Charlotte Branting (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lärare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-12-10 – 1994-10-02
Ledig
1991-11-09 – 1991-12-09
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-11-08

Kulturutskottet

Vice ordförande
1992-07-01 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1992-06-30

Utrikesutskottet

Suppleant
1994-06-20 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1994-06-20 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 85/86-90/91 och Kulturutskottet 91/92-93/94, vice ordf 92/93-93/94. Suppleant i Talmanskonferensen 92/93-93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-93/94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88/89-93/94, vice gruppledare 92/93-93/94.

Bostadsort

Växjö

Utbildning

Studentexamen 63. Folkskollärarexamen 65. Mellanstadielärare i Göteborg 65-67 och Växjö 67-85. Studier vid högskolan i Växjö 73. Förbundsordf i Folkpartiets kvinnoförbund 77-89. Politiskt sakkunnig i kulturdepartementet 92-93. Tillsynsdirektör vid yrkesinspektionen i Växjö distrikt 98-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Skandinaviska Enskilda bankens kontor i Växjö 80-. - Ledamot av styrelsen för Kronobergs läns distrikt av Folkpartiets kvinnoförbund, ordförande 68-78, Folkpartiets kvinnoförbund 69-89, ordförande 77-89, Växjö folkpartiförening, ordföradne 76-79, och Kronobergs länsförbund av Folkpartiet, vice ordförande 86-92, ordförande 92-, ordförande i arbetsutskottet 80-86. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 72-89 och 90-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kronobergs län 86-92, högskolan i Växjö 88-, arbetarskyddsstyrelsen 88-92, boverket 95-. Ledamot av Svenska unescorådet 96-. Nämndeman i Växjö tingsrätt 72-85. - Led av statskontrollkommittén 77-80, 1986 års semesterkommitté 86-88 och kommittén om kulturpolitikens inriktning 93-. Led av referensgrupp till jämställdhetskommittén 77-80.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vederslövs pastoratskyrkoråd 76-82.

Föräldrar

Direktören Carl Einar Holm och Birgitta Maria Almér

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Handikappanpassad kollektivtrafik, m.m.

  Motion 1991/92:T908 av Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:T908 av Charlotte Branting fp Handikappanpassad kollektivtrafik, m.m. Målsättningen med handikapp-politiken är att minimera skillnaderna i livsvillkor mellan handikappde och icke handikappade. Handikappanpassad kollektivtrafik Det är i många fall att föredra att handikappade människor

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:SoU15 1991/92:TU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Stiftelse för natur- och kulturmiljöer

  Motion 1991/92:Kr287 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr287 av Siw Persson m.fl. fp Stiftelse för natur- och kulturmiljöer Statens egendomar Staten är stor ägare av fastigheter. Vi ser positivt på regeringens ambition att förändra ägar- och förvaltarstruktur så att statens tillgångar kommer att utnyttjas på ett effektivare sätt och konkurrens

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Musica Vitae

  Motion 1991/92:Kr284 av Charlotte Branting (fp) och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr284 av Charlotte Branting och Stina Gustavsson fp, c Musica Vitae I Stiftelsen Musik i Kronoberg ingår i dag kammarorkestern Musica Vitae. Orkestern intar med sina 15 stråkar och sin inriktning på den klassiska stråkorkester- repertoaren en särställning i svenskt musikliv. Kännetecknande

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökat stöd till Svenska Riksteatern för syntolkningsverksamhet för synskadade

  Motion 1991/92:Kr281 av Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr281 av Charlotte Branting fp Ökat stöd till Svenska riksteatern för syntolkningsverksamhet för synskadade Riksteatern har under tre år som försöksverksamhet prövat syntolkning för synskadade i samband med sin turnéteaterverksamhet. Syntolkning fungerar så, att de synskadade teaterbesökarna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Landsarkiv m.m. till Växjö

  Motion 1991/92:Kr246 av Harald Bergström m.fl. (kds, fp, c, m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr246 av Harald Bergström m.fl. kds, m, c, fp Landsarkiv m.m. till Växjö I utredningen Statens arkivdepåer En utvecklingsplan till år 2000SOU 1991:31 föreslås att ett landsarkiv bör inrättas för sydöstra Sverige. Landsarkivet i Vadstena skulle härigenom avlastas. Länsstyrelsen och Lantmäteriet

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Avdragsrätt för gåvor till ideellt och humanitärt arbete

  Motion 1991/92:Sk370 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk370 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp Avdragsrätt för gåvor till ideellt och humanitärt arbete Stöd till ideella och humanitära ändamål kan ges på olika sätt och i olika former. På förslag av den socialdemokratiska regeringen har riksdagen häromåret beslutat om en modell med s.k. ideellt

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rygginstitutet

  Motion 1991/92:Sf244 av Sigge Godin och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf244 av Sigge Godin och Charlotte Branting fp Rygginstitutet Rygginstitutet har sedan 1961 bedrivit yrkesinriktad rehabilitering av människor med nack- och ländryggbesvär. Verksamheten drivs som stiftelse och stiftarna är skogsbruket/skogsindustrin samt byggnadsindustrin. Verksamheten

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Delning av pensionsrättigheter

  Motion 1991/92:Sf233 av Charlotte Branting och Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf233 av Charlotte Branting och Ulla Orring fp Delning av pensionsrättigheter Under överblickbar tid kommer en av makarna hittills i det helt dominerande antalet fall kvinnan att ha lägre arbetstid under den tid då barnen är små. Det ter sig då naturligt att konsekvenserna för detta i

