Christin Hagberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra
Titel
Förbundssekreterare
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04
Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-11-14 – 2012-12-19
Ersättare
2012-02-14 – 2012-03-31
Ersättare
2011-04-06 – 2011-05-02
Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Socialutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02
Ledamot
1996-09-24 – 1998-10-04
Suppleant
1995-01-19 – 1996-09-16

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-04

Civilutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2003-02-18 – 2003-05-21

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So47 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So47 av Hans Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Stöd till anhöriga I propositionen föreslår regeringen att ett särskilt stimulansbidrag om 100 miljoner kronor anvisas för 1999 och tre år framåt, i syfte att stödja anhörig- och

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafikflygarhögskolan (TFHS) i Ljungbyhed

  Motion 1997/98:Ub451 av Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub451 av Christin Nilsson s Trafikflygarhögskolan TFHS i Ljungbyhed Den civila trafikflygarutbildningen har sedan 1984 bedrivits genom Försvarsmakten vid Trafikflygarhögskolan TFHS i Ljungbyhed. Efter riksdagsmotioner, uppvaktningar från Klippans kommun och ett flertal utredningar uttalade

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Körkortsutbildningen

  Motion 1997/98:T410 av Christin Nilsson och Hans Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T410 av Christin Nilsson och Hans Karlsson s Körkortsutbildningen Att ta körkort är en del av steget mot vuxenlivet och självständigheten för den enskilde. Att ha körkort och kunna ta bilen och köra iväg någonstans är också en oerhört viktig fråga inte minst om man är bosatt på landsbygden.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förebyggande diabetesvård

  Motion 1997/98:So276 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So276 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Förebyggande diabetesvård Diabetes Mellitus är ett starkt växande folkhälsoproblem i Europa. Enligt färska beräkningar riskerar uppemot 20 miljoner människor att drabbas av diabetes. Sverige ligger tvåa i världsstatistiken efter Finland vad gäller insjuknandefrekvens

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Biobaserade drivmedel

  Motion 1997/98:N245 av Bo Nilsson och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:N245 av Bo Nilsson och Christin Nilsson s Biobaserade drivmedel Biobaserade drivmedel Vid all förbränning bildas avfallsprodukter, som i många fall är skadliga för miljö och hälsa. Koloxid, koldioxid, kolväten och kväveoxider är några exempel på sådana oönskade ämnen som i stora mängder

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Elöverkänslighet

  Motion 1997/98:Bo209 av Ingibjörg Sigurdsdóttir m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo209 av Ingibjörg Sigurdsdóttir m.fl. s Elöverkänslighet Det kommer fler och fler rapporter att allt fler har lättare eller svårare besvär av elektriska fält. Det började för ett antal år sedan att en hel del kvinnor fick besvär med sveda i ansiktet. Man avfärdade det då med att det var

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kompetensutveckling

  Motion 1997/98:A207 av Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A207 av Christin Nilsson s Kompetensutveckling Kompetensutveckling under de åren man är yrkesverksam har fått allt större betydelse. Vanligast är att de som redan har en hög utbildning är den grupp som sen i sitt arbetsliv får mest kompetensutveckling. Under många avtalsrörelser har det

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot övergödningen

  Motion 1997/98:Jo770 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo770 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot övergödningen Våra kusthav är alltjämt utsatta för akuta miljöhot. Stora bottenområden har drabbats av syrgasbrist till följd av den ökande tillväxten av fintrådiga alger. Starkt bidragande orsaker till denna syrebrist är urlakningen från

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nationalpark vid Kullaberg

  Motion 1997/98:Jo712 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo712 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Nationalpark vid Kullaberg Kullaberg är en långsmal, relativt hög urbergstyp, som bildar spetsen av en halvö mellan Skälderviken och Öresund i nordvästra Skåne. Området omfattar två naturreservat västra och östra Kullaberg. De båda reservaten ger möjligheter

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skåneregionen

  Motion 1997/98:A444 av Annika Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A444 av Annika Nilsson m.fl. s Skåneregionen Skåne är unikt. Det är unikt genom att ligga geografiskt både i periferi och i centrum. Skåne ligger i periferin av Sverige men i centrum av södra Östersjöområdet och nära kärnan i Europa och Europeiska unionen. Genom den troliga utvidgningen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1997/98:AU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

  Motion 1995/96:A33 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1995/96:A33 av Christin Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten Propositionen föreslår att en arbetsmarknadspolitisk försöksverksamhet skall starta i ett antal kommuner. Syftet är att finna former för förbättrad lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter