Christin Hagberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra
Titel
Förbundssekreterare
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04
Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-11-14 – 2012-12-19
Ersättare
2012-02-14 – 2012-03-31
Ersättare
2011-04-06 – 2011-05-02
Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Socialutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02
Ledamot
1996-09-24 – 1998-10-04
Suppleant
1995-01-19 – 1996-09-16

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-04

Civilutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2003-02-18 – 2003-05-21

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • kommunala nyval

  Skriftlig fråga 2004/05:1315 av Hagberg, Liselott (fp)

  den 24 mars Fråga 2004/05:1315 av Liselott Hagberg fp till vice statsminister Bosse Ringholm om kommunala nyval En brist i det kommunala regelsystemet är att extraval inte tillåts även om förändrade politiska förhållanden och relationer mellan partierna skulle motivera det. De skäl som talar för att extraval är tillåtna

  Inlämnad
  2005-03-24
  Besvarare
  Sven-Erik Österberg (S)
 • trålfiske i Öresund

  Skriftlig fråga 2004/05:634 av Hagberg, Christin (s)

  den 17 december Fråga 2004/05:634 av Christin Hagberg s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om trålfiske i Öresund Fisket i Öresund är till stora delar gemensamt för Sverige och Danmark. Det omfattas av flera olika regelverk. I nästan hela Öresund råder trålfiskeförbud men trots detta bedrivs ett omfattande

  Inlämnad
  2004-12-17
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Handel med utsläppsrätter II

  Handel med utsläppsrätter II

  Betänkande 2004/05:MJU5

  En ny lag om handel med utsläppsrätter för koldioxid börjar gälla den 1 januari 2005. En verksamhetsutövare som omfattas av handelssystemet måste ha ett tillstånd till att släppa ut koldioxid för att ha rätt att bedriva verksamhet vid anläggningar som medför utsläpp av koldioxid. Utsläppsrätterna kommer

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 48 minuter
  Justering
  2004-10-28
  Debatt
  2004-11-17
  Beslut
  2004-11-17
 • Öresundsregionen

  Motion 2004/05:N434 av Luciano Astudillo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N434 av Luciano Astudillo m.fl. s Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att arbetet för att undanröja de kvarvarande hindren för Öresundsintegrationen påskyndas och intensifieras. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Social dumpning och lönedumpning

  Motion 2004/05:A371 av Hillevi Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A371 av Hillevi Larsson m.fl. s Social dumpning och lönedumpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om social dumpning samt lönedumpning. Motivering Förekomsten av laglöshet på arbetsmarknaden är ett allvarligt hot mot

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nollvision på arbetsplatser

  Motion 2004/05:A235 av Göran Persson i Simrishamn och Christin Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A235 av Göran Persson i Simrishamn och Christin Hagberg s Nollvision på arbetsplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nollvision vad gäller olycksfall, våld och hot på svenska arbetsplatser. Motivering Hur ska

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skånes livsmedel - en framtidsbransch

  Motion 2004/05:MJ531 av Christin Hagberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ531 av Christin Hagberg m.fl. s Skånes livsmedel en framtidsbransch Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att ta till vara och utveckla den svenska livsmedelsindustrins potential till att bli en framtidsbransch.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Hantverksinriktad yrkesutbildning

  Motion 2004/05:Ub265 av Christin Hagberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub265 av Christin Hagberg m.fl. s Hantverksinriktad yrkesutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hantverksinriktad yrkesutbildning. Motivering Skickliga hantverkare var de som en gång lade grunden till den svenska

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Koloniträdgårdar

  Motion 2004/05:Bo226 av Christin Hagberg och Anders Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo226 av Christin Hagberg och Anders Karlsson s Koloniträdgårdar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärd för att bevara syftet med koloniträdgårdar och därmed inte tillåta permanent boende. Motivering När

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Användning av fordonsgas i trafiken

  Motion 2004/05:MJ290 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ290 av Christin Hagberg och Michael Hagberg s Användning av fordonsgas i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om fordonsgas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om underlättande

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU3 2005/06:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Samhällets sårbarhet och leveranssäker el

  Motion 2004/05:N266 av Michael Hagberg och Christin Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N266 av Michael Hagberg och Christin Hagberg s Samhällets sårbarhet och leveranssäker el Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regleringsmodellen för elnäten måste klara utmaningen att utveckla dagens nät till ett nät

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:NU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Energiförsörjning för jobb och miljö

  Motion 2004/05:N265 av Michael Hagberg och Christin Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N265 av Michael Hagberg och Christin Hagberg s Energiförsörjning för jobb och miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av infrastruktur för naturgas i Mellansverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:NU3 2005/06:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Nordiskt samarbete om elnäten

  Motion 2004/05:N264 av Michael Hagberg och Christin Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N264 av Michael Hagberg och Christin Hagberg s Nordiskt samarbete om elnäten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ för att uppgradera Nordel till en organisation med permanent sekretariat med ansvar på

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:NU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Religiösa organisationers inflytande i världspolitiken

  Motion 2004/05:U334 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:U334 av Christin Hagberg och Michael Hagberg s Religiösa organisationers inflytande i världspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i sin utrikespolitik bör främja ett världssamfund byggt på förvärldsligade

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tillståndsprövning m.m. vid anläggandet av ny kraftproduktion

  Motion 2004/05:Bo282 av Michael Hagberg och Christin Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo282 av Michael Hagberg och Christin Hagberg s Tillståndsprövning m.m. vid anläggandet av ny kraftproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektivisering av tillståndsprövningen och remissförfarandet m.m. vid

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Europakorridoren

  Motion 2004/05:T313 av Christin Hagberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T313 av Christin Hagberg m.fl. s Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av Europakorridoren. Motivering Projektet Europakorridoren är en frivillig sammanslutning av kommuner, landsting, länsstyrelser

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vård på lika villkor

  Motion 2004/05:So279 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So279 av Christin Hagberg och Michael Hagberg s Vård på lika villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hälso- och sjukvårdslagen så att kvinnor och män behandlas lika inom vården. Motivering Målet med hälso-

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förändrade matvanor

  Motion 2004/05:So278 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So278 av Christin Hagberg och Michael Hagberg s Förändrade matvanor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att få till stånd förändrade matvanor för en bättre hälsa. Motivering Våra matvanor har

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Turordningsreglerna

  Motion 2004/05:A212 av Christin Hagberg och Anita Jönsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A212 av Christin Hagberg och Anita Jönsson s Turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta bort möjligheten för arbetsgivare med färre anställda än tio att undanta två stycken anställda från turordningen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Drogtester bland värnpliktiga

  Motion 2004/05:Fö214 av Christin Hagberg och Göran Persson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö214 av Christin Hagberg och Göran Persson s Drogtester bland värnpliktiga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över de lagändringar som behövs för att kunna införa slumpvisa drogtester bland värnpliktiga. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter