Charlotte Branting (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lärare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-12-10 – 1994-10-02
Ledig
1991-11-09 – 1991-12-09
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-11-08

Kulturutskottet

Vice ordförande
1992-07-01 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1992-06-30

Utrikesutskottet

Suppleant
1994-06-20 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1994-06-20 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 85/86-90/91 och Kulturutskottet 91/92-93/94, vice ordf 92/93-93/94. Suppleant i Talmanskonferensen 92/93-93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-93/94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88/89-93/94, vice gruppledare 92/93-93/94.

Bostadsort

Växjö

Utbildning

Studentexamen 63. Folkskollärarexamen 65. Mellanstadielärare i Göteborg 65-67 och Växjö 67-85. Studier vid högskolan i Växjö 73. Förbundsordf i Folkpartiets kvinnoförbund 77-89. Politiskt sakkunnig i kulturdepartementet 92-93. Tillsynsdirektör vid yrkesinspektionen i Växjö distrikt 98-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Skandinaviska Enskilda bankens kontor i Växjö 80-. - Ledamot av styrelsen för Kronobergs läns distrikt av Folkpartiets kvinnoförbund, ordförande 68-78, Folkpartiets kvinnoförbund 69-89, ordförande 77-89, Växjö folkpartiförening, ordföradne 76-79, och Kronobergs länsförbund av Folkpartiet, vice ordförande 86-92, ordförande 92-, ordförande i arbetsutskottet 80-86. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 72-89 och 90-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kronobergs län 86-92, högskolan i Växjö 88-, arbetarskyddsstyrelsen 88-92, boverket 95-. Ledamot av Svenska unescorådet 96-. Nämndeman i Växjö tingsrätt 72-85. - Led av statskontrollkommittén 77-80, 1986 års semesterkommitté 86-88 och kommittén om kulturpolitikens inriktning 93-. Led av referensgrupp till jämställdhetskommittén 77-80.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vederslövs pastoratskyrkoråd 76-82.

Föräldrar

Direktören Carl Einar Holm och Birgitta Maria Almér

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Fi68 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi68 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition 1. Arbetsmarknadsfrågor 1.1 Olovliga stridsåtgärder Att

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1989/90:FiU40
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:146 1989/90

  Motion 1989/90:Jo56 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo56 av Bengt Westerberg m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:146 1989/90 om livsmedelspolitiken Jo56 Sammanfattning Jordbruket i Sverige är liksom i de flesta industriländer kraftigt reglerat. Bl.a. medverkar staten vid prissättning

  Inlämnad
  1990-05-08
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1989/90:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk89 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk89 av Bengt Westerberg m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning 1. Inledning Folkpartiet anser att propositionerna om reformerad inkomst- och företagsskatt resp. reformerad mervärdeskatt

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1989/90:SkU30 1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90

  Motion 1989/90:A120 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A120 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 Särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland Riksdagen

  Inlämnad
  1990-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:AU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet

  Motion 1989/90:A97 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A97 av Bengt Westerberg m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet 1. Sammanfattning Folkpartiet föreslår i denna motion en förstärkning av de regionalpolitiska insatserna med 200 milj. kr. utöver

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1989/90:AU13
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning 1989/90

  Motion 1989/90:Ub123 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ubl23 av Bengt Westerberg m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning 1989/90 Ub 123-124 1. Sammanfattning I en strategi för ökad välfärd på 90-talet och i början av nästa sekel intar forskningen en central plats.

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub119 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, s, m, c, vpk, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub 119 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, vpk, mp med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Reellt resurstillskott till kvinnoforskningen Bakgrund Under de senaste hundra åren har omvälvande förändringar skett i mäns

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning 1989/90

  Motion 1989/90:A23 av Stina Gustavsson och Charlotte Branting (c, fp) M

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A23 av Stina Gustavsson och Charlotte Branting c, fp M med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning 1989/90 A23-30 Högskolan i Växjö har under årens lopp utvecklat forskning inom en rad specialområden, ofta med anknytning

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:AU25 1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:81 om ledningsansvaret inom den offentliga hälso- och sjukvården, m.m.

