Ciczie Weidby (V)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län, plats 150
Titel
Handelsanställd.
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot

Civilutskottet

Suppleant

Utbildningsutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2022-02-04 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2022-02-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 18- och socialförsäkringsutskottet 18-.

Utbildning

Grundskola, Flahultsskolan, Jönköpings kommun, slutår 90. Gymnasieutbildning på folkhögskolenivå, Södra Vätterbygdens folkhögskola och Ädelfors folkhögskola, slutår 97. Enstaka kurser, Lunds universitet 98-02.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Jönköping 14-18.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Arbetsförmedlingens nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning

  Skriftlig fråga 2022/23:759 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:759 Arbetsförmedlingens nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Den 29 maj meddelade Arbetsförmedlingen att myndigheten inför nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning för

  Inlämnad
  2023-06-09
  Svarsdatum
  2023-06-21
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • Plattformsdirektivet

  Skriftlig fråga 2022/23:746 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:746 Plattformsdirektivet av Ciczie Weidby V till Statsrådet Paulina Brandberg L Den 1213 juni ska EU-ländernas arbetsmarknadsministrar, inom ramen för Europeiska unionens råd, rösta om EU-kommissionens förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbetare plattformsdirektivetI dag arbetar

  Inlämnad
  2023-06-01
  Svarsdatum
  2023-06-07
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Arbetsförmedlingen

  Skriftlig fråga 2022/23:673 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:673 Arbetsförmedlingen av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Arbetsförmedlingens anslag för 2023 ökas med 50 miljoner kronor för att ge myndigheten bättre förutsättningar att hantera en ökande arbetslöshet prop. 2022/23:99,

  Inlämnad
  2023-05-12
  Svarsdatum
  2023-05-24
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • Regeringens hantering av omställningsstudiestödet

  Skriftlig fråga 2022/23:602 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:602 Regeringens hantering av omställningsstudiestödet av Ciczie Weidby V till Utbildningsminister Mats Persson L Förra veckan rapporterade Sveriges Radios Ekot att CSN inte kommer att hinna med att hantera alla ansökningar om omställningsstudiestöd. Enligt CSN:s prognos kommer knappt 5 000 personer att

  Inlämnad
  2023-04-25
  Svarsdatum
  2023-05-03
  Besvarare
  Utbildningsminister Mats Persson (L)
 • Arbetsvillkor inom äldreomsorgen

  Skriftlig fråga 2022/23:599 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:599 Arbetsvillkor inom äldreomsorgen av Ciczie Weidby V till Statsrådet Paulina Brandberg L Enligt ny statistik från SKR är närmare en femtedel av personalen inom äldreomsorgen timanställd. Andelen timanställda har visserligen minskat något de senaste åren, men utvecklingen går långsamt och i många kommuner

  Inlämnad
  2023-04-24
  Svarsdatum
  2023-05-03
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Arbetsförmedlingens kontroll av privata jobbmatchare

  Skriftlig fråga 2022/23:566 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:566 Arbetsförmedlingens kontroll av privata jobbmatchare av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Tidningen Arbetet har tagit del av en ännu inte offentliggjord rapport från Arbetsförmedlingens internrevision. Rapporten visar på mycket allvarliga brister i myndighetens

  Inlämnad
  2023-04-17
  Svarsdatum
  2023-04-26
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • Etableringsjobb

  Skriftlig fråga 2022/23:508 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:508 Etableringsjobb av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Hösten 2017 undertecknade LO, Unionen och Svenskt Näringsliv nedan benämnda parternaen förhandlingsuppgörelse om etableringsjobb en ny typ av kollektivavtalad, subventionerad anställning för nyanlända och

  Inlämnad
  2023-03-30
  Svarsdatum
  2023-04-12
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • Regeringens stöd till Danmark i mål C-19/23 om minimilöner

  Skriftlig fråga 2022/23:491 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:491 Regeringens stöd till Danmark i mål C-19/23 om minimilöner av Ciczie Weidby V till Statsrådet Paulina Brandberg L I oktober 2022 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv EU 2022/2041 om tillräckliga minimilöner i EU minimilönedirektivetSverige och Danmark röstade nej. En enig riksdag har slagit

  Inlämnad
  2023-03-24
  Svarsdatum
  2023-04-05
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur

  Skriftlig fråga 2022/23:464 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:464 Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur av Ciczie Weidby V till Statsrådet Paulina Brandberg L År 2016 inledde Arbetsmiljöverket ett arbete med att förändra regelstrukturen för myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Syftet med arbetet är, enligt Arbetsmiljöverket, att ge myndighetens målgrupper

  Inlämnad
  2023-03-15
  Svarsdatum
  2023-03-22
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Hyvling

  Skriftlig fråga 2022/23:345 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:345 Hyvling av Ciczie Weidby V till Statsrådet Paulina Brandberg L I oktober 2022 varslade klädkedjan Hennes Mauritz, H  M, omkring 400 anställda i 69 butiker runt om i Sverige om uppsägning, vilket var en del i ett globalt program för att minska företagets kostnader. Fackförbundet Handels har därefter

  Inlämnad
  2023-02-14
  Svarsdatum
  2023-02-22
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Villkoren för utländska bärplockare i Sverige

  Skriftlig fråga 2022/23:265 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:265 Villkoren för utländska bärplockare i Sverige av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Dagens Arena har i en serie artiklar granskat bärbranschen och villkoren för de i huvudsak thailändska bärplockare som utför arbetet. Granskningen visar på allvarliga missförhållanden:

  Inlämnad
  2023-01-25
  Svarsdatum
  2023-02-01
  Besvarare
  Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
 • Förändrad strejkrätt och gula fackföreningar

  Skriftlig fråga 2021/22:1004 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2021/22:1004 Förändrad strejkrätt och gula fackföreningar av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark S I januari 2020 tecknade företaget Tema Elektro kollektivavtal med en anonym arbetstagarorganisation, Blå-Gul fackförening. Sommaren 2021 vidtog Elektrikerförbundet stridsåtgärder

  Inlämnad
  2022-02-04
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)
 • Arbetsmiljön inom e-handeln

  Skriftlig fråga 2021/22:811 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2021/22:811 Arbetsmiljön inom e-handeln av Ciczie Weidby V till Statsrådet Johan Danielsson S Under de senaste åren har e-handeln vuxit kraftigt i Sverige, i synnerhet under pandemin. Enligt Svensk handel ökade e-handeln med nästan 40 procent under 2020 och omsatte omkring 35 miljarder kronor. Utvecklingen har fortsatt

  Inlämnad
  2022-01-17
  Besvarare
  Statsrådet Johan Danielsson (S)
 • Förtroendet för Arbetsmiljöverket

  Skriftlig fråga 2020/21:2389 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2020/21:2389 Förtroendet för Arbetsmiljöverket av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S I SVT:s Uppdrag granskning den 3 mars 2021 framkom allvarliga uppgifter om tystnadskultur och repressalier mot visselblåsare inom kommuner, regioner och statliga myndigheter, däribland Arbetsmiljöverket.

  Inlämnad
  2021-03-31
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur

  Skriftlig fråga 2020/21:1735 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2020/21:1735 Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S År 2016 inledde Arbetsmiljöverket ett arbete för att förändra regelstrukturen för föreskrifter och allmänna råd de regelverk som styr arbetsmiljöarbetet i Sverige. År 2020 presenterade Arbetsmiljöverket

  Inlämnad
  2021-02-10
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • Arbetslivskriminalitet

  Skriftlig fråga 2020/21:1438 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2020/21:1438 Arbetslivskriminalitet av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S På svensk arbetsmarknad förekommer en utbredd arbetslivskriminalitet. Oseriösa företag dumpar löner och villkor och bryter systematiskt mot lagar och regler i syfte att skaffa sig konkurrensfördelar. Arbetslivskriminaliteten

  Inlämnad
  2021-01-22
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • Arbetssökandes situation under pandemin

  Skriftlig fråga 2020/21:912 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2020/21:912 Arbetssökandes situation under pandemin av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Vi befinner oss alltjämt i en situation med hög smittspridning i samhället. Arbetsplatsen är en av de platser där risken att smittas är som störst. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför dem som kan

  Inlämnad
  2020-12-09
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • Arbetsgivares ansvar för hemarbete under pandemin

  Skriftlig fråga 2020/21:817 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2020/21:817 Arbetsgivares ansvar för hemarbete under pandemin av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Vi befinner oss alltjämt i ett allvarligt läge med hög smittspridning i samhället. Arbetsplatsen är en av de platser där risken att smittas är som störst. Folkhälsomyndigheten rekommenderar

  Inlämnad
  2020-12-02
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • Ratificering av ILO:s konvention nr 190

  Skriftlig fråga 2019/20:345 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2019/20:345 Ratificering av ILO:s konvention nr 190 av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S I juni 2019 antog Internationella arbetsorganisationen ILO en ny konvention, nr 190, vilken var den första på åtta år. Konventionen syftar till att skydda världens arbetstagare mot att utsättas för våld

  Inlämnad
  2019-11-08
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Filter

Valda filter