Ciczie Weidby (V)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län, plats 150
Titel
Handelsanställd.
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot

Civilutskottet

Suppleant

Utbildningsutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2022-02-04 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2022-02-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 18- och socialförsäkringsutskottet 18-.

Utbildning

Grundskola, Flahultsskolan, Jönköpings kommun, slutår 90. Gymnasieutbildning på folkhögskolenivå, Södra Vätterbygdens folkhögskola och Ädelfors folkhögskola, slutår 97. Enstaka kurser, Lunds universitet 98-02.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Jönköping 14-18.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Plattformsarbetares villkor

  Motion 2023/24:78 av Ciczie Weidby m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:78 av Ciczie Weidby m.fl. V Plattformsarbetares villkor 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att EU-kommissionens förslag till direktiv om bättre villkor för plattformsarbete plattformsdirektivet genomförs i

  Inlämnad
  2023-09-22
  Förslag
  3
 • Arbetsmiljö och arbetstid

  Motion 2023/24:77 av Ciczie Weidby m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:77 av Ciczie Weidby m.fl. V Arbetsmiljö och arbetstid 1  Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 En bättre arbetsmiljö för ett mänskligare arbetsliv 3.1 Företagshälsovård åt alla arbetstagare 3.2 Utökad användning av företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet

  Inlämnad
  2023-09-22
  Förslag
  25
 • Funktionsrätt på arbetsmarknaden

  Motion 2023/24:76 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:76 av Nooshi Dadgostar m.fl. V Funktionsrätt på arbetsmarknaden 1  Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning en översikt 4.1 Personer med funktionsnedsättning 4.2 Arbetsmarknaden för personer

  Inlämnad
  2023-09-22
  Förslag
  20
 • Arbetsförmedlingens nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning

  Skriftlig fråga 2022/23:759 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:759 Arbetsförmedlingens nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Den 29 maj meddelade Arbetsförmedlingen att myndigheten inför nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning för

  Inlämnad
  2023-06-09
  Svarsdatum
  2023-06-21
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • Stillbild från Debatt om förslag: En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

  En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

  Betänkande 2022/23:AU10

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret som infördes under covid-19-pandemin ska fortsätta att gälla tills vidare. Detsamma gäller den tillfälliga möjligheten för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  35, 90 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-02
  Debatt
  2023-06-07
  Beslut
  2023-06-07
 • Plattformsdirektivet

  Skriftlig fråga 2022/23:746 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:746 Plattformsdirektivet av Ciczie Weidby V till Statsrådet Paulina Brandberg L Den 1213 juni ska EU-ländernas arbetsmarknadsministrar, inom ramen för Europeiska unionens råd, rösta om EU-kommissionens förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbetare plattformsdirektivetI dag arbetar

  Inlämnad
  2023-06-01
  Svarsdatum
  2023-06-07
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Dödsolyckor i arbetslivet

  Dödsolyckor i arbetslivet

  Interpellation 2022/23:360 av Ciczie Weidby (V)

  Interpellation 2022/23:360 Dödsolyckor i arbetslivet av Ciczie Weidby V till Statsrådet Paulina Brandberg L År 2016 införde den S-ledda regeringen en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet skr. 2015/16:80 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 20162020 År 2021 utvidgades nollvisionen mot dödsolyckor till

  Inlämnad
  2023-05-16
  Svarsdatum
  2023-05-29
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Arbetsförmedlingen

  Skriftlig fråga 2022/23:673 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:673 Arbetsförmedlingen av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Arbetsförmedlingens anslag för 2023 ökas med 50 miljoner kronor för att ge myndigheten bättre förutsättningar att hantera en ökande arbetslöshet prop. 2022/23:99,

  Inlämnad
  2023-05-12
  Svarsdatum
  2023-05-24
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Justitieminister Gunnar Strömmer M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Bistånds- och

 • Stillbild från Debatt om förslag: Skatteförfarande

  Skatteförfarande

  Betänkande 2022/23:SkU13

  Riksdagen sa nej till ett sjuttiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om skatteförfarande. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i de frågor motionerna tar upp.

