Charlotte Branting (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lärare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-12-10 – 1994-10-02
Ledig
1991-11-09 – 1991-12-09
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-11-08

Kulturutskottet

Vice ordförande
1992-07-01 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1992-06-30

Utrikesutskottet

Suppleant
1994-06-20 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1994-06-20 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 85/86-90/91 och Kulturutskottet 91/92-93/94, vice ordf 92/93-93/94. Suppleant i Talmanskonferensen 92/93-93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-93/94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88/89-93/94, vice gruppledare 92/93-93/94.

Bostadsort

Växjö

Utbildning

Studentexamen 63. Folkskollärarexamen 65. Mellanstadielärare i Göteborg 65-67 och Växjö 67-85. Studier vid högskolan i Växjö 73. Förbundsordf i Folkpartiets kvinnoförbund 77-89. Politiskt sakkunnig i kulturdepartementet 92-93. Tillsynsdirektör vid yrkesinspektionen i Växjö distrikt 98-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Skandinaviska Enskilda bankens kontor i Växjö 80-. - Ledamot av styrelsen för Kronobergs läns distrikt av Folkpartiets kvinnoförbund, ordförande 68-78, Folkpartiets kvinnoförbund 69-89, ordförande 77-89, Växjö folkpartiförening, ordföradne 76-79, och Kronobergs länsförbund av Folkpartiet, vice ordförande 86-92, ordförande 92-, ordförande i arbetsutskottet 80-86. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 72-89 och 90-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kronobergs län 86-92, högskolan i Växjö 88-, arbetarskyddsstyrelsen 88-92, boverket 95-. Ledamot av Svenska unescorådet 96-. Nämndeman i Växjö tingsrätt 72-85. - Led av statskontrollkommittén 77-80, 1986 års semesterkommitté 86-88 och kommittén om kulturpolitikens inriktning 93-. Led av referensgrupp till jämställdhetskommittén 77-80.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vederslövs pastoratskyrkoråd 76-82.

Föräldrar

Direktören Carl Einar Holm och Birgitta Maria Almér

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

  Motion 1992/93:T60 av Stina Gustavsson (c) och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:T60 av Stina Gustavsson och Charlotte Branting c, fp med anledning av prop. 1992/93:176 investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Sedan ett antal år tillbaka tillämpas ett system för resultatutjämning mellan statliga och kommunala flygplatser. Nuvarande avtal löper ut den 30 juni 1993

  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Ub102 av Hans Gustafsson m.fl. (s, fp, m, c, kds, nyd, -)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub102 av Hans Gustafsson m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg 1. Sammanfattning Proposition nr 170 innehåller bl.a. beskrivning av exempel på ändamålsenliga modeller för forskning vid mindre och medelstora högskolor. Förslaget

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anabola steroider

  Motion 1992/93:So213 av Kenth Skårvik och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:So213 av Kenth Skårvik och Charlotte Branting fp Anabola steroider Missbruket av anabola steroider växer och är säkerligen av större omfattning än man hittills räknat med, bl a från sjukvårdens sida. En uppgift säger att det rör sig om 100 000 unga personer, framförallt män, som använder

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ett nationellt glasmuseum i Växjö

  Motion 1992/93:Kr261 av Charlotte Branting m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr261 av Charlotte Branting m.fl. fp, m, c, kds Ett nationellt glasmuseum i Växjö Frågan om ett glasmuseum i Växjö har varit föremål för många motioner under många år i riksdagen. Kulturutskottet har avslagit motionerna och bl.a. hänvisat till att man ej är beredd att tillstyrka några

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till Litauen

  Motion 1992/93:U264 av Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:U264 av Charlotte Branting fp Stöd till Litauen Litauen har stabiliserats som en suverän stat. De ryska ockupationstrupperna ska enligt avtal lämna landet under 1993. Demokratiska val har genomförts och i början av året ska val av president ske. Samtidigt har ekonomin stadigt försämrats.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1992/93:UU16
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Biståndets självständighetsmål

  Motion 1992/93:U263 av Charlotte Branting och Elver Jonsson (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:U263 av Charlotte Branting och Elver Jonsson fp Biståndets självständighetsmål Målen för det svenska biståndet slogs fast av riksdagen 1978 och kompletterades därefter 1988. 1978 års beslut fastslog ett allmänt mål och fyra mera speciella: Det allmänna målet för allt bistånd är att bidra

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Information och studier om säkerhetspolitik m.m.

  Motion 1992/93:U323 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:U323 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting fp Information och studier om säkerhetspolitik m.m. Regeringen har låtit göra en översyn av hur anslaget till fredsorganisationerna har utnyttjats de senaste åren. Det är positivt att regeringen tagit detta initiativ eftersom det är angeläget

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:UU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Samarbetet med Baltikum

  Motion 1992/93:U283 av Lars Sundin och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:U283 av Lars Sundin och Charlotte Branting fp Samarbetet med Baltikum Ett och ett halvt år har nu gått sedan Estland, Lettland och Litauen på nytt erkändes som självständiga stater. Betydande insatser har gjorts från många håll, för att stödja dessa länders återuppbyggnad efter fem decennier

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1992/93:JoU19 1992/93:NU23 1992/93:UU16 1992/93:UU27
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Landsarkiv m.m. till Växjö

  Motion 1992/93:Kr299 av Harald Bergström m.fl. (kds, fp, c, m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr299 av Harald Bergström m.fl. kds, m, fp, c Landsarkiv m.m. till Växjö I utredningen Statens arkivdepåer En utvecklingsplan till år 2000SOU 1991:31 föreslås att ett landsarkiv bör inrättas för sydöstra Sverige. Landsarkivet i Vadstena skulle härigenom avlastas. Länsstyrelsen och Lantmäteriet

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Barn- och ungdomsteater

  Motion 1992/93:Kr326 av Stina Gustavsson (c) och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr326 av Stina Gustavsson och Charlotte Branting c, fp Barn- och ungdomsteater I årets budgetproposition, 1992/93:100 bilaga 12, säger föredragande statsrådet att Kultur för barn och ungdom är av mycket stor betydelse för deras utveckling till självständigt tänkande vuxna. Kulturrådet

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiska insatser i Blekinge

  Motion 1992/93:A421 av Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:A421 av Charlotte Branting fp Regionalpolitiska insatser i Blekinge Det allt sämre ekonomiska läget i landet har nu också slagit igenom i industrilänet Blekinge. Under hösten 1992 har arbetsmarknadsläget försämrats. Länsarbetsnämnden bedömer att antalet personer som står utanför den ordinarie

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förvar av barn

  Motion 1992/93:Sf635 av Charlotte Branting m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf635 av Charlotte Branting m.fl. fp Förvar av barn I enlighet med vår lagstiftning är det fortfarande möjligt att sätta asylsökande barn i förvar. Vi anser att denna möjlighet bör minska och i princip helt förbjudas. Riksdagen beslöt förra året att ändra reglerna för förvarstagande av

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Barnomsorg vid arbetslöshet och föräldraledighet

  Motion 1992/93:So616 av Charlotte Branting m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:So616 av Charlotte Branting m.fl. fp Barnomsorg vid arbetslöshet och föräldraledighet Barnomsorgen är viktig när det gäller att ge barnen så goda förutsättningar som möjligt redan från början. Vår omvärld är numera så mångskiftande och komplicerad att det ställs högre krav på oss vuxna

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors hälsa

  Motion 1992/93:So475 av Charlotte Branting m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:So475 av Charlotte Branting m.fl. fp Kvinnors hälsa Inledning Kvinnor lever i genomsnitt sex år längre än män men uppvisar ett sämre hälsotillstånd. Kvinnor lider oftare av en långvarig sjukdom som kräver regelbunden medicinsk behandling och medför avsevärt nedsatt arbetsförmåga och

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1992/93:SoU15 1992/93:SoU25 1992/93:SoU26 1992/93:SoU27 1992/93:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Anslagen till det mindre vägnätet

  Motion 1992/93:T322 av Jan-Olof Franzén m.fl. (m, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:T322 av Jan-Olof Franzén m.fl. m, fp, c, kds Anslagen till det mindre vägnätet De mindre vägarna har i Kronobergs län en utomordentlig betydelse både för tunga skogstransporter, näringslivet i övrigt och för persontransporterna. Skogsnäringen är också i behov av en god standard på det

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationerna kring Östersjön

  Motion 1992/93:T214 av Charlotte Branting m.fl. (fp, m, c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T214 av Charlotte Branting m.fl. fp, m, c Kommunikationerna kring Östersjön Det finns många skäl till att öka samarbetet mellan Skandinavien och de central- och östeuropeiska länderna. Inom kommunikationsområdet skulle ett utvecklat transportsystem gynna utvecklingen i hela Östersjöregionen.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:UU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Invandrares politiska deltagande

  Motion 1992/93:K702 av Charlotte Branting och Ingela Mårtensson (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:K702 av Charlotte Branting och Ingela Mårtensson fp Invandrares politiska deltagande Tidigare var svenskt medborgarskap en förutsättning för att få delta i politiska val i Sverige. Fr.o.m. 1976 får de utländska medborgarna, som varit folkbokförda i Sverige minst tre år och som uppfyller

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet i statliga och internationella organ

  Motion 1992/93:A809 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:A809 av Barbro Westerholm m.fl. fp Jämställdhet i statliga och internationella organ Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter attha ett arbete som ger ekonomiskt oberoendevårda barn och hemdelta i politiska,

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1992/93:AU18 1992/93:FiU22 1992/93:KU29
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Jordbruket i mellanbygd och skogsbygd

  Motion 1992/93:Jo239 av Isa Halvarsson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo239 av Isa Halvarsson m.fl. fp Jordbruket i mellanbygd och skogsbygd Det livsmedelspolitiska beslutet från juni 1990 innebar bl.a. att livsmedelsproduktionen i vårt land skulle minskas för att anpassas till den inhemska efterfrågan. Därmed skulle vi bli kvitt en förlustbringande överproduktion.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skoglig utbildning och skogsforskning i södra Sverige

  Motion 1992/93:Ub633 av Stina Gustavsson m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub633 av Stina Gustavsson m.fl. c, m, fp, kds Skoglig utbildning och skogsforskning i södra Sverige Sveriges skogar ger landet stora exportinkomster, förutsättningar för arbete och för bosättning över hela landet. Av mycket stor betydelse är därför utbildning och forskning på det skogliga

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter