Christin Hagberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra
Titel
Förbundssekreterare
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04
Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-11-14 – 2012-12-19
Ersättare
2012-02-14 – 2012-03-31
Ersättare
2011-04-06 – 2011-05-02
Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Socialutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02
Ledamot
1996-09-24 – 1998-10-04
Suppleant
1995-01-19 – 1996-09-16

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-04

Civilutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2003-02-18 – 2003-05-21

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Bildande av ett gemensamt nordiskt stamnätsbolag

  Motion 2003/04:N395 av Michael Hagberg och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N395 av Michael Hagberg och Christin Nilsson s Bildande av ett gemensamt nordiskt stamnätsbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om bildande av ett gemensamt nordiskt stamnätsbolag. Motivering EU:s vilja att tillskapa

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Energiförsörjning i Sörmland genom naturgas

  Motion 2003/04:N393 av Michael Hagberg och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N393 av Michael Hagberg och Christin Nilsson s Energiförsörjning i Sörmland genom naturgas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om naturgasen som en del av Sörmlands positiva utveckling. Motivering Sörmland är en region

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skånes livsmedel

  Motion 2003/04:N392 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N392 av Christin Nilsson m.fl. s Skånes livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad som i motionen anförs om det värde och den utvecklingspotential som livsmedelsbranschen har för ökad svensk tillväxt. Motivering Jordbruket och livsmedelsproduktionen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Infrastrukturen i Skåne

  Motion 2003/04:T545 av Anita Jönsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T545 av Anita Jönsson m.fl. s Infrastrukturen i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av infrastruktursatsningar i Skåne som ett viktigt bidrag till hela Sveriges tillväxt och välfärd. Motivering Ett framtida

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Transport av miljöfarligt gods

  Motion 2003/04:T521 av Michael Hagberg och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T521 av Michael Hagberg och Christin Nilsson s Transport av miljöfarligt gods Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om transport av miljöfarligt gods. Motivering Den tunga trafiken på våra vägar ökar ständigt. En trend

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Den Heliga Stolens internationella representation

  Motion 2003/04:U298 av Christin Nilsson och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:U298 av Christin Nilsson och Michael Hagberg s Den Heliga Stolens internationella representation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen i sin utrikespolitik bör verka för att minska religiösa organisationers

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbildning av fredsbevarande styrkor med polisiära uppgifter

  Motion 2003/04:U294 av Michael Hagberg och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:U294 av Michael Hagberg och Christin Nilsson s Utbildning av fredsbevarande styrkor med polisiära uppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Sveriges ansvar vid utbildning av poliser som skall tjänstgöra i utlandet.

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Reumatologi som självständig basspecialitet

  Motion 2003/04:So588 av Christin Nilsson och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So588 av Christin Nilsson och Michael Hagberg s Reumatologi som självständig basspecialitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att reumatologi blir en egen basspecialitet inom svensk sjukvård. Motivering

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Översyn av svensk alkoholpolitik

  Motion 2003/04:So552 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So552 av Christin Nilsson m.fl. s Översyn av svensk alkoholpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av svensk alkoholpolitik. Motivering Den svenska alkoholpolitiken har varit mycket framgångsrik. Sverige

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Alkohol och narkotika

  Motion 2003/04:So639 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So639 av Christer Adelsbo m.fl. s Alkohol och narkotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att effektivisera den svenska och danska tullens och polisens möjligheter att bekämpa den gränsöverskridande narkotikabrottsligheten

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU15 2003/04:SoU5 2003/04:UbU12 2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Integration

  Motion 2003/04:Sf347 av Kerstin Engle m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf347 av Kerstin Engle m.fl. s Integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsningar på integration. Motivering Integration är en process för delaktighet som gäller oss alla. Mångfald är ett sätt att ta tillvara

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Landsbygdens särskilda villkor

  Motion 2003/04:N362 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N362 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Landsbygdens särskilda villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om landsbygdens särskilda villkor. Motivering I den nya regionala utvecklingspolitiken med de lokala arbetsmarknaderna

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Integrationen Skåne-Danmark

  Motion 2003/04:N357 av Luciano Astudillo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N357 av Luciano Astudillo m.fl. s Integrationen Skåne-Danmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att arbetet för att undanröja de kvarvarande hindren för integrationen mellan Danmark och Skåne måste påskyndas och intensifieras.

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Travsportens villkor

  Motion 2003/04:Sk434 av Michael Hagberg och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk434 av Michael Hagberg och Christin Nilsson s Travsportens villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en översyn av villkoren för trav- och galoppsporten. Motivering Trav- och galoppsporten och dess framtid är

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Europakorridoren

  Motion 2003/04:T435 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T435 av Christin Nilsson m.fl. s Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av Europakorridoren. Motivering Projektet Europakorridoren är en frivillig sammanslutning av kommuner, landsting, länsstyrelser

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Turordningsreglerna i företag med färre än tio anställda

  Motion 2003/04:A217 av Christin Nilsson och Anita Jönsson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:A217 av Christin Nilsson och Anita Jönsson s Turordningsreglerna i företag med färre än tio anställda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ta bort möjligheten för arbetsgivare med färre anställda än tio att undanta två stycken anställda från

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:AU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Företagshälsovård för alla arbetstagare

  Motion 2003/04:A344 av Christin Nilsson och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:A344 av Christin Nilsson och Michael Hagberg s Företagshälsovård för alla arbetstagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagshälsovård för alla arbetstagare. Motivering För ca tio år sedan togs den lagstiftning

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Översyn av knivlagen

  Motion 2003/04:Ju307 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju307 av Christin Nilsson m.fl. s Översyn av knivlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av strängare straff för bärande av kniv. Motivering Våldet i samhället har under senare år ökat. Allt fler klär sig i

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

  Motion 1995/96:A33 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1995/96:A33 av Christin Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten Propositionen föreslår att en arbetsmarknadspolitisk försöksverksamhet skall starta i ett antal kommuner. Syftet är att finna former för förbättrad lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter