Christin Hagberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Valkrets
Skåne läns västra
Titel
Förbundssekreterare
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04
Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-11-14 – 2012-12-19
Ersättare
2012-02-14 – 2012-03-31
Ersättare
2011-04-06 – 2011-05-02
Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Socialutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02
Ledamot
1996-09-24 – 1998-10-04
Suppleant
1995-01-19 – 1996-09-16

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-04

Civilutskottet

Extra suppleant
2012-11-14 – 2012-12-19
Extra suppleant
2012-02-15 – 2012-03-31
Extra suppleant
2011-04-07 – 2011-05-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2003-02-18 – 2003-05-21

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • tvätthallsanläggningar

  Skriftlig fråga 2002/03:1317 av Nilsson, Christin (s)

  den 20 augusti Fråga 2002/03:1317 av Christin Nilsson s till miljöminister Lena Sommestad om tvätthallsanläggningar Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 96:1 så ska tvättanläggningar för fordon vara av viss miljökvalitetsstandard vid ombyggnation och ha slutna system senast år 2005. I dag är tekniken så utvecklad

  Inlämnad
  2003-08-20
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • sjukersättning från försäkringskassan

  Skriftlig fråga 2002/03:791 av Nilsson, Christin (s)

  den 10 april Fråga 2002/03:791 av Christin Nilsson s till statsrådet Berit Andnor om sjukersättning från försäkringskassan Att bli sjuk under en längre tid än två veckor innebär att försäkringskassan står för den fortsatta ersättningen. Många vittnar om att utbetalningen från kassan tar långt tid och att detta är ett

  Inlämnad
  2003-04-10
  Besvarare
  Berit Andnor (S)
 • staten som miljöexempel

  Skriftlig fråga 2002/03:787 av Nilsson, Christin (s)

  den 10 april Fråga 2002/03:787 av Christin Nilsson s till miljöminister Lena Sommestad om staten som miljöexempel Vi vet att bilarna är en av de stora utsläppskällorna av bland annat koldioxid. Övergång till alternativa drivmedel har det jobbats med länge och vi ser en växande marknad som dock är mycket liten. För

  Inlämnad
  2003-04-10
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • Europakorridoren

  Motion 2002/03:T487 av Annika Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T487 av Annika Nilsson m.fl. s Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om projektet Europakorridoren. Motivering Projektet Europakorridoren är en frivillig sammanslutning av kommuner, landsting, länsstyrelser

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Hamnverksamhet och godstransporter

  Motion 2002/03:T477 av Christin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T477 av Christin Nilsson m.fl. s Hamnverksamhet och godstransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hamnverksamhet och godstransporter. Motivering Sverige är till ytan ett stort land med långa kuststräckor. Detta

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Redovisning av könsfördelning i styrelser

  Motion 2002/03:L334 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:L334 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s Redovisning av könsfördelning i styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvinnorepresentation i näringslivets styrelser. Motivering Sverige har i dag en av Europas högsta förvärvsfrekvenser

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:LU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Agenda 21 och samhällsplanering

  Motion 2002/03:Bo245 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Bo245 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Agenda 21 och samhällsplanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning inriktad på en helhetssyn på framtidens samhällsbyggande och integrering av det lokala Agenda 21-arbetet

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bankreklam och konsumentskydd

  Motion 2002/03:L306 av Ulla Wester m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:L306 av Ulla Wester m.fl. s Bankreklam och konsumentskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att ur ett konsumentperspektiv noga följa och åtgärda pågående uppluckring av praxis av gällande regelverk

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:LU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Könsdiskriminerande reklam

  Motion 2002/03:L305 av Ulla Wester m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:L305 av Ulla Wester m.fl. s Könsdiskriminerande reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam ånyo måste övervägas. Motivering De flesta av oss vänder oss mot könsdiskriminerande

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:LU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En reformerad taxinäring

  Motion 2002/03:T530 av Anders Karlsson och Christin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T530 av Anders Karlsson och Christin Nilsson s En reformerad taxinäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samlade åtgärder för en reformerad och sanerad taxinäring. En reformerad taxinäring Taxinäringen avreglerades

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Campus Helsingborg

  Motion 2002/03:Ub505 av Anders Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub505 av Anders Karlsson m.fl. s Campus Helsingborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av särskilda insatser för att skapa en från kvalitetssynpunkt fullvärdig och ekonomiskt bärkraftig universitetsmiljö vid

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Piercing och tatuering

  Motion 2002/03:So493 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:So493 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s Piercing och tatuering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om piercing, bodymodification och tatuering. Motivering Piercing och tautering har under de senaste åren blivit allt vanligare,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Änghelholms/Helsingborgs flygplats

  Motion 2002/03:Sk393 av Kent Härstedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk393 av Kent Härstedt m.fl. s Änghelholms/Helsingborgs flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Ängelholms/Helsingborgs flygplats skall få status som gränsövergångsställe och ICAP-flygplats. Motivering Ängelholms/Helsingborgs

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Integrationen i norra Öresund

  Motion 2002/03:N353 av Kent Härstedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:N353 av Kent Härstedt m.fl. s Integrationen i norra Öresund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om integrationsarbetet i norra Öresund. Motivering Det råder stor enighet om behovet av ökad integration mellan de båda olika

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Byggande för framtiden

  Motion 2002/03:Bo318 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Bo318 av Inger Segelström m.fl. s Byggande för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ytterligare insatser för ökat bostadsbyggande och minskad bostadssegregation. Motivering Bostäder har blivit en

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ogifta kvinnors tjänstepensioner

  Motion 2002/03:Fi282 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi282 av Inger Segelström m.fl. s Ogifta kvinnors tjänstepensioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stopp mot diskriminering av ogifta vad gäller tjänstepension. Motivering De personer som var ogifta i december 1997

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kortare arbetstid

  Motion 2002/03:A362 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A362 av Inger Segelström m.fl. s Kortare arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om kortare arbetstid. Motivering S-kvinnorna har i nästan 30 år kämpat för sex timmars arbetsdag utan att få en minut. På de två

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Heltid rättighet och deltid möjlighet

  Motion 2002/03:A361 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A361 av Inger Segelström m.fl. s Heltid rättighet och deltid möjlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lag om heltid som rättighet och deltid som möjlighet i avtal. Motivering Cirka 40 procent av Sveriges kvinnor

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Unga kvinnors arbetsvillkor

  Motion 2002/03:A347 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A347 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s Unga kvinnors arbetsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka unga kvinnors villkor på arbetsmarknaden och att förändringar bör ske i de lagar som rör anställningsskydd, föräldraledighet

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Elektronisk övervakning

  Motion 2002/03:Ju289 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju289 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Elektronisk övervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om elektronisk övervakning för att stoppa våld mot kvinnor. Motivering Varje dag rapporteras det i media om olika vålds-

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter