Christin Hagberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra
Titel
Förbundssekreterare
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04
Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-11-14 – 2012-12-19
Ersättare
2012-02-14 – 2012-03-31
Ersättare
2011-04-06 – 2011-05-02
Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Socialutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02
Ledamot
1996-09-24 – 1998-10-04
Suppleant
1995-01-19 – 1996-09-16

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-04

Civilutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2003-02-18 – 2003-05-21

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Statsministerns
 • sexhandeln i Kosovo och den internationella närvaron

  Skriftlig fråga 2003/04:1209 av Nilsson , Christin (s)

  den 14 maj Fråga 2003/04:1209 av Christin Nilsson s till försvarsminister Leni Björklund om sexhandeln i Kosovo och den internationella närvaron Sexhandeln i Kosovo har ökat kraftigt sedan FN och den internationella Kforstrykan kom dit efter konflikten 1999. Antalet nattklubbar, barer och bordeller där sexhandeln bedrivs
  Inlämnad
  2004-05-14
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • jämlik vård

  Skriftlig fråga 2003/04:910 av Nilsson, Christin (s)

  den 15 mars Fråga 2003/04:910 av Christin Nilsson s till socialminister Lars Engqvist om jämlik vård Socialstyrelsen har undersökt hur vården ser ut inom olika landsting. Det är ingen positiv bild som ges ur jämställdhetssynvinkel. Bland annat konstaterar man att väntetiderna för operation för gråstarr ofta var längre
  Inlämnad
  2004-03-15
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • kvinnligt företagande

  Skriftlig fråga 2003/04:880 av Nilsson, Christin (s)

  den 10 mars Fråga 2003/04:880 av Christin Nilsson s till näringsminister Leif Pagrotsky om kvinnligt företagande Enligt en undersökning som gjorts av Svenskt Näringsliv blir de kvinnliga företagarna i Sverige allt färre. Utredningen visar att sedan 1995 så har de kvinnliga företagarna minskat med 12 dubbelt så mycket
  Inlämnad
  2004-03-10
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp

  Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp

  Betänkande 2003/04:MJU4

  Nya delmål för miljökvalitetsmålet och ökat producentansvar ska leda till bättre avfallshantering och återvinning. Regeringens miljökvalitetsmål får två nya delmål. De går ut på att en allt större del av matavfallet från hushåll, restauranger, butiker och livsmedelsindustri ska återvinnas genom kompostering
  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  54, 24 minuter
  Justering
  2003-10-16
  Debatt
  2003-10-29
  Beslut
  2003-10-29
 • Bildande av ett gemensamt nordiskt stamnätsbolag

  Motion 2003/04:N395 av Michael Hagberg och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N395 av Michael Hagberg och Christin Nilsson s Bildande av ett gemensamt nordiskt stamnätsbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om bildande av ett gemensamt nordiskt stamnätsbolag. Motivering EU:s vilja att tillskapa
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Energiförsörjning i Sörmland genom naturgas

  Motion 2003/04:N393 av Michael Hagberg och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N393 av Michael Hagberg och Christin Nilsson s Energiförsörjning i Sörmland genom naturgas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om naturgasen som en del av Sörmlands positiva utveckling. Motivering Sörmland är en region
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skånes livsmedel

  Motion 2003/04:N392 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N392 av Christin Nilsson m.fl. s Skånes livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad som i motionen anförs om det värde och den utvecklingspotential som livsmedelsbranschen har för ökad svensk tillväxt. Motivering Jordbruket och livsmedelsproduktionen
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Europakorridoren

  Motion 2003/04:T435 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T435 av Christin Nilsson m.fl. s Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av Europakorridoren. Motivering Projektet Europakorridoren är en frivillig sammanslutning av kommuner, landsting, länsstyrelser
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Reumatologi som självständig basspecialitet

  Motion 2003/04:So588 av Christin Nilsson och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So588 av Christin Nilsson och Michael Hagberg s Reumatologi som självständig basspecialitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att reumatologi blir en egen basspecialitet inom svensk sjukvård. Motivering
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Översyn av svensk alkoholpolitik

  Motion 2003/04:So552 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So552 av Christin Nilsson m.fl. s Översyn av svensk alkoholpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av svensk alkoholpolitik. Motivering Den svenska alkoholpolitiken har varit mycket framgångsrik. Sverige
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Alkohol och narkotika

  Motion 2003/04:So639 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So639 av Christer Adelsbo m.fl. s Alkohol och narkotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att effektivisera den svenska och danska tullens och polisens möjligheter att bekämpa den gränsöverskridande narkotikabrottsligheten
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU15 2003/04:SoU5 2003/04:UbU12 2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Översyn av knivlagen

  Motion 2003/04:Ju307 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju307 av Christin Nilsson m.fl. s Översyn av knivlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av strängare straff för bärande av kniv. Motivering Våldet i samhället har under senare år ökat. Allt fler klär sig i
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Den Heliga Stolens internationella representation

  Motion 2003/04:U298 av Christin Nilsson och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:U298 av Christin Nilsson och Michael Hagberg s Den Heliga Stolens internationella representation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen i sin utrikespolitik bör verka för att minska religiösa organisationers
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbildning av fredsbevarande styrkor med polisiära uppgifter

  Motion 2003/04:U294 av Michael Hagberg och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:U294 av Michael Hagberg och Christin Nilsson s Utbildning av fredsbevarande styrkor med polisiära uppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Sveriges ansvar vid utbildning av poliser som skall tjänstgöra i utlandet.
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Turordningsreglerna i företag med färre än tio anställda

  Motion 2003/04:A217 av Christin Nilsson och Anita Jönsson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:A217 av Christin Nilsson och Anita Jönsson s Turordningsreglerna i företag med färre än tio anställda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ta bort möjligheten för arbetsgivare med färre anställda än tio att undanta två stycken anställda från
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:AU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Företagshälsovård för alla arbetstagare

  Motion 2003/04:A344 av Christin Nilsson och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:A344 av Christin Nilsson och Michael Hagberg s Företagshälsovård för alla arbetstagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagshälsovård för alla arbetstagare. Motivering För ca tio år sedan togs den lagstiftning
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Infrastrukturen i Skåne

  Motion 2003/04:T545 av Anita Jönsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T545 av Anita Jönsson m.fl. s Infrastrukturen i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av infrastruktursatsningar i Skåne som ett viktigt bidrag till hela Sveriges tillväxt och välfärd. Motivering Ett framtida
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Transport av miljöfarligt gods

  Motion 2003/04:T521 av Michael Hagberg och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T521 av Michael Hagberg och Christin Nilsson s Transport av miljöfarligt gods Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om transport av miljöfarligt gods. Motivering Den tunga trafiken på våra vägar ökar ständigt. En trend
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Integration

  Motion 2003/04:Sf347 av Kerstin Engle m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf347 av Kerstin Engle m.fl. s Integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsningar på integration. Motivering Integration är en process för delaktighet som gäller oss alla. Mångfald är ett sätt att ta tillvara
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter