Christin Hagberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra
Titel
Förbundssekreterare
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04
Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-11-14 – 2012-12-19
Ersättare
2012-02-14 – 2012-03-31
Ersättare
2011-04-06 – 2011-05-02
Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Socialutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02
Ledamot
1996-09-24 – 1998-10-04
Suppleant
1995-01-19 – 1996-09-16

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-04

Civilutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2003-02-18 – 2003-05-21

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

  Motion 1995/96:A33 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1995/96:A33 av Christin Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten Propositionen föreslår att en arbetsmarknadspolitisk försöksverksamhet skall starta i ett antal kommuner. Syftet är att finna former för förbättrad lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar

  Motion 1994/95:Jo31 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo31 av Bengt Silfverstrand m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar Propositionen innehåller åtgärder för att minska miljöutsläppen från småskalig vedeldning. Regeringen föreslår ändring i hälsoskyddsförordningen

  Inlämnad
  1995-04-24
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Svalövs kommun som ett mål 5b-område

  Motion 1994/95:A426 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A426 av Christin Nilsson m.fl. s Svalövs kommun som ett mål 5b-område Mål 5b-stöd torde främst syfta till att finna alternativa sysselsättningsmöjligheter på landsbygden genom stimulans av servicenäringar, turistindustri eller småföretagsamhet, i synnerhet i de områden som påverkas negativt

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ven

  Motion 1994/95:A406 av Bo Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A406 av Bo Nilsson m.fl. s Hven Mål 5b-stöd torde främst syfta till att finna alternativa sysselsättningsmöjligheter på landsbygden genom stimulans av servicenäringar, turistindustri eller småföretagsamhet, i synnerhet i de områden som påverkas negativt av EU:s jordbrukspolitik. Regeringen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättning och utbildning för kvinnor i Skåne

  Motion 1994/95:A253 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A253 av Birthe Sörestedt m.fl. s Sysselsättning och utbildning för kvinnor i Skåne Skåne skiljer sig på många sätt från övriga landet bl.a. ifråga om befolkningstäthet och näringslivsstruktur. Dessa skillnader återfinns även mellan de skånska kommunerna allt från storstad till landsbygd,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Diabetesvården

  Motion 1994/95:So459 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So459 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Diabetesvården Diabetes Mellitus är ett starkt växande folkhälsoproblem i Europa. Enligt färska beräkningar riskerar uppemot 20 miljoner människor att drabbas av diabetes. Sverige ligger tvåa i världsstatistiken efter Finland vad gäller insjuknandefrekvens

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skåne-regionen

  Motion 1994/95:K630 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:K630 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Skåneregionen Sverige har tagit steget in i Europeiska Unionen, i själva verket en politisk bekräftelse på en sedan länge pågående ekonomisk och kulturell integrationsprocess. Skåne har i egenskap av Sveriges sydligaste landskap och som granne med den europeiska

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:AU13 1994/95:AU9 1994/95:FöU4 1994/95:JoU13 1994/95:SfU10 1994/95:SkU23 1994/95:TU13 1995/96:JoU2 1995/96:TU1 1996/97:KU4
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Kvävereduktion i kommunala reningsverk

  Motion 1994/95:Jo608 av Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo608 av Christin Nilsson s Kvävereduktion i kommunala reningsverk I våra nationella miljömål finns en ambition att vi 1995 ska nå en kvävereduktion med 50 jämfört med 1985, i våra kustnära kommunala reningsverk. Resultatet vi vet idag är att endast ca 15 av kommunerna har gjort denna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Taxorna för kontroll av grönsaksfrö

  Motion 1994/95:Jo524 av Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo524 av Christin Nilsson s Taxorna för kontroll av grönsaksfrö Den svenska frölagstiftningen har nyligen anpassats till ett EU-direktiv. Det innebär bl.a. att allt köksväxtfrö som finns på marknaden skall uppfylla vissa kvalitetskrav i fråga om sortäkthet och sortrenhet, sundhet och

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fosfor- och kvävebalans i växtodling

  Motion 1994/95:Jo253 av Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo253 av Christin Nilsson s Fosfor- och kvävebalans i växtodling Övergödningen i vårt odlingslandskap är idag ett av våra största miljöproblem. Läckaget till våra åar och vattendrag är högt av både fosfor och kväve. Den främsta orsaken till detta är att vi har ett odlingssätt där kvantitet

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadsanpassning

  Motion 1994/95:Bo532 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo532 av Christin Nilsson m.fl. s Bostadsanpassning Nybyggda bostäder måste byggas om för att klara kraven på tillgänglighet i plan- och bygglagen trots att kraven är hårda och borde leda till att nyproducerade bostäder har anpassats. Detta är slöseri med våra gemensamma resurser. De

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter