Catharina Hagen (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1999-09-23

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: nyföretagandet i Sverige

  nyföretagandet i Sverige

  Interpellation 2001/02:254 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

  den 12 februari Interpellation 2001/02:254 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige minskar. Trots detta faktum väljer näringsministern att syssla med ordlekar. Han tycks vilja ha en debatt om begreppet genuint nystartade företag i förhållande

  Inlämnad
  2002-02-12
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av redog. 2001/02:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2001

  Motion 2001/02:Fi17 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi17 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av redog. 2001/02:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2001 Sammanfattning Riksbankens uppgifter är att upprätthålla ett fast penningvärde, d.v.s. begränsa inflationen, och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

  Inlämnad
  2002-03-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

  Motion 2001/02:Fi11 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi11 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting Sammanfattning Förslaget i propositionen bygger på att regeringen grovt underskattar allvaret i arbetslösheten och dess grundläggande orsaker. Sverige har aldrig

  Inlämnad
  2002-03-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • beskattning vid andelsbyte vid utflyttning

  Skriftlig fråga 2001/02:803 av Hagen, Catharina (m)

  den 25 februari Fråga 2001/02:803 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om beskattning vid andelsbyte vid utflyttning En grundläggande princip inom svensk beskattningsrätt är att beskattning ska ske när skatteförmåga har uppkommit. Exempel på detta är reglerna om uppskov vid avyttring av privatbostad

  Inlämnad
  2002-02-25
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: pomperipossa och entreprenörerna

  pomperipossa och entreprenörerna

  Interpellation 2001/02:140 av Hagen, Catharina (m)

  den 12 december Interpellation 2001/02:140 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om pomperipossa och entreprenörerna Vi är enligt NUTEK:s statistik ett av de länder som har minst andel av befolkningen i nystartade företag. Bara 4 av svenskarna är engagerade i nyföretagande. Vi ligger hästlängder efter

  Inlämnad
  2001-12-12
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag

  Motion 2001/02:Sk35 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk35 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • förmögenhetsskatten

  Skriftlig fråga 2001/02:473 av Hagen, Catharina (m)

  den 21 december Fråga 2001/02:473 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsskatten Regeringen har aviserat att en utredning ska tillsättas om förmögenhetsskatten. Detta tyder på att det inte finns planer på att avskaffa denna skatt. Detta trots att nästan all expertis anser att förmögenhetsskatten,

  Inlämnad
  2001-12-28
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Pomperipossaskatt för entreprenörer

  Skriftlig fråga 2001/02:427 av Hagen, Catharina (m)

  den 14 december Fråga 2001/02:427 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om pomperipossaskatt för entreprenörer Den nya andelsbyteslagen har redan slopats för vanliga aktieägare men för fåmansbolagsägare har den blivit en pomperipossaskatt. Fåmansbolagsägare som sålt sitt företag i utbyte mot aktier

  Inlämnad
  2001-12-14
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Anslagen till skatteförvaltningen, Tullverket ochkronofogdemyndigheterna m.m.

  Anslagen till skatteförvaltningen, Tullverket ochkronofogdemyndigheterna m.m.

  Betänkande 2001/02:SKU1

  Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till skatteförvaltningen (5,4 miljarder kronor), Tullverket (1,2 miljarder kronor) och kronofogdemyndigheterna (1,4 miljarder kronor) för år 2002.

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 49 minuter
  Justering
  2001-11-13
  Debatt
  2001-11-28
  Beslut
  2001-11-28
 • med anledning av prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m.

  Motion 2001/02:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå propositionen i den delen om ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för

  Inlämnad
  2001-11-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

  Motion 2001/02:Sk26 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk26 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om deklarationsskyldighet för förmögenheten. Riksdagen beslutar

  Inlämnad
  2001-11-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU10 2001/02:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m.

  Motion 2001/02:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nedsättning av socialavgifter för en vidgad krets företag i stödområde

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter

  Motion 2001/02:Sk11 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk11 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2001/02:36. Regeringens förslag I propositionen föreslås dels att en skattereduktion införs för medlemsavgift till

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m.

  Motion 2001/02:Sk28 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk28 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. 1 Sammanfattning Fastighetsskatten och förmögenhetsskatten är orättfärdiga skatter som medför orimliga konsekvenser för människor. De slår skoningslöst mot människor

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Beckmans Skola AB

  Skriftlig fråga 2001/02:136 av Hagen, Catharina (m)

  den 29 oktober Fråga 2001/02:136 av Catharina Hagen m till utbildningsminister Thomas Östros om Beckmans Skola AB Beckmans designskola är en av Sveriges mest kända och etablerade skolor för utbildning på högskolenivå inom formgivning, mode och reklam. Under de senaste åren har Sveriges konkurrenskraft alltmer kommit

  Inlämnad
  2001-10-29
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • Stockholmsregionen

  Motion 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Stockholmsregionen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:JuU1 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SkU16 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Statliga aktier

  Motion 2001/02:N249 av Catharina Hagen (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N249 av Catharina Hagen m Statliga aktier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om professionell förvaltning av statliga aktier i företag. Förvalta statliga aktier i en fond Staten bör överhuvudtaget inte äga aktier i

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Antagningsregler till högskola och universitet

  Motion 2001/02:Ub321 av Catharina Hagen (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub321 av Catharina Hagen m Antagningsregler till högskola och universitet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betygssystemet och betygssättningen i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Idrott i skolan

  Motion 2001/02:Ub320 av Catharina Hagen (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub320 av Catharina Hagen m Idrott i skolan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om mer obligatorisk idrott i skolan. 2 Mer obligatorisk idrott Enligt en rad undersökningar är en mycket stor andel av skolungdomarna

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Redovisning av socialavgifter på slutskattsedel

  Motion 2001/02:Sk345 av Catharina Hagen (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk345 av Catharina Hagen m Redovisning av socialavgifter på slutskattsedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om att skattemyndigheterna skall redovisa debiterade socialavgifter på slutskattsedeln. Dålig kunskap om skatternas storlek Undersökningar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter

Valda filter