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Information om ATP-pension

  Motion 1991/92:Sf232 av Charlotte Branting och Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf232 av Charlotte Branting och Ulla Orring fp Information om ATP-poäng Flertalet människor är oinformerade om storleken på sin framtida pension. Flertalet människor vet inte hur många ATP-poäng de hunnit tjäna in. Besked om detta kommer oftast för sent för att man skall kunna göra något

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingen av Kronobergs län

  Motion 1991/92:A453 av Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:A453 av Charlotte Branting fp Utvecklingen av Kronobergs län En stark decentralisering av besluten till regional nivå och en förenkling och schablonisering av de regionalpolitiska stödformerna är en bra garanti för en effektiv regionalpolitik. De förväntade sämre ekonomiska förutsättningarna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmiljö

  Motion 1991/92:A239 av Kenth Skårvik och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:A239 av Kenth Skårvik och Charlotte Branting fp Arbetsmiljö 1. Arbetsmiljöproblemen Även om många arbetsmiljöer förbättrats under 80-talet ser vi idag tecken som inger oro. Antalet inrapporterade arbetsskador har ökat explosionsartat under 80-talet. Om man ser till typen av arbetsskador

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:AU12 1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Västsahara

  Motion 1991/92:U626 av Ingela Mårtensson m.fl. (fp, c)

  Motion till riksdagen 1991/92:U626 av Ingela Mårtensson m.fl. fp, c Västsahara Frågan om Västsaharas självständighet har varit på FN:s dagordning i över 25 år. År 1966 lovade Spanien västsaharierna självbestämmande efter påtryckning av FN. Spanien infriade dock aldrig sitt löfte utan lät Marocko och Mauretanien överta

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:UU15 1991/92:UU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • En multieuropeisk sedelfond

  Motion 1991/92:U537 av Carl B Hamilton m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:U537 av Carl B Hamilton m.fl. fp En multieuropeisk sedelfond 1. Inledning De baltiska staterna står i dag inför enorma ekonomiska och politiska svårigheter. Bristen på mat, energi och förnödenheter är uppenbar. Mycket tyder på att situationen håller på att förvärras. Länderna saknar

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sveriges stöd till Litauen

  Motion 1991/92:U533 av Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:U533 av Charlotte Branting fp Sveriges stöd till Litauen För alla baltvänner har det varit ett år då vi har slitits mellan hopp och förtvivlan. Det nattsvarta januari med morden i Vilnius och Riga. De svarta baskrarnas härjande med gränsstationerna. De fasansfulla morden i Medininkiai.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:KU29 1991/92:UU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Stöd åt Baltikum

  Motion 1991/92:U522 av Lars Sundin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:U522 av Lars Sundin m.fl. fp Stöd åt Baltikum De tre baltiska staterna återvann i augusti 1991 sin självständighet. Sverige erkände deras suveränitet den 27 augusti samma år. De baltiska staterna har under större delen av sin historia varit dominerade av andra stater. Efter första världskriget

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1991/92:UU16
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Professur i folkhälsoinstitutet

  Motion 1991/92:Ub514 av Charlotte Branting m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub514 av Charlotte Branting m.fl. fp, m, c, kds Professur i glasteknologi Den svenska manuella glasindustrin är koncentrerad till ett område i östra Småland. Den internationella konkurrensen gör det nödvändigt att höja den svenska kompetensen inom glasteknologin. Glasforskningen idag

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skoglig utbildning och skogsforskning i Sydsverige

  Motion 1991/92:Ub442 av Stina Gustavsson m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub442 av Stina Gustavsson m.fl. c, m, fp, kds Skoglig utbildning och skogsforskning i Sydsverige Sveriges skogar ger landet stora exportinkomster, förutsättningar för arbete och för bosättning över hela landet. Av mycket stor betydelse är därför utbildning och forskning på det skogliga

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • 10-årig skolplikt

  Motion 1991/92:Ub301 av Charlotte Branting och Karl-Göran Biörsmark (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub301 av Charlotte Branting och Karl-Göran Biörsmark fp 10-årig skolplikt Folkpartiet liberalerna har i många år krävt en sänkt skolpliktsålder till sex år. Vi har gjort det, för att vi har tilltro till den del av den pedagogiska expertisen som menat att det är bra också för svenska barn

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:UbU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Begränsning i friskolors möjlighet att ta ut terminsavgifter

  Motion 1991/92:Ub299 av Karl-Göran Biörsmark och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub299 av Karl-Göran Biörsmark och Charlotte Branting fp Begränsning i friskolors möjlighet att ta ut terminsavgifter Valfrihetsrevolutionen kommer att prägla även skolan. Den nya regeringen har utlovat ett skolpengssystem som ger elever och föräldrar rätt att välja vilken skola eleven skall

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hemspråksundervisning

  Motion 1991/92:Ub298 av Charlotte Branting och Ingela Mårtensson (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub298 av Charlotte Branting och Ingela Mårtensson fp Hemspråksundervisning Undervisning i hemspråk syftar till att stödja elevens allmänna språkutveckling och därigenom främja en aktiv tvåspråkighet. Möjlighet till att utveckla hemspråket medför att det blir lättare att utveckla kunskaperna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter