Christin Hagberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra
Titel
Förbundssekreterare
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04
Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-11-14 – 2012-12-19
Ersättare
2012-02-14 – 2012-03-31
Ersättare
2011-04-06 – 2011-05-02
Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Socialutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02
Ledamot
1996-09-24 – 1998-10-04
Suppleant
1995-01-19 – 1996-09-16

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-04

Civilutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2003-02-18 – 2003-05-21

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Lönegarantimål

  Motion 1996/97:L304 av Monica Widnemark och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:L304 av Monica Widnemark och Christin Nilsson s Lönegarantimål Enligt 2 kap. 1 och 2 lagen 1974:371 om rättegången i arbetstvister avgörs alla tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, s.k. arbetstvister, i sista instans av

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatteplanering och skattefusk

  Motion 1996/97:Sk802 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk802 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Skatteplanering och skattefusk Det har under senare tid framkommit allt fler uppgifter som tyder på att svenska företags och privatpersoners intresse för affärer i vissa s.k. skatteparadis ökat lavinartat. Av allt att döma handlar transaktionerna om

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationer i nordvästra Skåne

  Motion 1996/97:T207 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T207 av Christin Nilsson m.fl. s Kommunikationer i nordvästra Skåne Sett från ett nationellt perspektiv är Skåne ett brohuvud till Kontinenten. En väl utbyggd infrastruktur, snabba och väl fungerande kommunikationer i Skåne och till och ifrån Kontinenten är en angelägenhet för hela Sverige

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sociala dimensionen inför EU:s regeringskonferens

  Motion 1996/97:U514 av Monica Widnemark och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:U514 av Monica Widnemark och Christin Nilsson s Sociala dimensionen inför EU:s regeringskonferens Den inre marknaden skapar nya förutsättningar för de europeiska välfärdssamhällena. Den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital ger förutsättningar för en ökad ekonomisk

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafikflygarhögskolan m.m.

  Motion 1996/97:Fö315 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö315 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Trafikflygarhögskolan m.m. Under efterkrigstiden fram till 1970-talets slut rekryterades piloterna till de svenska flygbolagen huvudsakligen från Flygvapnet. Bl.a. höjda krav på utbildningen samt ökade kostnader för denna medförde en övergång till

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Försurningsskador i skogsområden

  Motion 1996/97:Jo307 av Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo307 av Christin Nilsson s Försurningsskador i skogsområden Sverige har sedan länge varit utsatt för långtgående försurning. Effekterna av detta är påtagliga. Där det märktes först var i våra sjöar där det är mer synligt genom påverkan på t.ex. siktdjup, bottenvegetation, fisk m.m. Lika

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trädgårdsnäringens konkurrenssituation

  Motion 1996/97:Jo247 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo247 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Trädgårdsnäringens konkurrenssituation Svensk trädgårdsnäring har alltid bedrivits i en öppen marknadskonkurrens med importerade trädgårdsprodukter. Ett visst undantag har emellertid gällt för fruktodlingen fram till mitten av 80-talet, då den under

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hushållssopor

  Motion 1996/97:Jo757 av Christin Nilsson och Lena Larsson (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo757 av Christin Nilsson och Lena Larsson s Hushållssopor Kretsloppet, producentansvaret och det kommunala monopolet för hushållssopor I många av Sveriges kommuner har man kommit mycket långt med sortering av hushållssoporna. Totalt handlar det om att hushållen sorterar i 7-8 olika

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Minskat närsaltläckage

  Motion 1996/97:Jo748 av Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo748 av Christin Nilsson m.fl. s Minskat närsaltläckage Närsaltläckage till våra vattendrag är ett av de största miljöproblemen som vi har, och åtgärderna varierar men det allra viktigaste och effektivaste är att göra stora insatser vid källan. Problemkällorna är många men vårt sätt

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JoU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • En solidarisk skattepolitik

  Motion 1996/97:Fi406 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi406 av Bengt Silfverstrand m.fl. s En solidarisk skattepolitik En väl utbyggd och uthållig välfärdspolitik kräver förhållandevis höga skatter. Rättvis fördelning av nödvändiga uppoffringar är av avgörande betydelse för att kunna vinna förståelse för en kärv ekonomisk politik hos de

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhetslagen

  Motion 1996/97:A816 av Monica Widnemark och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A816 av Monica Widnemark och Christin Nilsson s Jämställdhetslagen Enligt jämställdhetslagen 10 behöver det inte upprättas någon jämställdhetsplan på arbetsplatser med färre än tio anställda. Detta innebär att ett mycket stort antal arbetsplatser inte behöver göra någon jämställdhetsplan.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förebyggande diabetesvård

  Motion 1996/97:So268 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:So268 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Förebyggande diabetesvård Diabetes mellitus är ett starkt växande folkhälsoproblem i Europa. Enligt färska beräkningar riskerar uppemot 20 miljoner människor att drabbas av diabetes. Sverige ligger tvåa i världsstatistiken efter Finland vad gäller

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kostnader för flyktingmottagande

  Motion 1996/97:Fi607 av Christin Nilsson och Annika Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi607 av Christin Nilsson och Annika Nilsson s Kostnader för flyktingmottagande Landskrona kommun med knappt 38 000 invånare har sitt läge i storstadsregionen västra Skåne mellan Helsingborg och Malmö. Det betyder att Landskrona har alla storstadsproblemen trots sitt befolkningstal. Beroende

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

  Motion 1995/96:A33 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1995/96:A33 av Christin Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten Propositionen föreslår att en arbetsmarknadspolitisk försöksverksamhet skall starta i ett antal kommuner. Syftet är att finna former för förbättrad lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter