Catharina Hagen (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
civilekonom
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1999-09-23

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • kapitalvinstskatt för näringsbetingade andelar

  Skriftlig fråga 2000/01:1562 av Hagen, Catarina (m)

  den 9 augusti Fråga 2000/01:1562 av Catarina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om kapitalvinstskatt för näringsbetingade andelar Företag i Sverige drabbas i dag av kapitalvinstskatt även vid försäljning av näringsbetingade aktier. Ofta är grunden för denna typ av affärer strukturskäl och denna utveckling accelererar

  Inlämnad
  2001-08-09
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • pensionskostnader i kommunala skolor

  Skriftlig fråga 2000/01:1535 av Hagen, Catharina (m)

  den 27 juli Fråga 2000/01:1535 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om pensionskostnader i kommunala skolor Skolministern bekräftar i ett frågesvar den 8 juni att pensionskostnaderna ska ingå i det bidrag som friskolorna får från kommunerna. Detsamma sägs också ska gälla för extra anslag. För många

  Inlämnad
  2001-07-27
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • rekrytering till gymnasieskolor

  Skriftlig fråga 2000/01:1534 av Hagen, Catharina (m)

  den 27 juli Fråga 2000/01:1534 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rekrytering till gymnasieskolor Det har förekommit förslag i riktningen att ta bort riksrekryteringen för de fristående gymnasieskolorna. En inskränkning av de fristående skolornas upptagningsområde skulle få störst konsekvenser

  Inlämnad
  2001-07-27
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • gymnasiebidrag till friskolor

  Skriftlig fråga 2000/01:1533 av Hagen, Catharina (m)

  den 27 juli Fråga 2000/01:1533 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasiebidrag till friskolor I ett frågesvar den 8 juni anger skolministern att friskolornas s.k. schablonbelopp inte påverkas av att statistikuppgifterna kan variera kraftigt i extremfall eftersom man använder medianvärden.

  Inlämnad
  2001-07-27
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • gränsgångaravtalet i Öresundsregionen

  Skriftlig fråga 2000/01:1532 av Hagen, Catharina (m)

  den 27 juli Fråga 2000/01:1532 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om gränsgångaravtalet i Öresundsregionen Öresundsregionen både behöver och har en fantastisk möjlighet att skapa en större dansk-svensk marknad och en modell för hur en effektiv gränsöverskridande region kan fungera. I avvaktan på

  Inlämnad
  2001-07-27
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m.

  Motion 2000/01:Fi40 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi40 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att någon ytterligare förlängning av övergångsperioden

  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • pensionskostnader för friskolor

  Skriftlig fråga 2000/01:1303 av Hagen, Catharina (m)

  den 28 maj Fråga 2000/01:1303 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om pensionskostnader för friskolor Vid beräkningen av kommunernas bidrag till friskolor ska grunden vara kommunernas verkliga kostnader för motsvarande skolform. Pensionskostnaderna ingår dock inte i underlaget för bidraget till

  Inlämnad
  2001-05-29
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • statistiklunderlag för gymnasiebidraget till friskolor

  Skriftlig fråga 2000/01:1302 av Hagen, Catharina (m)

  den 28 maj Fråga 2000/01:1302 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om statistikunderlag för gymnasiebidraget till friskolor Friskolor på gymnasienivå har rätt till ett schablonbelopp som beräknas utifrån mediankostnaden för gymnasieelever i Sverige på motsvarande program. Mediankostnaden bygger

  Inlämnad
  2001-05-29
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • med anledning av skr. 2000/01:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 1995/96-2000

  Motion 2000/01:Fi39 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi39 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 2000/01:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Riksgäldskontorets sparprodukt Riksgäldsspar avvecklas i enlighet med vad som anförs

  Inlämnad
  2001-05-11
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2000/01:Fi36 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi36 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förstärkt kommunal självstyrelse. 2. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ---------------------2000/01:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi26 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi26 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattepolitikens inriktning. 2 Motivering I vårpropositionen anger regeringen

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m.

  Motion 2000/01:Sk33 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk33 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition2000/01:121. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:117 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m.

  Motion 2000/01:Sk32 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk32 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:117 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår i enlighet med vad som anförs i motionen regeringens förslag om att skattemyndigheternas verksamhet med bouppteckningar

  Inlämnad
  2001-04-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m.

  Motion 2000/01:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk31 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en möjlighet att överklaga ett negativt beslut avseende skattebefriad

  Inlämnad
  2001-04-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: beskattningen av personaloptioner

  beskattningen av personaloptioner

  Interpellation 2000/01:289 av Hagen, Catharina (m)

  den 27 februari Interpellation 2000/01:289 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om beskattningen av personaloptioner Konkurrensen om hög kompetens blir allt hårdare och samtidigt minskar trösklarna att flytta mellan olika länder. Rörligheten på den mest attraktiva arbetskraften kommer att öka och

  Inlämnad
  2001-02-28
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelse

  Motion 2000/01:Sk26 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk26 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av skr. 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2001-02-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution

  Motion 2000/01:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk24 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att avslå förslaget om att myndigheter får ta ut avgift för att lämna ut uppgifter ur folkbokföringsregister. 2.

  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet

  Motion 2000/01:Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi14 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samtliga felaktiga uppgifter som tagits in i en kreditupplysning

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Forskarskattenämnden och expertskatten

  Skriftlig fråga 2000/01:521 av Hagen, Catharina (m)

  den 10 januari Fråga 2000/01:521 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om Forskarskattenämnden och expertskatten Intresset för den nya expertskatten överstiger regeringens bedömningar flera gånger om. Detta orsakar inte bara högre kostnader jämfört med den kalkyl regeringen gjort utan också krav på

  Inlämnad
  2001-01-10
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • expertskatt för personaloptioner

  Skriftlig fråga 2000/01:507 av Hagen, Catharina (m)

  den 8 januari Fråga 2000/01:507 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om expertskatt för personaloptioner Regeringen har infört sänkt skatt för utländska experter. Det sägs vara viktigt för vår internationella konkurrenskraft och vara av betydelse när internationella företag väljer land för nyetableringar.

  Inlämnad
  2001-01-08
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)

Filter