  Motion 1989/90:So15 av Daniel Tarschys m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So 15 av Daniel Tarschys m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:81 om ledningsansvaret inom den offentliga hälso- och sjukvården, m.m. Utvecklingen av hälso- och sjukvården går mot allt större variationsrikedom i fråga om organisation

  Inlämnad
  1990-02-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:94 om tillfälligt 1989/90

  Motion 1989/90:Fi24 av Bengt Westerberg m.fl. (fp) m

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi24 av Bengt Westerberg m.fl. fp m med anledning av prop. 1989/90:94 om tillfälligt 1989/90 förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa Fi24-27 aktiebolag I denna motion föreslås att regeringens proposition om tillfälligt

  Inlämnad
  1990-02-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:FiU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:95 om allmänt lönestopp

  Motion 1989/90:A16 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A16 av Bengt Westerberg m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:95 om allmänt lönestopp 1. Sammanfattning I motionen föreslås att regeringens proposition om allmänt lönestopp avslås. Folkpartiet konstaterar att regeringen lägger

  Inlämnad
  1990-02-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:AU24
 • med anledning av prop. 1989/90:66 om särskilda regionalpolitiska satsningar i Blekinge län m.m.

  Motion 1989/90:A11 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:All av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:66 om särskilda regionalpolitiska satsningar i Blekinge län m.m. Regeringen föreslår i propositionen åtgärder för att underlätta strukturförändringar i näringslivet

  Inlämnad
  1990-02-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:AU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Flottbesök och kärnvapen

  Motion 1989/90:U416 av Ingela Mårtensson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:U416 av Ingela Mårtensson m.fl. fp Flottbesök och kärnvapen Mot. 1989/90 U416-422 Under 1980-talet har 239 utländska örlogsbesök ägt rum i Sverige. Detta framgår av en sammanställning som Greenpeace gjort efter genomgång av

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Pensionstillskott till förtidspensionärer

  Motion 1989/90:Sf319 av Kenth Skårvik och Charlotte Branting (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf319 av Kenth Skårvik och Charlotte Branting båda fp Pensionstillskott till förtidspensionärer Ofta talas det om att pensionärerna i vårt land är en i det närmaste priviligerad grupp. De har gott om pengar och lever relativt

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till Dalai Lamas fredsplan

  Motion 1989/90:U649 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:U649 av Ylva Annerstedt m.fl. fp, mp Stöd till Dalai Lamas fredsplan Tibetanerna kämpar en förtvivlad kamp för sin existens. Den kinesiska ockupationen, som varat sedan 50-talet, har inneburit massinvasion av kineser, industrialisering

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot läkemedelsberoende

  Motion 1989/90:So517 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So517 av Barbro Westerholm m.fl. fp Åtgärder mot läkemedelsberoende Inledning Det har angivits att en procent av Sveriges befolkning skulle vara beroende av lugnande medel eller sömnmedel, vilket skulle motsvara 80 000 personer.

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1989/90:SoU19 1989/90:SoU21 1989/90:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Miljövårdssamarbete med öststater

  Motion 1989/90:U543 av Charlotte Branting (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:U543 av Charlotte Branting fp Miljövårdssamarbete med öststater Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:A458 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Socialnämnds insatser vid avhysning

  Motion 1989/90:So325 av Ingela Mårtensson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So325 av Ingela Mårtensson m.fl. fp Socialnämnds insatser vid avhysning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Bo424 hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller om ett tillägg till socialtjänstförordningen

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riktlinjer för socialpolitiken

  Motion 1989/90:So274 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So274 av Bengt Westerberg m.fl. fp Riktlinjer för socialpolitiken Politiska beslut och offentliga åtgärder kan aldrig ge livet dess mening eller innehåll. Hur våra liv gestaltas bestämmer vi själva som enskilda och självständiga

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationerna i södra Sverige

  Motion 1989/90:T253 av Ingrid Sundberg m.fl. (m, fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T253 av Ingrid Sundberg m.fl. m, fp Kommunikationerna i södra Sverige Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:A461 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter