Catharina Hagen (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1999-09-23

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • pomperipossaskatten

  Skriftlig fråga 2001/02:1562 av Hagen, Catharina (m)

  den 27 augusti Fråga 2001/02:1562 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om pomperipossaskatten Under hösten år 2001 uppmärksammades problemet med den s.k. pomperipossaskatten för entreprenörer som gjort andelsbyte. Efter en mycket segdragen process i Finansdepartementet och i riksdagens skatteutskott

  Inlämnad
  2002-08-27
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • 3:12-reglerna

  Skriftlig fråga 2001/02:1561 av Hagen, Catharina (m)

  den 27 augusti Fråga 2001/02:1561 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om 3:12-reglerna Den s.k. 3:12-utredningen presenterade sina förslag i början av sommaren 2002. Eftersom fåmansbolagsreglerna generellt är ett mycket stort problem för många företag och då osäkerhet inom lagstiftningsområdet är

  Inlämnad
  2002-08-27
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • andelsbyteslagen

  Skriftlig fråga 2001/02:1216 av Hagen, Catharina (m)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1216 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om andelsbyteslagen För att få uppskov med beskattningen enligt andelsbyteslagen får kontantersättningen maximalt uppgå till 10 av nominellt värde på mottagna andelar. Med nuvarande lagtext uppstår betydande värderingsproblem för

  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • förmögenhetsskatten

  Skriftlig fråga 2001/02:1215 av Hagen, Catharina (m)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1215 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsskatten Regeringen har aviserat att den avser att tillsätta en utredning om den svenska förmögenhetsbeskattningen. Det är för många medborgare svårt att följa en enhetlig tankegång bakom den utformning som nuvarande

  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • mervärdesskatten

  Skriftlig fråga 2001/02:1214 av Hagen, Catharina (m)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1214 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om mervärdesskatten Enligt beslut grundat på skatteutskottets betänkande 2001/02:SkU18 har riksdagen tillkännagivit för regeringen att en utredning om skattesatserna för moms ska tillsättas. Utredningen ska kartlägga gränsdragningsproblem,

  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • ägare i fåmansbolag

  Skriftlig fråga 2001/02:1213 av Hagen, Catharina (m)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1213 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om ägare i fåmansbolag Skattemyndigheterna tillämpar en mycket vid definition av begreppet kvalificerade ägare i fåmansbolag. Verkligheten under senare år har förändrats på så sätt att alltfler tjänsteföretag drabbas. Det gäller konsulter,

  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • skatt på arv och gåva

  Skriftlig fråga 2001/02:1212 av Hagen, Catharina (m)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1212 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om skatt på arv och gåva Enligt skatteutskottets betänkande 2001/02:SkU16 kommer en utredning om skatten på arv och gåva att tillsättas. Många medborgare drabbas hårt av nuvarande skattelagstiftning på området, inte minst vid generationsskiften

  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • expertskatten

  Skriftlig fråga 2001/02:1138 av Hagen, Catharina (m)

  den 2 maj Fråga 2001/02:1138 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om expertskatten Problem med expertskatten, på grund av långa handläggningstider och stränga kriterier för godkännande, har uppmärksammats tidigt. Flera stora företag vittnar emellertid om att problemen kvarstår. I ett frågesvar den

  Inlämnad
  2002-05-02
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • näringsbetingade andelar

  Skriftlig fråga 2001/02:1137 av Hagen, Catharina (m)

  den 2 maj Fråga 2001/02:1137 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om näringsbetingade andelar I ett frågesvar till mig den 26 mars i år har finansministern meddelat följande vad gäller den aviserade propositionen om skattebefrielse för kapitalvinster på näringsbetingade andelar: Arbetet bedrivs nu

  Inlämnad
  2002-05-02
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • näringsbetingade andelar

  Skriftlig fråga 2001/02:926 av Hagen, Catharina (m)

  den 20 mars Fråga 2001/02:926 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om näringsbetingade andelar I betänkandet Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar SOU 2001:11 som avlämnades i februari 2001 föreslås att avskaffa beskattning även på kapitalvinster på näringsbetingade andelar. I

  Inlämnad
  2002-03-20
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • beskattning vid andelsbyte vid utflyttning

  Skriftlig fråga 2001/02:803 av Hagen, Catharina (m)

  den 25 februari Fråga 2001/02:803 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om beskattning vid andelsbyte vid utflyttning En grundläggande princip inom svensk beskattningsrätt är att beskattning ska ske när skatteförmåga har uppkommit. Exempel på detta är reglerna om uppskov vid avyttring av privatbostad

  Inlämnad
  2002-02-25
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • förmögenhetsskatten

  Skriftlig fråga 2001/02:473 av Hagen, Catharina (m)

  den 21 december Fråga 2001/02:473 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsskatten Regeringen har aviserat att en utredning ska tillsättas om förmögenhetsskatten. Detta tyder på att det inte finns planer på att avskaffa denna skatt. Detta trots att nästan all expertis anser att förmögenhetsskatten,

  Inlämnad
  2001-12-28
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Pomperipossaskatt för entreprenörer

  Skriftlig fråga 2001/02:427 av Hagen, Catharina (m)

  den 14 december Fråga 2001/02:427 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om pomperipossaskatt för entreprenörer Den nya andelsbyteslagen har redan slopats för vanliga aktieägare men för fåmansbolagsägare har den blivit en pomperipossaskatt. Fåmansbolagsägare som sålt sitt företag i utbyte mot aktier

  Inlämnad
  2001-12-14
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Beckmans Skola AB

  Skriftlig fråga 2001/02:136 av Hagen, Catharina (m)

  den 29 oktober Fråga 2001/02:136 av Catharina Hagen m till utbildningsminister Thomas Östros om Beckmans Skola AB Beckmans designskola är en av Sveriges mest kända och etablerade skolor för utbildning på högskolenivå inom formgivning, mode och reklam. Under de senaste åren har Sveriges konkurrenskraft alltmer kommit

  Inlämnad
  2001-10-29
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)

Filter

Valda filter