Charlotte Branting (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lärare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-12-10 – 1994-10-02
Ledig
1991-11-09 – 1991-12-09
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-11-08

Kulturutskottet

Vice ordförande
1992-07-01 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1992-06-30

Utrikesutskottet

Suppleant
1994-06-20 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1994-06-20 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 85/86-90/91 och Kulturutskottet 91/92-93/94, vice ordf 92/93-93/94. Suppleant i Talmanskonferensen 92/93-93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-93/94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88/89-93/94, vice gruppledare 92/93-93/94.

Bostadsort

Växjö

Utbildning

Studentexamen 63. Folkskollärarexamen 65. Mellanstadielärare i Göteborg 65-67 och Växjö 67-85. Studier vid högskolan i Växjö 73. Förbundsordf i Folkpartiets kvinnoförbund 77-89. Politiskt sakkunnig i kulturdepartementet 92-93. Tillsynsdirektör vid yrkesinspektionen i Växjö distrikt 98-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Skandinaviska Enskilda bankens kontor i Växjö 80-. - Ledamot av styrelsen för Kronobergs läns distrikt av Folkpartiets kvinnoförbund, ordförande 68-78, Folkpartiets kvinnoförbund 69-89, ordförande 77-89, Växjö folkpartiförening, ordföradne 76-79, och Kronobergs länsförbund av Folkpartiet, vice ordförande 86-92, ordförande 92-, ordförande i arbetsutskottet 80-86. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 72-89 och 90-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kronobergs län 86-92, högskolan i Växjö 88-, arbetarskyddsstyrelsen 88-92, boverket 95-. Ledamot av Svenska unescorådet 96-. Nämndeman i Växjö tingsrätt 72-85. - Led av statskontrollkommittén 77-80, 1986 års semesterkommitté 86-88 och kommittén om kulturpolitikens inriktning 93-. Led av referensgrupp till jämställdhetskommittén 77-80.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vederslövs pastoratskyrkoråd 76-82.

Föräldrar

Direktören Carl Einar Holm och Birgitta Maria Almér

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 1988/89:147 med redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1988

  Motion 1988/89:U8 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U8 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting båda fp med anledning av skr. 1988/89:147 med redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1988 Av regeringens redogörelse för krigsmaterielexporten framgår att den sammantagna

  Inlämnad
  1989-05-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av

  Motion 1988/89:Fi96 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi96 av Bengt Westerberg m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Fiöl hemställs att riksdagen

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89

  Motion 1988/89:Fi61 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi61 av Bengt Westerberg m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till Mot. slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89 1989/90, m.m. kompletteringsproposition Fl61 1. Sammanfattning Folkpartiet avvisar

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1988/89

  Motion 1988/89:A10 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 A10 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 Regeringen föreslår i tilläggsbudget II ytterligare 50 milj.kr. till länsanslagen C4.

  Inlämnad
  1989-04-10
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:AU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • avElverJonssonm.fi.

  Motion 1988/89:A7

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 A7 avElverJonssonm.fi. med anledning av prop. 1988/89:109 om ny inriktning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för unga Regeringen föreslår i propositionen att ungdomar i åldern 18-19 år skall kunna, ifall de inte lyckas erhålla

  Inlämnad
  1989-03-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:90 om

  Motion 1988/89:Ub30 av Charlotte Branting (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub30 av Charlotte Branting fp med anledning av prop. 1988/89:90 om ingenjörsutbildning Sveriges behov av teknisk utbildning på högskolenivå är stort och väldokumenterat Svensk teknologi skall vara av hög klass för att vår industri

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet

  Motion 1988/89:Fö13 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Föl3 av Bengt Westerberg m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet och anslag för det militära försvaret m.m. under budgetåret 1989/90 I denna motion föreslår folkpartiet att riksdagen för de närmaste två budgetåren

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1988/89:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:68 om

  Motion 1988/89:Jo22 av Bengt Rosén m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo22 av Bengt Rosén m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:68 om livsmedelskontroll Allt sorn säljs i köttstånden kan ni äta utan att undersöka det för ert samvetes skull.1 Kor 10:25 När Paulus skrev ovanstående i ett av breven

  Inlämnad
  1989-02-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JoU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Vårdlärarutbildningen

  Motion 1988/89:Ub837 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub837 av Bengt Westerberg m.fl. fp Vårdlärarutbildningen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:So546 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär en översyn med avseende på vad vårdyrkena kräver

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1988/89:UbU15 1988/89:UbU21 1988/89:UbU22 1988/89:UbU25 1988/89:UbU31 1989/90:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Undantag för SBC i fastighetsmäklarlagen

  Motion 1988/89:L725 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:L725 av Bengt Westerberg m.fl. fp Undantag för SBC i fastighetsmäklarlagen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Bo409 hemställs att riksdagen beslutar om ändring i 2 andra stycket i lagen om fastighetsmäklare

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:LU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Promillegränsen för trafikonykterhet, m.m.

  Motion 1988/89:Ju815 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ju815 av Bengt Westerberg m.fl. fp Promillegränsen för trafikonykterhet, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:So301 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att promillegränsen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:JuU17 1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Brottsoffer

  Motion 1988/89:Ju812 av Bengt Westerberg m. fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju812 av Bengt Westerberg m. fl. fp Brottsoffer Mot. 1988/89 Ju812 815 Under senare år har, helt berättigat, en livlig diskussion förts kring den situation sorn uppstår för den som blir utsatt för brott. Olika problem på området

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försöksverksamhet med en internationell linje på gymnasieskolan

  Motion 1988/89:Ub296 av Charlotte Branting och Ingela Mårtensson

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub296 av Charlotte Branting och Ingela Mårtensson båda fp Försöksverksamhet med en internationell linje på gymnasieskolan Tiden är nu mogen enligt vår uppfattning att pröva förutsättningarna för en särskild studieväg inom gymnasieskolan

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet i utbildning och forskning

  Motion 1988/89:Ub825 av Isa Halvarsson m. fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub825 av Isa Halvarsson m. fl. fp Jämställdhet i utbildning och forskning Mot. 1988/89 Ub825 827 Drivkraften i folkpartiets engagemang för jämställdhet mellan kvinnor och män är liberalismens vision av ett samhälle där vaije

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • De regionala högskolorna m.m.

  Motion 1988/89:Ub821 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub821 av Bengt Westerberg m.fl. fp De regionala högskolorna m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:A454 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UbU18 1988/89:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En dockteaterlinje vid Dramatiska institutet

  Motion 1988/89:Ub769 av Lola Björkquist och Charlotte Branting (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub769 av Lola Björkquist och Charlotte Branting båda fp En dockteaterlinje vid Dramatiska institutet Dockteater är en eftertraktad upplevelse för de flesta barn. I Sverige är dock inte dockteatertraditionen så gammal eller etablerad

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskningsresurser till högskolan i Växjö

  Motion 1988/89:Ub696 av Charlotte Branting (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub696 av Charlotte Branting fp Forskningsresurser till högskolan i Växjö Sydöstsverige i regionalpolitiken Regeringens framtidsgrupp har utpekat de s.k. högtryckszoner som är goda områden för utveckling och förnyelse. I dessa

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De regionala utvecklingsfonderna

  Motion 1988/89:N315 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N315 av Bengt Westerberg m.fl. fp De regionala utvecklingsfonderna Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:A454 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utländska flottbesök

  Motion 1988/89:U416 av Ingela Mårtensson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U416 av Ingela Mårtensson m.fl. fp Utländska flottbesök Det finns flera tecken på att inställningen till kärnvapen har förändrats något bland kärnvapenstaterna. Företrädare för supermakterna har t ex klart deklarerat att ett

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Provstopp

  Motion 1988/89:U418 av Ingela Mårtensson m fl (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U418 av Ingela Mårtensson m fl fp Provstopp 1963 kom Sovjet, England och USA överens, efter många års förhandlingar, om ett partiellt förbud mot kärnprov i atmosfären, yttre rymden och under vatten, men inte förbud mot prov under

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter