Christin Hagberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra
Titel
Förbundssekreterare
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04
Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-11-14 – 2012-12-19
Ersättare
2012-02-14 – 2012-03-31
Ersättare
2011-04-06 – 2011-05-02
Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Socialutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02
Ledamot
1996-09-24 – 1998-10-04
Suppleant
1995-01-19 – 1996-09-16

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-04

Civilutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2003-02-18 – 2003-05-21

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Alkoholimporten till Sverige

  Skriftlig fråga 2007/08:1329 av Hagberg, Christin (s)

  den 11 juni Fråga 2007/08:1329 Alkoholimporten till Sverige av Christin Hagberg s till statsrådet Maria Larsson kd Från Tullverket i gränshamnar som Helsingborg rapporteras en växande alkoholimport. Ett stort antal bilar med släp medtagande alkohol för stora fester kommer med färjorna var 20:e minut. Tullverkets

  Inlämnad
  2008-06-11
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Tullverket och alkoholinförseln

  Skriftlig fråga 2007/08:1328 av Hagberg, Christin (s)

  den 11 juni Fråga 2007/08:1328 Tullverket och alkoholinförseln av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Vid ett besök på tullen kunde jag konstatera att personalen inte hinner kontrollera den omfattande trafiken med alkohol. Bilar med stora laster för privat bruk kommer i en alltför strid ström med

  Inlämnad
  2008-06-11
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Hushållsnära tjänster

  Interpellation 2007/08:791 av Hagberg, Christin (s)

  den 14 maj Interpellation 2007/08:791 Hushållsnära tjänster av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Det är fel att styra människors konsumtionsval genom konstlade subventioner, i synnerhet som dessa pengar skulle göra större ekonomisk och sysselsättningsmässig nytta om de satsades i forskning och

  Inlämnad
  2008-05-14
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • med anledning av skr. 2007/08:123 Redovisning av skatteutgifter 2008

  Motion 2007/08:Sk32 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2007/08:Sk32 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:123 Redovisning av skatteutgifter 2008 s33201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en restriktiv hållning till selektiva inslag i beskattningen. Riksdagen

  Inlämnad
  2008-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2007/08:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Skattesubventionerade hushållstjänster

  Skriftlig fråga 2007/08:1160 av Hagberg, Christin (s)

  den 25 april Fråga 2007/08:1160 Skattesubventionerade hushållstjänster av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Skattereformen 1990/91 rensade upp i sin tids avdragsdjungel. Reformens resultat blev att en hel del svårtolkade avdrag försvann och skattesystemet blev bland annat genom detta mer transparent.

  Inlämnad
  2008-04-25
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Beskattning av flygbränsle för privat ändamål

  Beskattning av flygbränsle för privat ändamål

  Betänkande 2007/08:SkU28

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att flygbränsle som används för privat bruk ska beskattas. Beslutet är en anpassning till EG-rätten och omfattar både flygbensin, som används i mindre flygplan och helikoptrar, och flygfotogen, som vanligtvis används i större flygplan. Skattefrihet kommer fortfarande

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 46 minuter
  Justering
  2008-04-15
  Debatt
  2008-04-23
  Beslut
  2008-04-24
 • med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation

  Motion 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s8008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att dömande verksamhet i Landskrona

  Inlämnad
  2008-04-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om energiskatter m.m.

  Allmänna motioner om energiskatter m.m.

  Betänkande 2007/08:SkU21

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om energiskatter. Skälet är i flera fall att Regeringskansliet eller utredningar redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp eller att regeringen kommer att tillsätta utredningar inom kort. Motionerna handlar till exempel om beskattning av energi, drivmedel, alternativa drivmedel, fordonsskatt, skatt på sjöfart och fritidsbåtar.

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  38, 98 minuter
  Beredning
  2007-05-24
  Justering
  2008-02-19
  Debatt
  2008-03-12
  Beslut
  2008-03-12
 • med anledning av prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m.

  Motion 2007/08:Sk28 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2007/08:Sk28 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. s16308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i kommande budgetar beakta Skatteverkets mer resurskrävande

  Inlämnad
  2008-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2007/08:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Uppmärksammande av Roskildefreden

  Skriftlig fråga 2007/08:917 av Hagberg, Christin (s)

  den 7 mars Fråga 2007/08:917 Uppmärksammande av Roskildefreden av Christin Hagberg s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Det finns all anledning att diskutera vilka jubileer som anses värda att uppmärksamma. Häromåret fylldes kalendern och massmedier av möten och tjocka volymer om unionsupplösningen 1905. Redan

  Inlämnad
  2008-03-07
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008

  Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008

  Betänkande 2007/08:SkU17

  Riksdagen sa ja till en rad förändringar vad gäller bland annat punktskatter som ingår i beräkningen av 2008 års statsinkomster. Det gäller till exempel höjd koldioxidskatt, höjd energiskatt på diesel, höjt avdrag för resor med egen bil till och från arbetet och tjänsteresor, indexuppräkningen av energi-

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  50, 144 minuter
  Justering
  2007-11-27
  Debatt
  2007-12-14
  Beslut
  2007-12-17
 • med anledning av prop. 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m.

  Motion 2007/08:Sk23 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2007/08:Sk23 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m. s16304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m. En orättfärdig ekonomisk politik Det går bra för Sverige, sysselsättningen

  Inlämnad
  2007-11-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2007/08:22 Ett förstärkt jobbskatteavdrag

  Motion 2007/08:Sk20 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2007/08:Sk20 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:22 Ett förstärkt jobbskatteavdrag s16305 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om förstärkt skattereduktion för arbetsinkomster. Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett förslag som innebär

  Inlämnad
  2007-11-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2007/08:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

  Motion 2007/08:Sk16 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2007/08:Sk16 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. s16307 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Motivering Fastighetsskatten kvar trots namnbytet Genom

  Inlämnad
  2007-11-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2007/08:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor

  Motion 2007/08:Sk11 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2007/08:Sk11 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor s16306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll och uppföljning av förlängd redovisningsperiod

  Inlämnad
  2007-11-14
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2007/08:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av prop. 2007/08:13 Skattelättnader för förmån av hushållstjänster

  Motion 2007/08:Sk8 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2007/08:Sk8 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:13 Skattelättnader för förmån av hushållstjänster s16303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:13 Skattelättnader för förmån av hushållstjänster. Orättvist med skattesänkningar för rika

  Inlämnad
  2007-10-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2007/08:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008

  Motion 2007/08:Sk4 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2007/08:Sk4 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 s16302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i förslaget om ändring i 2 kap. 1 lagen 1994:1776 om skatt på energi så att energiskatten

  Inlämnad
  2007-10-31
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2007/08:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Ett skattesystem för framtidens välfärd

  Motion 2007/08:Sk391 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2007/08:Sk391 av Lars Johansson m.fl. s Ett skattesystem för framtidens välfärd s16300 Sammanfattning Skattesystemets huvudfunktioner är att trygga finansieringen av den offentliga välfärden samt att verka utjämnande mellan grupper och över tid. Detta förutsätter att skatter tas ut på ett rättvist

  Inlämnad
  2007-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2007/08:SkU18 2007/08:SkU19 2007/08:SkU21 2007/08:SkU22 2007/08:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

  Motion 2007/08:Sk389 av Lars Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2007/08:Sk389 av Lars Johansson m.fl. s Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution s16301 1 Sammanfattning Svensk offentlig förvaltning håller hög klass. Den är effektiv, rättssäker och demokratiskt förankrad och den står sig väl i en internationell jämförelse. Men förvaltningen ställs hela tiden

  Inlämnad
  2007-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Flyktingpolitik och integration

  Motion 2007/08:A405 av Leif Jakobsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2007/08:A405 av Leif Jakobsson m.fl. s Flyktingpolitik och integration s13076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas skyldighet att ta emot flyktingar och deras anhöriga. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2007-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2007/08:AU1 2007/08:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag

Filter

Valda filter