Christer Adelsbo (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Valkrets
Skåne läns norra och östra
Titel
Kommunalråd/Industriarbetare.
Född år
1962
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2014-09-29

Riksdagsledamot

Ersättare
2016-07-01 – 2017-03-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
2006-03-16 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-08 – 2006-03-15

Justitieutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Näringsutskottet

Suppleant
2010-10-19 – 2014-09-29
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Extra suppleant
2017-01-01 – 2017-03-05
Extra suppleant
2016-07-01 – 2016-12-31

Socialutskottet

Extra suppleant
2017-01-01 – 2017-03-05
Extra suppleant
2016-07-01 – 2016-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2008-01-29 – 2008-05-07

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2013-09-17 – 2014-09-29
Ledamot
2012-10-04 – 2013-09-16
Ledamot
2011-10-12 – 2012-09-18
Ledamot
2010-10-19 – 2011-09-15
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 02-14 och 16- (ersättare 160701-). Ledamot utbildningsutskottet 06, justitieutskottet 06-14 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant konstitutionsutskottet 02-06, utbildningsutskottet 02-06, näringsutskottet 03-06, 10-14 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Extra suppleant socialutskottet 16- och kulturutskottet 16-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-14.

Föräldrar

Fabriksarbetaren Rolf Adelsbo och vårdanställda Saga Adelsbo, f. Vendel.

Utbildning

Gymnasiekompetens, Komvux 92. Högre utbildning inom personaladministration och kommunikation 89-92.

Anställningar

Tillbergs Läder samt Häst- och hundshop 77-79. Ifö Sanitär AB 79-. Kommunalråd/kommunstyrelseordförande, Bromölla 93-02.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Skåne län 03-. Ersättare, Rättshjälpsnämnden 06-. Vice ordförande, Tematiska gruppen Entreprenörskap och företagande (Tillväxtverket) 09-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Bromölla 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 91-02, ordförande 93-02. Ordförande, arbetsutskottet 91-02 och ledamot, personalutskottet 95-02. Ordförande, räddningsnämnden 93-02. Ordförande, kommittén för miljö, samhällsplanering och kommunaltekniska frågor 98-01 och vice ordförande 01-03. Ordförande i arvodesberedningen 08-10, ledamot 10-. Ledamot, näringslivsrådet 98-. Ledamot, Svenska Kommunförbundet, Kristianstad län 93-98 och Region Skåne, ersättare 98-03. Styrelseledamot, Industristiftelsen 91-98, Bromölla energi AB, ordförande 96-03. Ledamot, Bromölla fjärrvärme AB 00-03 och Energikontoret Skåne 96-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Bromölla arbetarekommun 91-03. Ordförande, Socialdemokratiska riksdagsgruppens kooperativa studiegrupp. Styrelseledamot, Industrifacket, Ifö Sanitär 83-93. Klubbordförande, Industrifacket, Ifö Sanitär 88-93. Styrelseledamot, Industrifacket, avd. 4, 88-93. Styrelseledamot, Bromölla IF 92-, ordförande 05-. Ledamot, Ivetofta Sparbank 94-. Styrelseledamot, nordöstra Skånes distrikt av Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsföreningars riksförbund 96-03. Ledamot, Geodatacenter AB 98-03. Ledamot, Ivö Strands AB 94-02. Ledamot, Stiftelsen Iföverkens Industrimuseum 97-. Ordförande, BFU (Bromölla Fotbollsunion) 09-.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Debatt om förslag: Särskolan och specialskolan

  Särskolan och specialskolan

  Betänkande 2004/05:UBU11

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om särskolan och specialskolan. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete med en ny skollag. Motionerna handlar om särskolan som egen skolform, tydligare regelverk för placering i särskolan, föräldrainflytande vid placering i särskolan individualiserad undervisning, med mera.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 67 minuter
  Justering
  2005-03-22
  Debatt
  2005-04-21
  Beslut
  2005-04-27
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utbyggnaden av E 22

  utbyggnaden av E 22

  Interpellation 2004/05:123 av Nylander, Christer (fp)

  den 3 november Interpellation 2004/05:123 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av E 22 Behovet av en utbyggnad av E 22 genom Skåne och vidare norrut är väldokumenterat. Vägen bör vara en prioriterad nationell angelägenhet, som väl fyller de av riksdagen fastställda transportpolitiska

  Inlämnad
  2004-11-03
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Möjligheterna för sociala innovationer

  Motion 2004/05:N388 av Marianne Carlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N388 av Marianne Carlström m.fl. s Möjligheterna för sociala innovationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sociala innovationer. Motivering Den svenska innovationspolitiken syftar till att skapa en hållbar tillväxt.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kooperativa hyresrättsföreningars behov av statlig kreditgaranti

  Motion 2004/05:Bo294 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo294 av Christer Adelsbo m.fl. s Kooperativa hyresrättsföreningars behov av statlig kreditgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att dagens regler vad gäller statlig kreditgaranti för kooperativa hyresrättsföreningar

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Främjande av sociala företag

  Motion 2004/05:N353 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N353 av Eva Arvidsson m.fl. s Främjande av sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om främjande av sociala företag. Motivering Sociala företag har under en längre tid varit ett komplement till de åtgärder som

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nationell handlingsplan för socialt företagande

  Motion 2004/05:N352 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N352 av Eva Arvidsson m.fl. s Nationell handlingsplan för socialt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av socialt företagande. Motivering De sociala företagen, dvs företag inom social ekonomi vars

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Östutvidgningens konsekvenser

  Motion 2004/05:Sf406 av Luciano Astudillo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf406 av Luciano Astudillo m.fl. s Östutvidgningens konsekvenser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförsom en bättre kontroll av anställningserbjudanden vid ansökan om uppehållstillstånd inom EU/EES. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Övervakning och kontroll av Östersjötrafik

  Motion 2004/05:T415 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T415 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Övervakning och kontroll av Östersjötrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten möjliggör en diskussion angående styrning av Östersjötrafiken från Skåne och exempelvis

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tvärleden Markaryd-Osby

  Motion 2004/05:T373 av Anders Bengtsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T373 av Anders Bengtsson m.fl. s Tvärleden Markaryd-Osby Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tvärleden Markaryd-Osby. Motivering Tvärleden är en förbindelse som går från västra Blekinge, genom norra Skåne, södra Småland

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Öresundsregionen

  Motion 2004/05:N434 av Luciano Astudillo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N434 av Luciano Astudillo m.fl. s Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att arbetet för att undanröja de kvarvarande hindren för Öresundsintegrationen påskyndas och intensifieras. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ålfiske

  Motion 2004/05:MJ300 av Göran Persson i Simrishamn och Christer Adelsbo (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ300 av Göran Persson i Simrishamn och Christer Adelsbo s Ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen agerar för att få till stånd en omprioritering av EU-kommissionens handlingsplan i fråga om ålfiske.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Social dumpning och lönedumpning

  Motion 2004/05:A371 av Hillevi Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A371 av Hillevi Larsson m.fl. s Social dumpning och lönedumpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om social dumpning samt lönedumpning. Motivering Förekomsten av laglöshet på arbetsmarknaden är ett allvarligt hot mot

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nyföretagande enligt den s.k. Bromöllamodellen

  Motion 2004/05:A231 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A231 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn s Nyföretagande enligt den s.k. Bromöllamodellen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om projekt liknande Bromöllamodellen. Motivering Vi behöver få till ett ökat

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skånes livsmedel - en framtidsbransch

  Motion 2004/05:MJ531 av Christin Hagberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ531 av Christin Hagberg m.fl. s Skånes livsmedel en framtidsbransch Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att ta till vara och utveckla den svenska livsmedelsindustrins potential till att bli en framtidsbransch.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förutsättningarna för föreningslivet

  Motion 2004/05:Kr255 av Christer Adelsbo (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr255 av Christer Adelsbo s Förutsättningarna för föreningslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anges om vikten av att se över förutsättningarna för föreningslivet. Motivering Bingolottos succé under många år har gjort många

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Försvarets helikoptrar samt flygpersonalens utrustning

  Motion 2004/05:Fö222 av Göran Persson i Simrishamn och Christer Adelsbo (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö222 av Göran Persson i Simrishamn och Christer Adelsbo s Försvarets helikoptrar samt flygpersonalens utrustning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över och åtgärda de brister som i dag finns på försvarets helikoptrar

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vikten av arbete mot kvinnomisshandel

  Motion 2004/05:Ju408 av Ulla Wester m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju408 av Ulla Wester m.fl. s Vikten av arbete mot kvinnomisshandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av arbetet mot kvinnovåld. Motivering Dagligen kan vi läsa om hur kvinnor utsätts för olika former av våld

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Åtgärder vid misstänkt kvinnomisshandel

  Motion 2004/05:So485 av Ulla Wester m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So485 av Ulla Wester m.fl. s Åtgärder vid misstänkt kvinnomisshandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder i sjukvården vid misstänkt kvinnomisshandel. Motivering Debatten om våld och hot mot kvinnor har under

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Driftstödet till icke statliga flygplatser

  Motion 2004/05:T374 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T374 av Christer Adelsbo m.fl. s Driftstödet till icke statliga flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sträva och arbeta för att på sikt nå upp till den ambition som finns att det statliga driftstödet skall

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Friköp av historiska arrenden

  Motion 2004/05:L260 av Christer Adelsbo (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L260 av Christer Adelsbo s Friköp av historiska arrenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om friköp av historiska arrenden. Motivering Sveriges förändring från jordbrukarsamhälle till industrination skedde relativt sent

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter