Christin Hagberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra
Titel
Förbundssekreterare
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04
Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-11-14 – 2012-12-19
Ersättare
2012-02-14 – 2012-03-31
Ersättare
2011-04-06 – 2011-05-02
Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Socialutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02
Ledamot
1996-09-24 – 1998-10-04
Suppleant
1995-01-19 – 1996-09-16

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-04

Civilutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2003-02-18 – 2003-05-21

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Öresundsregionen

  Motion 2004/05:N434 av Luciano Astudillo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N434 av Luciano Astudillo m.fl. s Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att arbetet för att undanröja de kvarvarande hindren för Öresundsintegrationen påskyndas och intensifieras. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Social dumpning och lönedumpning

  Motion 2004/05:A371 av Hillevi Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A371 av Hillevi Larsson m.fl. s Social dumpning och lönedumpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om social dumpning samt lönedumpning. Motivering Förekomsten av laglöshet på arbetsmarknaden är ett allvarligt hot mot

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nollvision på arbetsplatser

  Motion 2004/05:A235 av Göran Persson i Simrishamn och Christin Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A235 av Göran Persson i Simrishamn och Christin Hagberg s Nollvision på arbetsplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nollvision vad gäller olycksfall, våld och hot på svenska arbetsplatser. Motivering Hur ska

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skånes livsmedel - en framtidsbransch

  Motion 2004/05:MJ531 av Christin Hagberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ531 av Christin Hagberg m.fl. s Skånes livsmedel en framtidsbransch Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att ta till vara och utveckla den svenska livsmedelsindustrins potential till att bli en framtidsbransch.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Hantverksinriktad yrkesutbildning

  Motion 2004/05:Ub265 av Christin Hagberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub265 av Christin Hagberg m.fl. s Hantverksinriktad yrkesutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hantverksinriktad yrkesutbildning. Motivering Skickliga hantverkare var de som en gång lade grunden till den svenska

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Koloniträdgårdar

  Motion 2004/05:Bo226 av Christin Hagberg och Anders Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo226 av Christin Hagberg och Anders Karlsson s Koloniträdgårdar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärd för att bevara syftet med koloniträdgårdar och därmed inte tillåta permanent boende. Motivering När

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Användning av fordonsgas i trafiken

  Motion 2004/05:MJ290 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ290 av Christin Hagberg och Michael Hagberg s Användning av fordonsgas i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om fordonsgas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om underlättande

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU3 2005/06:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Samhällets sårbarhet och leveranssäker el

  Motion 2004/05:N266 av Michael Hagberg och Christin Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N266 av Michael Hagberg och Christin Hagberg s Samhällets sårbarhet och leveranssäker el Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regleringsmodellen för elnäten måste klara utmaningen att utveckla dagens nät till ett nät

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:NU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Energiförsörjning för jobb och miljö

  Motion 2004/05:N265 av Michael Hagberg och Christin Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N265 av Michael Hagberg och Christin Hagberg s Energiförsörjning för jobb och miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av infrastruktur för naturgas i Mellansverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:NU3 2005/06:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Nordiskt samarbete om elnäten

  Motion 2004/05:N264 av Michael Hagberg och Christin Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N264 av Michael Hagberg och Christin Hagberg s Nordiskt samarbete om elnäten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ för att uppgradera Nordel till en organisation med permanent sekretariat med ansvar på

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:NU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Religiösa organisationers inflytande i världspolitiken

  Motion 2004/05:U334 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U334 av Christin Hagberg och Michael Hagberg s Religiösa organisationers inflytande i världspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i sin utrikespolitik bör främja ett världssamfund byggt på förvärldsligade

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tillståndsprövning m.m. vid anläggandet av ny kraftproduktion

  Motion 2004/05:Bo282 av Michael Hagberg och Christin Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo282 av Michael Hagberg och Christin Hagberg s Tillståndsprövning m.m. vid anläggandet av ny kraftproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektivisering av tillståndsprövningen och remissförfarandet m.m. vid

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Europakorridoren

  Motion 2004/05:T313 av Christin Hagberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T313 av Christin Hagberg m.fl. s Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av Europakorridoren. Motivering Projektet Europakorridoren är en frivillig sammanslutning av kommuner, landsting, länsstyrelser

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vård på lika villkor

  Motion 2004/05:So279 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So279 av Christin Hagberg och Michael Hagberg s Vård på lika villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hälso- och sjukvårdslagen så att kvinnor och män behandlas lika inom vården. Motivering Målet med hälso-

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förändrade matvanor

  Motion 2004/05:So278 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So278 av Christin Hagberg och Michael Hagberg s Förändrade matvanor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att få till stånd förändrade matvanor för en bättre hälsa. Motivering Våra matvanor har

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Turordningsreglerna

  Motion 2004/05:A212 av Christin Hagberg och Anita Jönsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A212 av Christin Hagberg och Anita Jönsson s Turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta bort möjligheten för arbetsgivare med färre anställda än tio att undanta två stycken anställda från turordningen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Drogtester bland värnpliktiga

  Motion 2004/05:Fö214 av Christin Hagberg och Göran Persson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö214 av Christin Hagberg och Göran Persson s Drogtester bland värnpliktiga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över de lagändringar som behövs för att kunna införa slumpvisa drogtester bland värnpliktiga. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Öppenhet i redovisning av hovets verksamhet

  Motion 2004/05:Fö213 av Christin Hagberg och Fredrik Olovsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö213 av Christin Hagberg och Fredrik Olovsson s Öppenhet i redovisning av hovets verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om redovisningen av de delar av Försvarsmaktens budget som används vid hovets aktiviteter.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bättre villkor för hyresrätter

  Motion 2004/05:Bo312 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo312 av Christin Hagberg och Michael Hagberg s Bättre villkor för hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att villkoren för byggandet av fler hyresrätter måste förbättras. Motivering Ett grundläggande inslag

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Republikanskt statsskick

  Motion 2004/05:K277 av Christin Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:K277 av Christin Hagberg s Republikanskt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om republikanskt statskick. Motivering Sverige är en av de få monarkier som finns kvar i världen, och således ett av de få demokratiska

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter