Catharina Hagen (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
civilekonom
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1999-09-23

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1998/99:113 Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering

  Motion 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:113 Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering I propositionen föreslår regeringen förändringar i lagarna 1998:1602 om uppskov med beskattning av andelsöverlåtelser i koncerner KÖL1947:576 om statlig inkomstskatt SIL

  Inlämnad
  1999-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:104 Utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94-1998

  Motion 1998/99:Fi44 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi44 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:104 Utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94-1998 Regeringens skrivelse med utvärdering av Riksgäldskontorets skuldförvaltning är den första i sitt slag. Den utgör ett viktigt inslag

  Inlämnad
  1999-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:97 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1998/99:Fi43 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi43 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:97 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Regeringens skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn borde till sin natur vara såväl sakligt deskriptiv och analyserande som problemorienterad. Tyvärr finns i

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1998/99:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi31 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Vissa skattefrågor Det som präglar regeringens vårproposition är avsaknaden av konkreta förslag på skatteområdet. Endast fyra lagförslag finns med. I övrigt rör det sig om texter som aviserar

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi24 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi24 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Riksdagen beslutade 1995 att det skulle genomföras en registerbaserad folk- och bostadsräkning FoB år 2000. Regeringen har därefter informerat riksdagen om att arbetet är försenat. Den genomförda

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör

  Motion 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Regeringens förslag I propositionen föreslår regeringen bland annat ändringar i tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen.

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:50 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar

  Motion 1998/99:Sk24 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk24 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:50 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar Regeringen aviserar i skrivelsen att man kommer att överlämna ett förslag om ändringar i lagen 1998:1602 om uppskov med beskattningen

  Inlämnad
  1999-04-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler

  Motion 1998/99:Fi9 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi9 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler Efter många förseningar föreslår regeringen i propositionen till slut att de svenska försäkringsrörelsereglerna skall börja moderniseras. Vi välkomnar att denna förändring nu kan påbörjas.

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m.

  Motion 1998/99:Fi11 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi11 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m. Regeringen föreslår i propositionen bland annat att en obligatorisk kostnadsinformation införs till individuella pensionssparare som placerar

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:83 Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete

  Motion 1998/99:Sk22 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk22 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:83 Avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete I propositionen föreslås att tvåårsgränsen för avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete utanför bostadsorten slopas. I stället skall avdrag medges

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • extern kapitalförsörjning för mindre företag

  Skriftlig fråga 1998/99:693 av Hagen, Catharina (m)

  Fråga 1998/99:693 av Catharina Hagen m till finansministern om extern kapitalförsörjning för mindre företag Sverige är extremt beroende av stora företag. De många utländska uppköpen är dessutom till stor del fråga om sammanslagningar som syftar till att utnyttja storskalighet och rationaliseringar. Många skäl talar

  Inlämnad
  1999-06-02
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • utflyttning av kvalificerad arbetskraft

  Skriftlig fråga 1998/99:691 av Hagen, Catharina (m)

  Fråga 1998/99:691 av Catharina Hagen m till näringsministern om utflyttning av kvalificerad arbetskraft I debatten om företagsklimatet i Sverige finns en speciell faktor som rör de högkvalificerades situation. Många är de som vittnar om den brain drain som pågår i Sverige och riskerna för framtiden med den. Skillnaderna

  Inlämnad
  1999-06-02
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • bostadsbidragens marginaleffekter

  Skriftlig fråga 1998/99:690 av Hagen, Catharina (m)

  Fråga 1998/99:690 av Catharina Hagen m till finansministern om bostadsbidragens marginaleffekter Finansministern har i flera uttalanden uttalat stöd för att det måste löna sig att arbeta. I vårt nuvarande skattesystem finns starka marginaleffekter för vissa inkomstnivåer som motverkar kravet på att arbete skall löna

  Inlämnad
  1999-06-02
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • med anledning av prop. 1998/99:30 Investerarskydd

  Motion 1998/99:Fi7 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi7 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:30 Investerarskydd I propositionen föreslås införande av en lag om investerarskydd. Lagförslaget har tillkommit som en följd av ett EG-direktiv. Det innebär att en investerare skall kunna få ersättning från investerarskyddet med

  Inlämnad
  1998-11-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:26 Beskattning av råtallolja

  Motion 1998/99:Sk9 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk9 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:26 Beskattning av råtallolja Regeringen föreslår i propositionen att en särskild energiskatt skall införas för råtallolja. Den av regeringen föreslagna skattesatsen skall motsvara den sammanlagda skatt som tas ut på eldningsolja.

  Inlämnad
  1998-11-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:28 Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta

  Motion 1998/99:Sk12 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk12 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:28 Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta I propositionen föreslår regeringen ändrade regler vad gäller beskattningen av fordringar och skulder i utländsk valuta för företag. Motivet är att de civilrättsliga reglerna

  Inlämnad
  1998-11-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rättssäkerheten vid beskattning

  Motion 1998/99:Sk808 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk808 av Bo Lundgren m.fl. m Rättssäkerheten vid beskattning Revisionsreglerna Den 1 juli 1994 trädde rättssäkerhetsreformen i kraft, vilken baserades på ett enigt kommittébetänkande, Rättssäkerheten vid beskattningen SOU 1993:62Rättssäkerhetsreformen syftade inte till att ensidigt begränsa

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:SkU1 1998/99:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Reklamskatten och tidningsmomsen

  Motion 1998/99:Sk661 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk661 av Bo Lundgren m.fl. m Reklamskatten och tidningsmomsen Avskaffa reklamskatten är budskapet från regeringens egen utredare SOU 1997:53I stort sett alla remissinstanser har välkomnat detta förslag. Den nuvarande lagstiftningen torde inte vara förenlig med EG-rätten och den är ej

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattereglerna vid dubbel bosättning m.m.

  Motion 1998/99:Sk650 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk650 av Bo Lundgren m.fl. m Skattereglerna vid dubbel bosättning m.m. Ändrade skatteregler för dubbel bosättning m.m. Framtidens arbetsmarknad kommer att ändras på många sätt. Projektanställningarna blir fler. Människor kommer att byta arbetsgivare oftare än vad som varit fallet tidigare.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Offentlig upphandling

  Motion 1998/99:Fi802 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi802 av Lars Tobisson m.fl. m Offentlig upphandling I denna motion redovisas vissa förslag till förbättringar av den offentliga upphandlingen. Utgångspunkten är därvid att utifrån medborgarperspektivet säkerställa medborgarnas rättmätiga intresse av att en upphandling verkligen äger

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter