  Interpellation 2000/01:389 av Narti, Ana Maria (fp)

  den 19 april Interpellation 2000/01:389 av Ana Maria Narti fp till utbildningsminister Thomas Östros om effektivisering av CSN:s verksamhet I mars förra året kritiserade Riksdagens revisorer Centrala Studiestödsnämnden, CSN, för dess långa handläggningstider. Sedan dess förefaller situationen inte ha blivit bättre

  Inlämnad
  2001-04-20
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: universitetens och högskolornas indirekta kostnader

  universitetens och högskolornas indirekta kostnader

  Interpellation 2000/01:385 av Bill, Per (m)

  den 10 april Interpellation 2000/01:385 av Per Bill m till utbildningsminister Thomas Östros om universitetens och högskolornas indirekta kostnader I regleringsbrev för 2001 anges att Med anledning av regeringens proposition 2000/01:3 Forskning och förnyelse ska universitet och högskolor för projekt som ingås efter

  Inlämnad
  2001-04-10
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS

  Motion 2000/01:T13 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:T13 av Skårvik, Kenth fp med anledning av prop. 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om en utförsäljning av de resterande statligt ägda aktierna i SAS. Propositionen Regeringen föreslår i propositionen

  Inlämnad
  2001-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:TU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stillbild från Debatt om förslag: Migration och asylpolitik

  Migration och asylpolitik

  Betänkande 2000/01:SfU9

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av den svenska migrationspolitiken mot bakgrund av migrations- och flyktingsituationen i världen. Redovisningen avser i huvudsak 1999 och i vissa avseenden också utvecklingen under första halvåret 2000.

  Behandlade dokument
  42
  Anföranden och repliker
  93, 199 minuter
  Justering
  2001-04-19
  Debatt
  2001-05-04
  Beslut
  2001-05-09
 • med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa

  Motion 2000/01:U18 av Karl-Göran Biörsmark och Elver Jonsson (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:U18 av Biörsmark, Karl-Göran fp med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en tidtabell för enskilda länders

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  47
  Utskottsberedning
  -------------------------------2000/01:UU9
  Riksdagsbeslut
  (47 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi20 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi20 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Svensk ekonomi är i stort behov av systemreformer. Det gäller enligt vår uppfattning oavsett konjunkturläge. Denna motion föreslår åtta större systemreformer. I den avmattning

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  58
  Utskottsberedning
  -----------------------------2000/01:FiU20 2000/01:FiU27 2000/01:FiU29 2000/01:KU23
  Riksdagsbeslut
  (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • jämställdhet med förhinder

  Interpellation 2000/01:408 av Jonsson, Elver (fp)

  den 25 april Interpellation 2000/01:408 av Elver Jonsson fp till jordbruksminister Margareta Winberg om jämställdhet med förhinder I internationell jämförelse har Sverige nått förhållandevis långt gällande jämställdhet mellan män och kvinnor. Sverige har en hög andel kvinnor i riksdag och regering. Lagstiftningen står

  Inlämnad
  2001-04-25
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet - information och uppföljning av handlingsplanen

  Motion 2000/01:Ju28 av Elver Jonsson (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju28 av Jonsson, Elver fp med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet information och uppföljning av handlingsplanen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rättsväsendets förändringar skall

  Inlämnad
  2001-04-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • trafiksäkerheten

  Interpellation 2000/01:376 av Jonsson, Elver (fp)

  den 9 april Interpellation 2000/01:376 av Elver Jonsson fp till näringsminister Björn Rosengren om trafiksäkerheten I trafiksäkerhetsarbetet behövs det ett helt batteri om trafikanters liv och hälsa ska kunna säkras. Vägstandard, fordonskapacitet, förarutbildning och fortbildning är tre centrala områden som måste anses

  Inlämnad
  2001-04-09
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • nordiskt samarbete

  Interpellation 2000/01:372 av Jonsson, Elver (fp)

  den 6 april Interpellation 2000/01:372 av Elver Jonsson fp till statsrådet Leif Pagrotsky om nordiskt samarbete Det nordiska samarbetet bygger på en genuin värdegemenskap mellan fem länder och tre självstyrande områden i Norden. Det nordiska samarbetet är unikt i världen genom sin stabilitet, folkliga förankring och

  Inlämnad
  2001-04-06
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen

  Motion 2000/01:So63 av Elver Jonsson m.fl. (fp, s, mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So63 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår förslaget om generellt lördagsöppna systembutiker och tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försöket i stället får

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:93 ILO:s konvention och rekommendation om de värsta formerna av barnarbete m.m.

  Motion 2000/01:A12 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:A12 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 2000/01:93 ILO:s konvention och rekommendation om de värsta formerna av barnarbete m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de privata arbetsförmedlingarnas roll på

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -------2000/01:AU8
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000

  Motion 2000/01:U10 av Karl-Göran Biörsmark och Elver Jonsson (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:U10 av Biörsmark, Karl-Göran fp med anledning av skr. 2000/01:90 Nordisk samarbete 2000 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det nordiska samarbetet och Västnorden. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2001-03-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:UU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • stöd till högskolor

  Interpellation 2000/01:335 av Jonsson, Elver (fp)

  den 26 mars Interpellation 2000/01:335 av Elver Jonsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om stöd till högskolor Nyligen har utbildningsministern meddelat att mer resurser ska tillföras grundutbildningen inom humaniora och samhällsvetenskap. Det ligger helt i linje med de förslag som Folkpartiet tidigare har

  Inlämnad
  2001-03-26
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar?

  Motion 2000/01:T10 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:T10 av Skårvik, Kenth fp med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomarbetade förslag som samlat tar hänsyn till ekonomi, rationalitet och miljömässiga

  Inlämnad
  2001-03-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ----2000/01:TU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter