Dan Hovskär (KD)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Parti
Kristdemokraterna
Valkrets
Västra Götalands läns östra, plats 102
Född år
1970
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare

Civilutskottet

Suppleant

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Näringsutskottet

Suppleant

Socialutskottet

Suppleant

Trafikutskottet

Suppleant

Utbildningsutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2022-10-18 – 2026-09-21

Civilutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Näringsutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Socialutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Trafikutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

 • Stillbild från Debatt om förslag: Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Betänkande 2022/23:SoU21

  Riksdagen sa nej till ett sjuttiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om stöd till personer med funktionsnedsättning. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, statligt huvudmannaskap för personlig assistans och bilstöd.

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  20, 70 minuter
  Justering
  2023-05-25
  Bordläggning
  2023-06-02
  Debatt
  2023-06-07
  Beslut
  2023-06-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  Betänkande 2022/23:SoU10

  Större tillgänglighetskrav ska ställas på vissa produkter och tjänster. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv.

  Produkter som omfattas av de nya reglerna är exempelvis datorer, smarttelefoner, betalningsterminaler, kontantautomater,

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  7, 40 minuter
  Justering
  2023-04-25
  Bordläggning
  2023-05-02
  Debatt
  2023-05-03
  Beslut
  2023-05-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

  Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

  Betänkande 2022/23:SoU14

  Riksdagen sa nej till cirka 110 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022 och hänvisar främst till pågående arbete.

  Några av förslagen handlar om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården, patienter utsatta för våld, registerkontroll,

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  35, 107 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-26
  Debatt
  2023-04-27
  Beslut
  2023-05-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsa

  Folkhälsa

  Betänkande 2022/23:SoU20

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner som lämnats under den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är bland annat arbete som redan pågår inom de frågor som motionerna tar upp.

  Förslagen handlar exempelvis om folkhälsoarbetets organisation och folkhälsofrämjande insatser, smittskydd och vaccinationer.

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  24, 86 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-12
  Debatt
  2023-04-13
  Beslut
  2023-04-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Betänkande 2022/23:SoU19

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om den övergripande politiken för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, den så kallade ANDTS-politiken. Riksdagen pekar på

  Behandlade dokument
  53
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  48, 125 minuter
  Justering
  2023-03-16
  Bordläggning
  2023-03-22
  Debatt
  2023-03-23
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Äldreomsorg

  Äldreomsorg

  Betänkande 2022/23:SoU22

  Riksdagen sa nej till de cirka 90 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, framförallt med hänvisning till pågående arbete.

  Förslagen i motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och finansiering, personalkontinuitet och villkor, språkkrav för personal i äldreomsorgen samt näring och måltider för de äldre.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  45 
  Anföranden och repliker
  36, 95 minuter
  Justering
  2023-03-09
  Bordläggning
  2023-03-15
  Debatt
  2023-03-16
  Beslut
  2023-03-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

  Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

  Betänkande 2022/23:SoU5

  Riksdagen sa nej till regeringens förslag om ändrade förutsättningar när regioner tecknar avtal med privata vårdgivare som även har försäkringsbolag som uppdragsgivare. Regeringens förslag gäller förändringar i hälso- och sjukvårdslagen och innebär att det ska framgå i avtalet

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 98 minuter
  Justering
  2022-12-08
  Bordläggning
  2023-01-24
  Debatt
  2023-01-25
  Beslut
  2023-01-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: En ny biobankslag

  En ny biobankslag

  Betänkande 2022/23:SoU4

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny biobankslag. Lagen ska reglera hur prover av identifierbart humanbiologiskt material ska få samlas in, bevaras och användas i en biobank.

  Den nya biobankslagen får ett utökat tillämpningsområde jämfört med nuvarande

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  6, 21 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2023-01-24
  Debatt
  2023-01-25
  Beslut
  2023-01-25
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Civilminister Erik Slottner KDMigrationsminister Maria Malmer Stenergard M besvarar

 • Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

  Motion 2022/23:1586 av Magnus Oscarsson och Dan Hovskär (båda KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1586 av Magnus Oscarsson och Dan Hovskär båda KD Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2022/23:KU24 2022/23:UU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel

  Motion 2022/23:1572 av Dan Hovskär (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1572 av Dan Hovskär KD Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är idag alltför beroende

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:MJU18
 • Beredskapslager för livsmedel

  Motion 2022/23:1571 av Dan Hovskär (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1571 av Dan Hovskär KD Beredskapslager för livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beredskapslager för livsmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med det nu rådande oron som finns i vårt när område, behöver vi tillse

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:MJU18
 • Utbyggnad av järnvägen mellan Alingsås och Göteborg

  Motion 2022/23:1570 av Dan Hovskär (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1570 av Dan Hovskär KD Utbyggnad av järnvägen mellan Alingsås och Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya järnvägsspår på sträckan AlingsåsGöteborg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västra stambanan utgör idag en

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Väg 46 mellan Falköping och Skövde

  Motion 2022/23:1569 av Dan Hovskär (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1569 av Dan Hovskär KD Väg 46 mellan Falköping och Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sträckan Falköping och Borgunda FalköpingSkövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att kunna bo och verka i hela Sverige är

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägssträckan Falköping–Jönköping

  Motion 2022/23:1568 av Dan Hovskär (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1568 av Dan Hovskär KD Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägssträckan FalköpingJönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kapacitetshöjande åtgärder på järnvägssträckan FalköpingJönköping och tillkännager detta för regeringen. Motivering

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Begravningsverksamhet

  Motion 2022/23:1367 av Dan Hovskär (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1367 av Dan Hovskär KD Begravningsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning om huruvida Svenska kyrkan bör bedriva egna begravningsbyråer samtidigt som de erhåller positionen som huvudman för

  Inlämnad
  2022-11-22
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Finansminister Elisabeth Svantesson M Justitieminister Gunnar Strömmer M Kulturminister Parisa Liljestrand M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Utbildningsminister Mats Persson L Skolminister Lotta Edholm L Socialminister Jakob Forssmed KD Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Utbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Demokrati och mänskliga rättigheter

  Demokrati och mänskliga rättigheter

  Demokrati och mänskliga

Filter