  I motionerna finns ett flertal förslag om att synliggöra skatter och

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  16, 65 minuter
  Justering
  2023-03-21
  Bordläggning
  2023-05-05
  Debatt
  2023-05-09
  Beslut
  2023-05-10
 • Dödsolyckor i arbetslivet

  Interpellation 2022/23:345 av Ciczie Weidby (V)

  Interpellation 2022/23:345 Dödsolyckor i arbetslivet av Ciczie Weidby V till Statsrådet Paulina Brandberg L År 2016 införde den S-ledda regeringen en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet skr. 2015/16:80 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 20162020 År 2021 utvidgades nollvisionen mot dödsolyckor till

  Inlämnad
  2023-05-08
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

  Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

  Betänkande 2022/23:AU9

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag om arbetsmarknadspolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadspolitiska insatser och arbetslöshetsförsäkringen. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen avslår motionerna och hänvisar bland annat till att utredningsarbete inom området pågår.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  33, 92 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-25
  Debatt
  2023-04-26
  Beslut
  2023-04-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsmiljö och arbetstid

  Arbetsmiljö och arbetstid

  Betänkande 2022/23:AU8

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om arbetsmiljö och arbetstid. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete och till parternas ansvar på den svenska arbetsmarknaden.

  Motionerna

  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  45, 124 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-25
  Debatt
  2023-04-26
  Beslut
  2023-04-27
 • Regeringens hantering av omställningsstudiestödet

  Skriftlig fråga 2022/23:602 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:602 Regeringens hantering av omställningsstudiestödet av Ciczie Weidby V till Utbildningsminister Mats Persson L Förra veckan rapporterade Sveriges Radios Ekot att CSN inte kommer att hinna med att hantera alla ansökningar om omställningsstudiestöd. Enligt CSN:s prognos kommer knappt 5 000 personer att

  Inlämnad
  2023-04-25
  Svarsdatum
  2023-05-03
  Besvarare
  Utbildningsminister Mats Persson (L)
 • Arbetsvillkor inom äldreomsorgen

  Skriftlig fråga 2022/23:599 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:599 Arbetsvillkor inom äldreomsorgen av Ciczie Weidby V till Statsrådet Paulina Brandberg L Enligt ny statistik från SKR är närmare en femtedel av personalen inom äldreomsorgen timanställd. Andelen timanställda har visserligen minskat något de senaste åren, men utvecklingen går långsamt och i många kommuner

  Inlämnad
  2023-04-24
  Svarsdatum
  2023-05-03
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

  Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

  Betänkande 2022/23:AU7

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att införa en nollvision för våld i nära relationer. Uppmaningen kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om jämställdhet och åtgärder

  Behandlade dokument
  39
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  56, 162 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-19
 • Arbetsförmedlingens kontroll av privata jobbmatchare

  Skriftlig fråga 2022/23:566 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:566 Arbetsförmedlingens kontroll av privata jobbmatchare av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Tidningen Arbetet har tagit del av en ännu inte offentliggjord rapport från Arbetsförmedlingens internrevision. Rapporten visar på mycket allvarliga brister i myndighetens

  Inlämnad
  2023-04-17
  Svarsdatum
  2023-04-26
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • Etableringsjobb

  Skriftlig fråga 2022/23:508 av Ciczie Weidby (V)

  Fråga 2022/23:508 Etableringsjobb av Ciczie Weidby V till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Hösten 2017 undertecknade LO, Unionen och Svenskt Näringsliv nedan benämnda parternaen förhandlingsuppgörelse om etableringsjobb en ny typ av kollektivavtalad, subventionerad anställning för nyanlända och

  Inlämnad
  2023-03-30
  Svarsdatum
  2023-04-12
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • med anledning av prop. 2022/23:85 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

  Motion 2022/23:2363 av Ciczie Weidby m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2022/23:2363 av Ciczie Weidby m.fl. V med anledning av prop. 2022/23:85 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsvillkoret bör sänkas till 40 timmar per kalendermånad och tillkännager detta för regeringen.

  Inlämnad
  2023-03-30
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2022/23:AU10
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Offentlig upphandling

  Offentlig upphandling

  Betänkande 2022/23:FiU34

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag som handlade om offentlig upphandling. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om hur regelverket är utformat, sociala kriterier vid offentliga upphandlingar och miljökrav vid upphandlingar. Riksdagen avslog motionerna med hänvisning till befintliga lagstiftningen och att utredningsarbete inom området pågår.

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  5, 24 minuter
  Justering
  2022-03-22
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29

Filter